Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Konrad Wallenrod

„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe

Kiejstut to czternastowieczny trocki książę, który współrządził Litwą (wraz z Olgierdem) od 1345. Przez rok (1381-1382) był również wielkim księciem litewskim. W 1381 r. pokłócił się ze swoim bratankiem, Władysławem Jagiełłą, co spowodowało, że syn Olgierda uwięził stryja w Krewie. Wkrótce potem Kiejstut zmarł. Niektórzy historycy twierdzą, że śmierć ta była skutkiem rozkazu Jagiełły. Władca osierocił synów Witolda i Zygmunta oraz córkę Ryngałłę.

Władca przyjął rycerzy, a młodszy z nich w podzięce opowiedział mu dzieje swego życia. Ów młodzieniec był Litwinem, wyrwanym w dzieciństwie ze swej ojczyzny przez Niemców, którzy napadli na jego rodzinne miasto. Przywieźli go do miasta zakonnego, gdzie został ochrzczony i otrzymał imię Walter, a nazwisko Alf. W opiekę wziął go wówczas krzyżacki mistrz Winrych von Kniprode, który jednak nie budził sympatii młodego Litwina – uciekał do starego litewskiego wajdeloty, więźnia Krzyżaków z czasów dawnej wyprawy.

Wajdelota ów służył swym oprawcom jako tłumacz, a w każdej dogodnej ku temu chwili opowiadał Walterowi o ich wspólnej ojczyźnie, którą zniewolili Krzyżacy. Nie pozwalał chłopcu zapomnieć o litewskich korzeniach, sprawiając, że coraz bardziej rosła w nim nienawiść do Niemców.

Winrich von Kniprode żył w czternastym wieku (1310 - 1382) i od 1351 roku był wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego. Nim tak się stało, pełnił tam następujące funkcje: był komturem Gdańska, Bałgi oraz wielkim marszałkiem. Walczył z Litwą o dojście do Łotwy, którą nabył wcześniej od Duńczyków. Zmarł w wieku 72 lat. Jego prochy spoczywają w Malborku.

Między starcem a chłopcem zrodziła się szczera przyjaźń. W miarę, jak Walter dorastał, rosła w nim także chęć powrotu do ojczyzny. W takich chwilach wajdelota tłumaczył mu, że lepiej będzie, jak zostanie wśród wrogów i nauczy się od nich sztuki wojennej, którą, gdy nadejdzie dogodna chwila, wykorzysta przeciw potędze Zakonu: „Wolnym rycerzom - powiadał - wolno wybierać oręże / I na polu otwartym bić się z równymi siłami; / Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy.”. Na nic się zdały te nauki, ponieważ podczas pewnej potyczki z Litwinami, młody Walter przeszedł na stronę rodaków, nie mogąc już powstrzymać swej miłości do ojczyzny i nienawiści do Niemców. Za sobą pociągnął starego wajdelotę. W taki oto sposób dostał się a dwór księcia Kiejstuta, który właśnie wysłuchiwał jego historii (o tym wszystkim opowiadał wajdelota). Gdy młodzieniec skończył opowiadać, władca pozwolił mu i jego starszemu towarzyszowi na pozostanie w Kownie.


Walter wkrótce zakochał się bez pamięci w jednej z córek Kiejstuta – pięknej i młodej jak bóstwo Aldonie: „Z każdym wskrzeszonym wyrazem budzi się nowe uczucie / Jako iskra z popiołu; były to słodkie imiona / Pokrewieństwa, przyjaźni, słodkiej przyjaźni, i jeszcze / Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu / Nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu – ojczyzna”.

Młodzi bardzo się kochali, planowali wspólne życie. Nawet ojciec panny był bardzo rad z takiego obrotu spraw. Czuł wdzięczność dla Waltera, ponieważ okazał się bardzo pomocny w organizowaniu wojsk i budowie umocnień, w czym pomogły mu umiejętności nabyte podczas wieloletniego pobytu u Krzyżaków. Gdy Kiejstut dał młodej parze swe błogosławieństwo i odbył się ślub, na Litwę zaczęły spadać coraz to nowe klęski – Zakon coraz mocniej zaczął zagrażać granicom państwa: „Biednej Litwie co roku wróży pożary i rzezie; / Ciągną szeregi krzyżowe niezliczonymi tłumami (…)”.

Walter zrozumiał, że nie może na to wszystko patrzeć. Spokoju nie dawały mu nawet ukochane ramiona Aldony. Zdał sobie sprawę, że musi walczyć w imię wolności ciemiężonej ojczyzny: „Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”. Na spotkaniu z Kiejstutem, Walter i wajdelota zaplanowali metodę pokonania Krzyżaków. Wszyscy wspólnie uradzili, że dwójka Litwinów opuści Kowno i uda się na teren Zakonu, by tam zrealizować „jedyny, straszny, skuteczny” plan pokonania wroga.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  


Szybki test:

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Franciszek
b) św. Jerzy
c) św. Anzelm
d) św. Piotr
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wielkim mistrzem krzyżackim
b) wodzem muzułmańskich Otomanów
c) wodzem muzułmańskich Maurów
d) litewskim wojownikiem
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) na zamku
b) w oknie wieży
c) w kościele
d) u bram klasztoru
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Adam Mickiewicz - biografia
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Motywy literackie w „Konradzie Wallenrodzie”
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Halban – szczegółowa charakterystyka
Realia historyczne w utworze
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies