Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Tango

Budowa i język „Tanga”

Budowa zewnętrzna

„Tango” składa się z trzech, niepodzielonych na sceny, aktów. Tekst dramatu jest wzbogacony o bardzo szczegółowe didaskalia, adresowane do potencjalnych reżyserów. Wypowiedzi poszczególnych bohaterów są podzielone na role. W „Tangu”, to dialogi są podstawowym elementem kreowania wydarzeń.

Budowa wewnętrzna

Ekspozycja jest zawarta w akcie pierwszym, zarówno w tekście właściwym, jak i w didaskaliach. Następuje tam dokładne, obrazowe przedstawienie bohaterów dramatu. Zawiązaniem akcji jest sprzeciw Artura, wobec rozpasania pozostałych członków rodziny. Rozwój akcji to przygotowania przez bohatera swojego wielkiego planu odnowy moralnej domowników, czyli cały akt drugi. Punktem kulminacyjnym „Tanga” jest ślub Artura i Ali. Do perypetii możemy zaliczyć wydarzenia aktu trzeciego, czyli odwołanie ślubu, śmierć babci oraz poszukiwanie przez głównego bohatera wielkiej idei. Rozwiązaniem akcji dramatu jest zdrada Ali, która w konsekwencji doprowadza do śmierci Artura i przejęcia władzy w domu przez Edka.

Język utworu

Podobnie jak w dramatach obyczajowych, powstałych w XIX wieku, w dialogach ciężko doszukać się środków poetyckich czy retorycznych. Autor stara się jak najbardziej oddać język codzienny, odpowiedni dla przedstawicieli poszczególnych klas społecznych. I tak widzimy, że zupełnie inaczej wsławia się Edek, a zupełnie inaczej, chociażby Stomil, czy Artur. Ciekawym zabiegiem jest także zwrócenie szczególnej uwagi na język, jakim posługują się bohaterowie grający w karty. Posługują się oni tak zwaną gwarą środowiskową.


Szybki test:

„Tango” składa się z:
a) czterech, niepodzielonych na sceny, aktów
b) trzech, podzielonych na sceny, aktów
c) trzech, niepodzielonych na sceny, aktów
d) czterech, podzielonych na sceny, aktów
Rozwiązanie

Zawiązaniem akcji „Tanga” jest:
a) gra w karty z Edkiem
b) sprzeciw Artura
c) eksperyment Stomila
d) wejście Stomila
Rozwiązanie

Autor stara się jak najbardziej oddać język:
a) patetyczny
b) literacki
c) codzienny
d) żartobliwy
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Tango” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Tanga” w pigułce
Geneza „Tanga”
Czas i miejsce akcji „Tanga”
Problematyka „Tanga” Sławomira Mrożka
Narodziny totalitaryzmu na przykładzie „Tanga”
Przewrotny konflikt pokoleń ukazany w „Tangu”
„Tango” jako obraz współczesnego świata
„Tango” jako groteska o wolności
Interpretacja tytułu i zakończenia dramatu
Komizm w „Tangu”
Budowa i język „Tanga”
Motywy literackie w „Tangu” Mrożka
Plan wydarzeń „Tanga”
O twórczości Mrożka powiedzieli...
Kalendarium twórczości Sławomira Mrożka
Biografia Sławomira Mrożka
„Tango” na deskach Teatru Współczesnego w Warszawie
Najważniejsze cytaty z „Tanga”
Bibliografia
Bohaterowie
Artur (młody człowiek) – charakterystyka szczegółowa
Charakterystyka Eleonory
Charakterystyka Stomila
„Tango” – charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies