Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Odprawa posłów greckich

Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”

Jednak jego retoryka nie może równać się z tą reprezentowaną przez Ikateona – demagogiczną, zakłamaną i odnoszącą się do uczuć, a nie rozumu. Swojego patriotyzmu dowiódł w ostatniej scenie dramatu, gdy na wieść o rozpoczęciu ofensywy przez Greków zaproponował, by nie czekać na nich, aż dotrą do Troi, ale zaatakować ich wcześniej.

Helena – żona Menelaosa, króla Grecji, porwana przez Parysa. W utworze Kochanowskiego została ukazana jako przygnębiona, zrozpaczona kobieta, która z całego serca żałowała tego, co się stało. Przyznaje, iż Parys to „bezecny” i „zły człowiek”, który porwał ją jako swój łup. Obawiała się, iż w obawie przed podążającymi za nim Grekami zostawi ją samą sobie.

Podobnie jak Aleksander jej, ona nie kocha jego. Nie ukrywała swojej tęsknoty za ojczyzną i swoimi dziećmi:

„Tom wszystko prze człowieka złego utraciła.
Ojczyzna gdzieś daleko, przyjaciół nie widzę,
Dziatki, nie wiem, żywe-li; jam sama coś mało
Od niewolnice rozna, przymówkom dotkliwym
I złej sławie podległa. a co jeszcze ze mną
Szczęście myśli poczynać, ty sam wiesz mój Panie”.


Ubolewała też nad tym, iż pokryła hańbą siebie i całą swoją rodzinę. Nie wiedziała jak spojrzy Menelaosowi i swoim braciom w oczy:

„Z jakąż ja twarzą bracią swą miłą przywitam?
Jakoż ja, niewstydliwa, przed oczy twe naprzód,
Mężu mój miły, przyjdę i sprawę o sobie
Dawać będę? A będęż w twarz ci wejźrzeć śmiała?”.


Helena to postać pesymistyczna, przekonana o swojej niedoli. Swoją opiekunkę przekonywała do tego, iż los przemienił jej życie w pasmo niepowodzeń. Wrażenie to uległo spotęgowaniu, gdy Helena dowiedziała się, że Priam, po zasięgnięciu opinii rady, postanowił nie wydawać jej Grekom.

Jak pisze Anna Popławska: „W kreacji Heleny, stworzonej przez Kochanowskiego, jest godność, gorzka mądrość ciężko doświadczonej i samotnej kobiety, która musi się kryć ze swoimi uczuciami, a zresztą i tak nikt się z nimi nie liczy i o nie nie pyta”.


Ulisses – czyli mityczny Odyseusz. Postać ta ma niewiele wspólnego ze znanym powszechnie przymusowym podróżnikiem. W Odprawie posłów greckich zabiera głos tylko raz, lecz w bardzo ważnej sprawie, ponieważ krytykuje korupcje i zepsucie panujące w Troi.

Kasandra – córka Priama. Kobieta ta została obdarzona darem jasnowidzenia, który jednak szybko okazał się być jej przekleństwem. Kasandra przewidziała nie tylko wojnę trojańską, ale miała również szczegółową wizję bitwy.

Ikateon – jeden z posłów, który zabrał głos na naradzie trojańskiej. Chociaż jest znany czytelnikowi tylko z relacji posła, streszczającego posiedzenie Helenie, to jest najlepsza kreacja w dramacie. Jak czytamy u Jerzego Ziomka: „Jedno przemówienie liczące około czterdziestu wierszy charakteryzuje dostatecznie postać mówcy, czyni autorski komentarz zbędnym. Ten monolog mówi wszystko: mamy do czynienia z warchołem, krzykaczem, głupcem, przekupną, marną kreaturą Aleksandra”.

Poseł ten to zaprawiony polityk, który został podkupiony przez Parysa, aby przekonać pozostałych posłów do jego racji. Jak zauważa z kolei Anna Popławska: „Nie popełnia on błędów Antenora. Umie grać na uczuciach słuchaczy. Mówi barwnie, ciekawie, wygłasza sądy, które ludzie chcą słyszeć”. Mężczyzna ten często uciekał się do demagogicznych chwytów, których treść nie miała nic wspólnego z prawdą. Snuł przed zebranymi wizje, iż teraz Grecy domagają się wydania Heleny, a później z pewnością zażądają żon pozostałych Trojan. Jego wywód był pozbawiony logiki, ale dzięki odwoływaniu się do uczuć odbiorców został przyjęty przez nich entuzjastycznie.

strona:    1    2  


Szybki test:

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Priama
b) Antenora
c) Ikateona
d) Parysa
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) uczuć
b) prywaty
c) manipulacji
d) rozumu
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) odpowiedzialny
b) pewny siebie
c) niezdecydowany
d) zapobiegliwy
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Odprawy posłów greckich” w pigułce
Geneza i tytuł „Odprawy posłów greckich”
Problematyka „Odprawy posłów greckich”
Czas i miejsce akcji „Odprawy posłów greckich”
„Odprawa posłów greckich” jako dramat moralno-polityczny
Problemy XVI-wiecznej Polski ukazane w „Odprawie posłów greckich” - polityczna wymowa utworu
Jan Kochanowski - biografia
Zarys historii Heleny i Parysa (mit tebański)
„Odprawa posłów greckich” przykładem utworu parenetycznego
„Odprawa posłów greckich” jako tragedia humanistyczna
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Odprawie posłów greckich”
Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”
Motywy literackie w „Odprawie posłów greckich”
Plan wydarzeń „Odprawy posłów greckich”
Kalendarium twórczości Jana Kochanowskiego
Cytaty z twórczości Kochanowskiego
Najważniejsze cytaty „Odprawy posłów greckich”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies