Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Medaliony

Holokaust, getto, martyrologia, eksterminacja - wyjaśnienie pojęćIdea przymusowego zamknięcia Żydów za murami gett, po raz pierwszy wprowadzona została w 1462 roku we Frankfurcie. Później pomysł ten przejęły inne miasta Europy Zachodniej, traktując go jako normę postępowania w stosunku do Żydów w XVI w. W odróżnieniu od gett hitlerowskich, getta ówczesne zezwalały Żydom opuszczać ich mury w ciągu dnia i prowadzić własne interesy poza ich obrębem. I pomimo, że getto pozwalało Żydom żyć w spokoju, warunki życia tam panujące były często bardzo trudne (przeludnienie, choroby).Pierwszym nowożytnym miastem europejskim, w którym zrealizowano zalecenia Soboru Laterańskiego, by uniemożliwiać Żydom zamieszkiwanie wśród chrześcijan, była Wenecja. W 1516 część weneckich Żydów przesiedlono na wyspę Ghetto Nuovo, a pozostałych w 1541 roku na Ghetto Vecchio. W 1555r. powstało getto w Rzymie.

Na okupowanych ziemiach polskich założono ponad 400 gett. Tworzono je na przełomie 1939 i 1940 r. w miastach Generalnego Gubernatorstwa.

Pierwsze getto powstało 28 października 1939 roku w Piotrkowie Trybunalskim, następne w Puławach i Radomsku. Wiosną 1940 roku utworzono getta m.in. w Jędrzejowie, Wodzisławiu, Włoszczowej, Łowiczu oraz w Łodzi i w Warszawie.

Największym wrogiem ludzi w gettach był głód. Niemcy stale ograniczali ilość dostarczanej do getta żywności, stale tez podnosili jej cenę. Obok skrajnego ubóstwa istniały w gettach oazy zamożności. Działały kawiarnie, teatry, kabarety, kwitł również handel, do którego wielokrotnie wykorzystywano małych „szmuglerów” – dzieci, trochę ze względu wzrost, bo ułatwiał im przedostanie się na aryjską stronę, ale również jako osoby raczej niewzbudzające podejrzeń. Świat getta był zróżnicowany. Obok umierających z głodu przechodzili dobrze odziani i najedzeni ludzie. Niemniej stałym problemem służb medycznych, szpitali, sierocińców było zapobieganie tyfusowi, gruźlicy i innym chorobom. Fatalne warunki higieniczne, ciasnota, niedożywienie, przymusowa bezczynność, uczucie osamotnienia i zagubienia, brak nadziei na przetrwanie, załamanie psychiczne przyczyniały się do wzrostu śmiertelności wśród mieszkańców gett.

Martyrologia – cierpienie, męczeństwo, pojęcie używane zwykle w odniesieniu do cierpień i męczeństwa ofiar hitlerowskiego systemu terroru i masowej zagłady.
strona:    1    2  

Szybki test:

Pierwsze getto na terenach polskich powstało 28 października 1939 roku w:
a) Oświęcimiu
b) Piotrkowie Trybunalskim
c) Chełmnie
d) Skarżysku - Kamiennej
Rozwiązanie

Eksterminacja to:
a) przesiedlenie określonych grup ludności
b) wyniszczenie określonych grup ludności
c) wysiedlenie określonych grup ludności
d) odnalezienie określonych grup ludności
Rozwiązanie

Martyrologia to:
a) wyniszczenie
b) wymordowanie
c) męczeństwo
d) eksterminacja
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Medaliony” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Medalionów” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Medalionów”
Historia w opowiadaniach Nałkowskiej – „Medaliony” jako dokument z dominantą zła
„Ludzie ludziom zgotowali ten los” - interpretacja motta „Medalionów”
Symbolika tytułu „Medaliony”
Kompozycja i problematyka „Medalionów” Nałkowskiej
„Medaliony” jako kompozycyjne miniatury o wielkim znaczeniu
Plan wydarzeń „Medalionów”
Motywy literackie w „Medalionach” Nałkowskiej
Język i styl w „Medalionach”
Zofia Nałkowska - biografia
Proza o tematyce wojennej – wyznaczniki ogólne, założenia
Holokaust, getto, martyrologia, eksterminacja - wyjaśnienie pojęć
Najważniejsze cytaty „Medalionów”
Bibliografia
BohaterowiePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies