Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Kordian

Twórczość Słowackiego - kalendarium

Autor: Ewa Petniak

1825 – 1827 - pierwsze skromne próby literackie – utwory poetyckie: „Nowy Rok”, „Sonet”, „Do Ludwika Spitznagla”.

1829 – pobyt w Warszawie, powstaje powieść bajroniczna „Hugo”, dramat „Mindowe”.

1830 – Warszawa, praca w Komisji Skarbu, powstaje: „Mnich”, „Jan Bielecki”, „Maria Stuart”, „Arab”, po wybuchu powstania listopadowego: „Hymn”, „Oda do Wolności” (publikacja w 1830), „Kulik” (publikacja w 1831).

1831 – Warszawa, „Pieśń Legionu Litewskiego”, dwie pierwsze pieśni „Żmii”.

1831 – 1832 – Paryż – zakończenie pracy nad „Żmiją”.

1832„Paryż”, „Lambro”, „Duma o Wacławie Rzewuskim”, ukazują się dwa pierwsze tomy „Poezji”.

1833 – 1835 – Szwajcaria, Genewa„Godzina myśli”, „Kordian”, trzeci tom „Poezji”.

1834 – w Paryżu wychodzi „Kordian”, w Genewie trwają prace poety nad „Balladyną”.

1835 – pobyt w Veytoux, powstaje „Horsztyński”.

1836 – romantyczna podróż na Wschód (Grecja, Egipt, Palestyna), powstają: „Rzym”, „W Szwajcarii”, „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu” (część pieśni), „Hymn (Smutno mi Boże...)”.

1837 – 1838 - podróże: Palestyna, Liban, Włochy, Florencja, powstają w tym czasie: „Anhelli”, „Ojciec zadżumionych”, „Wacław”, „Poema Piasta Dantyszka”, w 1838 roku „Anhelli” zostaje wydany.

1839 – powrót do Paryża, powstają: „Mazepa”, „Lilla Weneda”, „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu” (kolejne pieśni), „Testament mój”, wydane zostają: „Poema Piasta Dantyszka”, „Trzy poema”, „Balladyna”, „Hymn (Smutno mi Boże...)”.
1840 – praca nad „Beniowskim”, ukazują się: „Mazepa”, „Lilla Weneda”.

1841 – koniec pracy nad „Beniowskim” – wydrukowanie dzieła, w trakcie tworzenia: „Pogrzeb kapitana Meyznera”.

1842 – 1843 – powstają dzieła: „Fantazy”, Ksiądz Marek”, „Sen srebrny Salomei”, Książę niezłomny”.

1844 – powstaje „Genezis z Ducha”, ukazują się: „Sen srebrny Salomei”, „Książę niezłomny”.

1844 – 1845 – powstaje „Zawisza Czarny”, „Król Duch”, „Samuel Zborowski”, wiersz „Uspokojenie”.

1846 – poeta na wakacjach w Dieppes, powstaje: „Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską”.

1847 – wakacje w Ostendzie, wiersz „Góry się ozłociły”, ukazuje się „Król Duch” - Rapsod I .

1849 – śmierć poety.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Kordian” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Kordiana” w pigułce
Geneza „Kordiana”
Juliusz Słowacki życiorys
Obraz polskiego społeczeństwa w „Kordianie” Słowackiego (sąd nad Polakami)
Losy Kordiana
Artyzm „Kordiana” - stylistyka i język
Konflikt wartości w „Kordianie” Słowackiego
Spór Słowackiego i Mickiewiczem o rolę poezji
„Kordian” jako dramat romantyczny
Kompozycja i struktura „Kordiana”
Obraz narodów europejskich w „Kordianie”
O roli poety i poezji w „Kordianie”
Motyw spisku w „Kordianie” Słowackiego
Plan wydarzeń „Kordiana”
Nawiązania historyczne „Kordiana” - powstanie listopadowe i jego słynne bitwy
„Kordian” na deskach teatrów – najciekawsze inscenizacje i opinie o nich
Skok Kordiana w aspekcie historycznym
Twórczość Słowackiego - kalendarium
Krytyka literacka o „Kordianie”
Najważniejsze cytaty z „Kordiana” Słowackiego
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Kordiana - kliniczny przypadek romantyka
„Kordian” charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies