Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Mitologia

Podział mitówMity greckie możemy klasyfikować na kilka różnych sposobów. Podstawowy podział mitów związany jest z ich tematyką. Głównymi problemami poruszanymi w mitologii jest kwestia powstania świata, pochodzenia człowieka, natury bogów oraz początku rodów ludzkich. W związku z tym wyróżniamy mity:

kosmogoniczne („kosmos” – świat) – mówiły o powstaniu i początkach świata, o jego pochodzeniu (mity o narodzinach świata, o Gai, Uranosie, Kronosie i jego dzieciach).

teogoniczne („theos” – bóg) – poruszały kwestie powstania bogów, ich natury i znaczenia. Najczęściej przedstawiały narodziny boga, jego pochodzenia, a także obszar działalności jaki mu podlegał, jego upodobania, atrybuty, zdolności.

antropogeniczne („antropos” – człowiek) – dotyczyły powstania człowieka i opisywały jego naturę. Do najbardziej znanych należy mit o Prometeuszu, który ulepił człowieka z gliny i łez. Inna opowieść rozgrywająca się po potopie mówi o odrodzeniu się rodzaju ludzkiego z kości Matki-Ziemi – kamieni rzucanych przez Deukaliona i Pyrre.

genealogiczne („genealogia” – opowieść o dziejach rodu) – opowiadały o historii pokoleń ludzkich, o wielkich bohaterach, przodkach rodów panujących i miast (mit o rodzie Labdakidów, dzieje bohaterów spod Teb: Achillesa, Agamemnona, Ajasa).

Inna klasyfikacja dotyczyła będzie podziału mitów na opowieści o nieśmiertelnych bogach oraz śmiertelnych herosach.
• Mity dotyczące herosów zazwyczaj opisują kolejne losy bohaterów, ich wybitne czyny, a nieraz przerażające zbrodnie. Opowieściom towarzyszy konkretna akcja. Opowiadają o wydarzeniach z zamierzchłej przeszłości. Czasami naprawdę odnoszą się do konkretnych faktów, miejsc, osób, jednak przez wieki obrosły one wieloma dodatkami i interpretacjami, że ciężko je odnaleźć (np. istnienie Troi).

• Mity poświęcone bogom opowiadają o ich atrybutach, domenach działania czy usposobieniu. Zawierają informacje o wierzeniach religijnych, w luźny sposób łączą się z akcją mitu. Charakterystyka bóstwa nie jest najważniejszą częścią mitu. Do mitów tych zaliczamy:
- opowieści o początkach świata i zmaganiach licznych pokoleń bogów, o walkach między bogami i bitwach staczanych z olbrzymami i potworami;
- mity ukazujące kontakt bogów z ziemią i człowiekiem – ich akcja zawiązuje się dzięki udziałowi ludzi. Nawet jeśli w mitach występują wyłącznie bogowie – ich zachowania wydają się czysto ludzkie.


Zobacz inne artykuły:

Inne
Mit o Syzyfie – streszczenie
Mit o Prometeuszu – streszczenie
Mit o Demeter i Korze – streszczenie
Cztery wieki ludzkości – streszczenie
Mit o narodzeniu świata i bogów – streszczenie
Mitologia grecka - wprowadzenie
Czym są mity?
Historia założenia Rzymu – streszczenie
Powrót Odyseusza do Itaki – streszczenie
Historia wojny trojańskiej – streszczenie
Mit o Heraklesie – streszczenie
Mit o Orfeuszu i Eurydyce – streszczenie
Mit o Dedalu i Ikarze – streszczenie
Pochodzenie i kształtowanie się mitów
Podział mitów
Religia grecka i mity
Archetypowe postaci mitologiczne
Ponadczasowość i uniwersalizm mitów greckich
Frazeologia związana z mitami
Mityczna topografia
Herosi i bohaterowie mitologii
Muzy i ich atrybuty
Mitologia – bibliografia
Nawiązania do mitologii w literaturze
Rzymscy bogowie (panteon)Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies