Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Mitologia

Mitologia grecka - wprowadzenieMitologia to zbiór stworzony u zarania określonej kultury mitów – opowieści o bogach i herosach, tłumaczących pochodzenie świata i prawa nim rządzące, zawierające także nakazy moralne i religijne. Mitologia grecka stanowi podstawowy fundament literatury i sztuki europejskiej. Do dziś jest skarbnicą archetypów, toposów, symboli i wciąż inspiruje różnorodnych twórców kultury.

W dawnej Grecji każe państewko, każda, nawet najmniejsza miejscowość oddawała cześć innym bóstwom i podawała zupełnie odrębne wersje o ich pochodzeniu i naturze. Poeci korzystając z tego bogactwa przekształcali poszczególne historie i dowolnie zmieniali. W ciągu wieków powstał w wyniku tego olbrzymi obfity i różnorodny materiał, z którego wyłuskać można najbardziej spopularyzowane mity, bądź zachwycające swą odmiennością.

Mity stanowiły nieodłączną i integralną część religii greckiej. Nie były one skodyfikowane w świętych księgach, jednak od zawsze wyjaśniały ukryte znaczenie i genezę wielu obrzędów religijnych. Początkowo istniały w ustnych przekazach, by z czasem stać się przedmiotem artystycznych prób pisarzy i poetów, którzy nadawali im sens moralny, a nieraz polityczny. Przede wszystkim tłumaczyły świat – jego powstanie, zjawiska, jakie otaczały ludzi, odpowiadały na ważne pytania o charakter istnienia. Spajały i integrowały ludność helleńską tworząc wspólny dla wszystkich punkt odniesienia. Nie tylko wpływały na kształt i rozwój literatury greckiej, ale także innych sztuk, a przedstawienia bogów i herosów oraz mitycznych wydarzeń stały się ulubionym tematem rzeźbiarzy i malarzy.

Zobacz inne artykuły:

Inne
Mit o Syzyfie – streszczenie
Mit o Prometeuszu – streszczenie
Mit o Demeter i Korze – streszczenie
Cztery wieki ludzkości – streszczenie
Mit o narodzeniu świata i bogów – streszczenie
Mitologia grecka - wprowadzenie
Czym są mity?
Historia założenia Rzymu – streszczenie
Powrót Odyseusza do Itaki – streszczenie
Historia wojny trojańskiej – streszczenie
Mit o Heraklesie – streszczenie
Mit o Orfeuszu i Eurydyce – streszczenie
Mit o Dedalu i Ikarze – streszczenie
Pochodzenie i kształtowanie się mitów
Podział mitów
Religia grecka i mity
Archetypowe postaci mitologiczne
Ponadczasowość i uniwersalizm mitów greckich
Frazeologia związana z mitami
Mityczna topografia
Herosi i bohaterowie mitologii
Muzy i ich atrybuty
Mitologia – bibliografia
Nawiązania do mitologii w literaturze
Rzymscy bogowie (panteon)Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies