Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Mitologia

Funkcje i znaczenie mitów

Wśród głównych funkcji mitów możemy wyróżnić:

• funkcję poznawczą – wyjaśniały poszczególne zjawiska istniejące w naturze np. wybuchy wulkanów (kuźnia Hefajstosa), zmienność pór roku (mit o Demeter i Korze), pioruny i grzmoty (gniew Zeusa);

• funkcję światopoglądową – określały zakres wierzeń religijnych i zakreślały obraz świata (mit o powstaniu świata), wyznaczały normy postępowania, odwoływały się do moralności (np. prawo gościnności, dotrzymywania słowa);

• funkcję sakralną – dotyczyły kultów poszczególnych bóstw, obrzędów religijnych, składania ofiar i uroczystości na rzecz bogów;

• funkcję kulturotwórczą – w starożytności inspirowały twórców wielu dziedzin – epików, tragików i liryków, dostarczały tematy rzeźbiarzom, malarzom i architektom. Wpłynęły na rozwój kultury śródziemnomorskiej – kolebki współczesnej europejskiej kultury.

Główną funkcją mitów w zamierzchłych czasach było ukazywanie przeszłości, wyjaśnianie pochodzenia świata i człowieka, tłumaczenie zjawisk atmosferycznych, ukazywanie stosunków międzyludzkich i określanie hierarchii wartości i praw. Czas mityczny wyraźnie różnił się od czasu historycznego – był święty i niezmienny. Mity odpowiadały na odwieczne pytania dręczące ludzkość: skąd wziął się człowiek?, jak powstał wiatr?, dlaczego pory roku zmieniają się?, skąd biorą się deszcze i burze?

W antyku mity wyrażały zbiorowe emocje, lęki i radości. Tłumaczyły Grekom świat, stanowiły o jedności społeczeństwa opartego na tych samych wierzeniach, tworzyły jego tożsamość. Miały wielkie znaczenie sakralne. Stanowiły podstawę obrzędowości i wyjaśniały pochodzenie poszczególnych rytuałów. Z czasem znaczenie religijne zmieniło się w znaczenie kulturowe.

„Znaczenie mitów dla narodów wyrosłych z kultury śródziemnomorskiej jest nie do przecenienia. Pozwalają one w pełni zrozumieć literaturę sięgającej do utrwalonej w nich frazeologii i symboliki, poznać religię i normy etyczne obowiązujące w antyku, odkryć mentalność i społeczne uwarunkowania tamtej, tak odległej w czasie, epoki.” – D. Polańczyk, „Mitologia Jana Parandowskiego”, Lublin 2001, s. 8
W czasach nowożytnych bogactwo mitów opowiadających o rywalizacji bogów, ludziach którzy rzucili bogom wyzwanie, bogach poszukujących ziemskich rozkoszy, nieuchronności ludzkiego losu, nieustannej walce z przeznaczeniem, o waleczności, sprycie wierności, a także miłości i miłostkach stały się niewyczerpaną skarbnicą tematów, motywów, artystycznych inspiracji. Artystów identyfikujących się z kulturą klasyczną zawsze pociągał humanizm mitów połączony z ich lekkością, humorem i fantazją. Czerpanie z bogactw antyku rozpoczęło się we wczesnym renesansie i trwa z większym lub mniejszym natężeniem do dziś, pozwalając na odniesienie dawnych opowieści do współczesnych problemów. Śledząc kolejne dzieła inspirowane grecką mitologią dostrzec więc można rozwój cywilizacji z jej kolejnymi autentycznymi arcydziełami.


„[…] dwa czynniki – literacka opowieść, poetycka i epicka zarazem, oraz klarowny, powszechnie zrozumiały obraz zdecydowały o „drugiej młodości” mitologii greckiej. W cytatach i najróżniejszych trawestacjach towarzyszy nam ona do dziś, zarówno w sztukach plastycznych, jak literaturze, muzyce, teatrze i filmie.” – M. Pietrzykowski, „Mitologia starożytnej Grecji”, Warszawa 1983, s. 294.


Zobacz inne artykuły:

Inne
Mit o narodzeniu świata i bogów – streszczenie
Mitologia grecka - wprowadzenie
Czym są mity?
Historia założenia Rzymu – streszczenie
Powrót Odyseusza do Itaki – streszczenie
Historia wojny trojańskiej – streszczenie
Mit o Heraklesie – streszczenie
Mit o Orfeuszu i Eurydyce – streszczenie
Mit o Dedalu i Ikarze – streszczenie
Mit o Syzyfie – streszczenie
Mit o Prometeuszu – streszczenie
Mit o Demeter i Korze – streszczenie
Cztery wieki ludzkości – streszczenie
Pochodzenie i kształtowanie się mitów
Podział mitów
Funkcje i znaczenie mitów
Religia grecka i mity
Archetypowe postaci mitologiczne
Ponadczasowość i uniwersalizm mitów greckich
Frazeologia związana z mitami
Mityczna topografia
Muzy i ich atrybuty
Zeus - opis i charakterystyka
Bogowie greccy – opis i charakterystyka
Mitologia – bibliografia
Nawiązania do mitologii w literaturze
Rzymscy bogowie (panteon)
Herosi i bohaterowie mitologiiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies