Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Kordian

Bibliografia

Autor: Jakub Rudnicki

Przedmiotowa:

1. Juliusz Słowacki, Kordian (z oprac. M. Bizan i P. Hertz), Warszawa 1977

Podmiotowa:

1. Dernałowicz M., Juliusz Słowacki, Warszawa 1985

2. Hertz P., Portret Słowackiego, Warszawa 1955

3. Greń Z., Powrót „Kordiana”, Kraków 1964

4. Inglot M., Myśl historyczna w „Kordianie”, Wrocław 1973

5. Kowalczykowa A., Słowacki, Warszawa 1994

6. Krzyżanowski J., Dzieje literatury polskiej, Warszawa 1970

7. Krzyżanowski J., W świecie romantycznym, Kraków 1961

8. Maciejewski J., Kordian. Dramatyczna trylogia, Poznań 1961

9. Maciejewski J., „Kordian” Juliusza Słowackiego, „Biblioteka Analiz Literackich”, Warszawa 1964

10. Makowski S., Kordian Juliusza Słowackiego, Warszawa 1976

11. Olszewski T., Juliusz Słowacki. Kordian, Warszawa 1990

12. Słowacki J., Kordian, oprac. M. Bizan i P. Hertz, Warszawa 1977

13. Sudolski Z., Słowacki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1996

14. Witkowska Alina, Literatura romantyzmu, Warszawa 1987

15. Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe, Warszawa 1994

16. Łojek J., Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne, Warszawa 1986

Inne źródła: medialne (Internet) – w oparciu o wiadomości zawarte w Wikipedii;

- o spektaklu współczesnym „Kordiana” w reż. J. Wiśniewskiego – na podst. recenzji M. Huzarskiej zamieszczonej w „Gazecie Krakowskiej” z dn. 6 maja 2006 r. (Internet)

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Kordian” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Kordiana” w pigułce
Geneza „Kordiana”
Losy Kordiana
Juliusz Słowacki życiorys
Obraz polskiego społeczeństwa w „Kordianie” Słowackiego (sąd nad Polakami)
„Kordian” jako dramat romantyczny
Kompozycja i struktura „Kordiana”
Artyzm „Kordiana” - stylistyka i język
Konflikt wartości w „Kordianie” Słowackiego
Spór Słowackiego i Mickiewiczem o rolę poezji
Obraz narodów europejskich w „Kordianie”
O roli poety i poezji w „Kordianie”
Motyw spisku w „Kordianie” Słowackiego
Plan wydarzeń „Kordiana”
Nawiązania historyczne „Kordiana” - powstanie listopadowe i jego słynne bitwy
Skok Kordiana w aspekcie historycznym
„Kordian” na deskach teatrów – najciekawsze inscenizacje i opinie o nich
Krytyka literacka o „Kordianie”
Twórczość Słowackiego - kalendarium
Najważniejsze cytaty z „Kordiana” Słowackiego
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Kordiana - kliniczny przypadek romantyka
„Kordian” charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies