Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Kordian

„Kordian” charakterystyka pozostałych bohaterów

Car Mikołaj I – Słowacki w Kordianie wspomina koronację i zaprzysiężenie rosyjskiego cesarza na króla Polski, ukazuje również nastroje przed i pokoronacyjne. Lud stolicy nie cieszy się z nowego władcy, bo oznacza to utratę wolności i tożsamości narodowej, podporządkowanie obcemu mocarzowi. Wyrazicielami tych poglądów są Szlachcic, Żołnierz i Szewc. Nowy monarcha wydaje się mieć surowe oblicze. Kraj obiegają wieści o jego tyrani: represjach stosowanych wobec nieposłusznych obywateli, masowych wywózkach na Sybir - prześladowaniach wrogów caratu. Despotyzm jego rządów zaznacza się w momencie skazania Kordiana na śmierć, mimo iż żołnierz bohatersko ocalił swój honor. Mikołaj nie zgadza się wówczas z decyzją brata - Konstantego, któremu Podchorąży podlega. W ten sposób podważa autorytet Księcia i ignoruje jego opinię jako równoległego rządcy (Konstanty sprawował faktyczną władzę w Królestwie).

Dochodzi do konfrontacji między przywódcami i burzliwej kłótni. Bracia „zarzucają się” wzajemnymi pretensjami, wśród których pojawia się i ta dotycząca tronu. Korona pierwotnie należała się Konstantemu (jako starszemu) ale „sprzedał” ją Mikołajowi (na życzenie najstarszego z braci – Aleksandra I, wcześniejszego króla Polski). Problem sukcesji tronu jest źródłem konfliktu pomiędzy tymi dwoma postaciami. Ostatecznie Mikołaj musi ulec i podpisać akt ułaskawienia dla Kordiana, ponieważ Konstanty grozi użyciem podległej mu armii i zbiorowym buntem: „Car: Brat przeprasza...”

strona:    1    2    3    4  


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Kordian” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Kordiana” w pigułce
Geneza „Kordiana”
Czas i miejsca akcji w „Kordianie”
Losy Kordiana
Znaczenie motta „Kordiana”
Znaczenie tytułu - „Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny.”
Juliusz Słowacki życiorys
„Kordian” - historia dojrzewania głównego bohatera
Obraz polskiego społeczeństwa w „Kordianie” Słowackiego (sąd nad Polakami)
Ocena powstania listopadowego w „Przygotowaniu” i portrety przywódców – „Kordian” Słowackiego
„Kordian” jako dramat romantyczny
Kompozycja i struktura „Kordiana”
Artyzm „Kordiana” - stylistyka i język
Konflikt wartości w „Kordianie” Słowackiego
Mesjanizm a winkelriedyzm – spór wieszczów o losy narodu polskiego
Spór Słowackiego i Mickiewiczem o rolę poezji
Obraz narodów europejskich w „Kordianie”
O roli poety i poezji w „Kordianie”
Motyw spisku w „Kordianie” Słowackiego
Motywy literackie w „Kordianie” Słowackiego
Plan wydarzeń „Kordiana”
Nawiązania historyczne „Kordiana” - powstanie listopadowe i jego słynne bitwy
„Kordian” na deskach teatrów – najciekawsze inscenizacje i opinie o nich
Skok Kordiana w aspekcie historycznym
Książę Konstanty i jego stosunek do Polaków
Krytyka literacka o „Kordianie”
Twórczość Słowackiego - kalendarium
Najważniejsze cytaty z „Kordiana” Słowackiego
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Kordiana - kliniczny przypadek romantyka
„Kordian” charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies