Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Odprawa posłów greckich

„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe

Po sali przeszedł szmer. Ludzie rozważali argumenty Parysa. Kolejnym mówcą okazał się Antenor. Jego słowa były oszczędne, a wywód spójny i logiczny. Przypomniał zebranym okoliczności uprowadzenia Heleny. Parys był gościem w Grecji, w domu Menelaosa - „Człowieka przedniejszego”. Nie zważając na zasady dobrego wychowania i przyzwoitości „żonę mu wziął i przywłaszczył sobie”. Swym postępkiem złamał prawo i upokorzył Menelaosa, który teraz ze wstydem upomina się o zhańbioną Helenę. Antenor radził, by odesłać Helenę do jej ojczyzny, ponieważ w przeciwnym razie Troi grozi wojna. Postępek Parysa mógł kosztować jego ojczyznę najwyższą cenę.

Antenor bez trudu zbił wszystkie argumenty Aleksandra. Przypomniał, że Medeę porwano bardzo dawno temu, a decyzja Wenus nie usprawiedliwia postępowania Parysa. Antenor pytał: „Swój własny występ cudzą krzywdą barwić chcemy? / To się nas barziej tycze, że za przodków naszych / Grekowie w tym królestwie mieczem wojowali; / Lecz i natenczas, królu (prawda się znać musi), / Nasza niesprawiedliwość do tego upadku / Nas przywiodła, że się też i dziś lękać muszę, / Aby to sąd tajemny jakiś boży nie był, / Nam prze niesprawiedliwość zawżdy pomstę odnieść / Od Greków”. Prosił króla o rozważną decyzję i oddanie Heleny jej prawowitemu mężowi.

Kolejni mówcy poparli Antenora. Jedynie Iketaon postanowił bronić Parysa. Mężczyzna podburzył Trojan przeciwko Grekom. Apelował, by jego rodacy nie poddawali się najeźdźcom i dzielnie stawili im czoła w obronie swojej niezależności i niepodległości. Swoją wypowiedź zakończył stwierdzeniem, iż Troja powinna oddać Helenę dopiero wtedy, gdy Grecy przyznają się do uprowadzenia Medei. Na sali obrad zawrzało po przemówieniu Iketeona. Podczas głosowania okazało się, iż jego słowa poskutkowały tak bardzo na słuchaczy, iż wszyscy z nich opowiedzieli się za Parysem. Priamowi nie pozostało nic innego, jak zaakceptować decyzję panów, chociaż wiedział, że oznaczała ona wojnę z Grecją.


Potem swe zdanie wypowiedzieli Eneasz, Pantus i Tymetes, Lampon, Ukalegon. Wszyscy popierali Antenora. Tylko Iketaon miał inny pogląd. Zaapelował do ambicji Trojan, by nie skakali tak, jak zagrają im Grecy: „Tak my już skakać musim? Bać się ich nam każą”. Bał się, że jeśli teraz oddadzą Helenę, to w przyszłości będą musieli tak samo uczynić z własnymi żonami czy dziećmi. W swym przemówieniu uciekał się do sprawnych chwytów manipulacji, grał na uczuciach zebranych. Twierdził, że Grecy: „Sprawiedliwości proszą, a grożą nam wojną: / Daj, chceszli, alboć wydrę, taka to jest prosto”. Nie przestawał namawiać do zbrojnego rozstrzygnięcia konfliktu: „Szabla ostra przy boku to pan; ta rozstrzygnie, / Kto komu czołem bić ma. Do tego tam czasu / Równi sobie być musim; ani tego Greczyn / O sobie niechaj dzierży, żeby tak był groźny, / Jako się sobie sam zda”. Apelował o solidarność w obronie Parysa, kończąc swą mowę słowami: „Teraz zgoła nie radzę Heleny wydawać, / Aż się też oni z nami o Medeą zgodzą".

Po tym wystąpieniu już nikt indywidualnie nie zabrał głosu. Wszyscy zgodzili się z radą Ikateona. Podniosła się wrzawa i powstało zamieszanie. Choć Ukalegon chciał przemówić, uniemożliwił mu to huk rozbrzmiewających głosów. Marszałkowie na próżno bili laskami w ziemię i prosili o spokój. W końcu przeprowadzono głosowanie polegające na tym, że wszyscy rozchodzili się na dwie strony w zależności, czy popierali wniosek czy nie: „Wszyscy na nogach stali i swe miejsca brali. / Kiedy się rozstąpili, nie było co równać: / Wszyscy przy Aleksandrze”. Gdy poproszono króla, aby wedle prawa podał wyrok, Priam zaakceptował wolę większości, choć wiedział, że ześle to na jego lud porażkę. Rzekł: „Helena niechaj w Troi zostanie, aż też nam / Grekowie za Medeą nagrodę uczynią".

strona:    1    2    3    4    5    6    7  


Szybki test:

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) wojna
b) zdrada najbliższych
c) dobro kraju
d) więzi sympatii
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Apolla
b) Jazona
c) Achillesa
d) Menelaosa
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) chaotyczny
b) zaopatrzony w ozdobniki
c) przeplatany dygresjami
d) spójny
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Odprawy posłów greckich” w pigułce
Geneza i tytuł „Odprawy posłów greckich”
„Odprawa posłów greckich” jako dramat moralno-polityczny
Problematyka „Odprawy posłów greckich”
Czas i miejsce akcji „Odprawy posłów greckich”
Zarys historii Heleny i Parysa (mit tebański)
„Odprawa posłów greckich” przykładem utworu parenetycznego
„Odprawa posłów greckich” jako tragedia humanistyczna
Problemy XVI-wiecznej Polski ukazane w „Odprawie posłów greckich” - polityczna wymowa utworu
Jan Kochanowski - biografia
Obraz polskiego społeczeństwa w „Odprawie posłów greckich”
Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”
Motywy literackie w „Odprawie posłów greckich”
Plan wydarzeń „Odprawy posłów greckich”
Kalendarium twórczości Jana Kochanowskiego
Cytaty z twórczości Kochanowskiego
Najważniejsze cytaty „Odprawy posłów greckich”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies