Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Kordian

Krytyka literacka o „Kordianie”

Poezja składa się zawsze z dwóch części – ducha i formy, myśli i wyrazu. Są ludzie pełni poetyckiego ducha, nie posiadają jedna liry Apollona, brak im pewnej harmonii – języka poetyckiego. Zdarzają się tacy, którym nie brak tej harmonii, za to pozbawieni są innych talentów, innych zalet poetyckich. Obawiamy się, ze można to w pewnym stopniu powiedzieć o autorze „Kordiana” . Nowe to dzieło, podobnie jak poprzednie tego samego autora, odznacza się bogactwem rytmu, czystością i siłą języka, harmonią, wyszukanymi środkami wyrazu. Poeta olśniewa czytelnika śmiałym sposobem wyrażania i rozwijania swoich myśli. Mimo to nie dość silnie przemawia do serca, nie budzi wzruszenia. Nie jest naszym zamiarem sądzić go według ustalonych reguł sztuki. Nie będziemy mówili o tym, jaki jest tok poematu, ani tym, jak autor rozwija akcję. Wybaczymy mu nawet błędy historyczne: talent może w pewnej mierze usprawiedliwić kaprysy wyobraźni. Wolno poecie przecie rozminąć się trochę z prawdą. Chcielibyśmy jednak znaleźć w nim inną zaletę – naturalność. Podobno muza autora „Kordiana” dużo więcej czerpała z książek i opowiadań, niż z natury i prawdziwych wydarzeń. I dlatego jest zbyt teatralna. Muza to jednak młoda, i aby zdać sobie sprawę z całej nadziei, jaką nam ona rokuje, wystarczy przypomnieć sobie te piękne utwory poety, dal których natchnienie dały mu okoliczności.”

strona:    1    2    3  


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Kordian” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Kordiana” w pigułce
Geneza „Kordiana”
Czas i miejsca akcji w „Kordianie”
Losy Kordiana
Znaczenie motta „Kordiana”
Znaczenie tytułu - „Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny.”
Juliusz Słowacki życiorys
„Kordian” - historia dojrzewania głównego bohatera
Obraz polskiego społeczeństwa w „Kordianie” Słowackiego (sąd nad Polakami)
Ocena powstania listopadowego w „Przygotowaniu” i portrety przywódców – „Kordian” Słowackiego
„Kordian” jako dramat romantyczny
Kompozycja i struktura „Kordiana”
Artyzm „Kordiana” - stylistyka i język
Konflikt wartości w „Kordianie” Słowackiego
Mesjanizm a winkelriedyzm – spór wieszczów o losy narodu polskiego
Spór Słowackiego i Mickiewiczem o rolę poezji
Obraz narodów europejskich w „Kordianie”
O roli poety i poezji w „Kordianie”
Motyw spisku w „Kordianie” Słowackiego
Motywy literackie w „Kordianie” Słowackiego
Plan wydarzeń „Kordiana”
Nawiązania historyczne „Kordiana” - powstanie listopadowe i jego słynne bitwy
„Kordian” na deskach teatrów – najciekawsze inscenizacje i opinie o nich
Skok Kordiana w aspekcie historycznym
Książę Konstanty i jego stosunek do Polaków
Krytyka literacka o „Kordianie”
Twórczość Słowackiego - kalendarium
Najważniejsze cytaty z „Kordiana” Słowackiego
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Kordiana - kliniczny przypadek romantyka
„Kordian” charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies