Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Mitologia

Archetypowe postaci mitologiczne


Mitologiczne archetypy tworzą zespół stałych, powtarzających się w różnorodnych tekstach kultury europejskiej obrazów i motywów (toposów). Wśród archetypów możemy wyróżnić te, które dotyczą konkretnych postaci mitologicznych. Zazwyczaj związane są z bohaterami, którzy bądź dokonali niezwykłych czynów, bądź powodowani losem czy przeznaczeniem znaleźli się w nietypowych sytuacjach, zajęli określoną postawę wobec rzeczywistości. Ich zachowania czy cechy mają wymiar uniwersalny, są charakterystyczne nie tylko dla ludzi żyjących w zamierzchłych, mitycznych czasach, ale także i dziś. Cechy postaci, bądź figury z nimi związane są oczywiście symboliczne, dlatego nie można odnieść ich wprost do rzeczywistości, ale należy traktować je jako metaforę i punkt odniesienia. Archetypy mogą zostać przywołane wprost, bądź ulec reinterpretacji lub grze z konwencjami.

Reinterpretacja - powtórny komentarz do czegoś, nowe odczytanie; ponowna interpretacja czegoś.
Gra z konwencjami - odwoływanie się w jednym utworze do kilku różnych konwencji, zdarzenie konwencji o krańcowo odmiennym charakterze, parodiowanie ich, a nawet próby destrukcji czy negacji, czyli tworzenia poza konwencjami.

Prometeusz – tytan Prometeusz był symbolem samotnego buntownika. Po tym jak ulepił człowieka z gliny i łez opiekował się bezbronną ludzkością, ucząc ją m.in. uprawy roli, liczenia, czytania i pisania, żeglowania, wytwarzania metali czy budowy domostw. Bezinteresownie pomagał ludziom, do których bogowie byli nieprzychylnie nastawieni. Ze swej miłości do rodzaju ludzkiego zdobył się na wielki czyn, aczkolwiek niezgodny z wolą bogów. Wykradł ogień z Olimpu i zaniósł go ludziom. Za karę Zeus skazał go na wieczne męki – został przykuty do skał Kaukazu, a przylatujący codziennie orzeł wyjadał mu wciąż odrastającą wątrobę (z męczarni tej uwolnił go Herakles). Postawę wybitnej jednostki, która bezinteresownie poświęca się dla ludzkości czy narodu nazywamy prometeizmem. W literaturze polskiej najbardziej znanym przykładem wykorzystania archetypicznej postawy Prometeusza jest zachowanie Konrada z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Syzyf – jest symbolem człowieka wykonującego bezowocną, ciągłej, męczącą oraz bezcelową pracę, niektórzy utożsamiają tę postać z życiem każdego człowieka. Syzyf był królem Koryntu i ulubieńcem bogów. Miał prawo ucztować z nimi na Olimpie. Miał jednak wadę – rozsiewał plotki z zasłyszanych wśród bogów informacji. Miał też czelność porwać i uwięzić boga śmierci Tanatosa, czym zaburzył ziemski porządek. Gdy trafił do Hadesu przechytrzył boga podziemi i żył nadal, dopóki bogowie nie przypomnieli sobie o nim. Za karę został skazany na wieczną mękę – musiał wtaczać na górę olbrzymi głaz, a gdy był już u celu, kamień staczał się ponownie w dół. Syzyf rozpoczynał swą pracę od nowa… Reinterpretację mitu o Syzyfie odnajdziemy u dwudziestowiecznego egzystencjalisty Alberta Camusa w „Micie Syzyfa”. Pisarz doszukuje się w postawie króla Koryntu szczęścia. Twierdzi, że bohater jest w rzeczywistości zwycięzcą, a jego zwycięstwo polega na świadomości i akceptacji swego przeznaczenia. Według egzystencjalistów szczęściem człowieka nie jest pozbycie się ciężaru, ale walka, a tę toczył Syzyf. Każdy z nas żyje i stara się robić to jak najlepiej, pchając wciąż swój kamień pod górę.

Ikar - jest symbolem marzycielstwa, idealizmu, tragicznej w skutkach lekkomyślności, człowieka ulegającego emocjom, uniesieniom, chwilowym porywom, zapominającym o realiach, młodzieńca marzącego o rzeczach nieosiągalnych.
Dedal - to z kolei archetyp człowieka racjonalistycznego i pragmatycznego, twardo stąpającego po ziemi, doświadczonego i przewidującego konsekwencje swych czynów, znającego prawa natury i umiejącego wykorzystać je zgodnie z potrzebami. To symbol rozwagi i rozsądku, a także świadomego dążenia do celu.

strona:    1    2  

Szybki test:

Dedal pochodził z:
a) Sycylii
b) Myken
c) Aten
d) Teb
Rozwiązanie

Eurydyka zmarła po:
a) upadku ze skał
b) napaści kochanka
c) sprzeniewierzeniu się bogom
d) ukąszeniu węża
Rozwiązanie

Niobe obraziła boginię:
a) Herę
b) Latonę
c) Persefonę
d) Afrodytę
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Historia założenia Rzymu – streszczenie
Powrót Odyseusza do Itaki – streszczenie
Historia wojny trojańskiej – streszczenie
Mit o Heraklesie – streszczenie
Mit o Orfeuszu i Eurydyce – streszczenie
Mit o Dedalu i Ikarze – streszczenie
Mit o Syzyfie – streszczenie
Mit o Prometeuszu – streszczenie
Mit o Demeter i Korze – streszczenie
Cztery wieki ludzkości – streszczenie
Mit o narodzeniu świata i bogów – streszczenie
Mitologia grecka - wprowadzenie
Czym są mity?
Pochodzenie i kształtowanie się mitów
Podział mitów
Religia grecka i mity
Archetypowe postaci mitologiczne
Ponadczasowość i uniwersalizm mitów greckich
Frazeologia związana z mitami
Mityczna topografia
Mitologia – bibliografia
Nawiązania do mitologii w literaturze
Rzymscy bogowie (panteon)
Herosi i bohaterowie mitologii
Muzy i ich atrybutyPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies