Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Hamlet

„Hamlet” jako przykład tragedii szekspirowskiej

Autor: Karolina Marlga

Odzwierciedlenie cech dramatu szekspirowskiego w Hamlecie:

1. Brak zasady trzech jedności (miejsca, czasu i akcji) – akcja dramatu toczy się w różnych lokacjach, choć głównie na zamku w Elzynorze. Rzadko, ale jednak, akcja przenosi się na cmentarz, czy pola położone przed zamkiem. Czas akcji rozciągnięty jest na kilka miesięcy. Jedynie jedność akcji zdaje się być zachowana.

2. Niezachowanie zasady decorum – Szekspir używa zarówno języka podniosłego jak i potocznego czy komicznego. Robi to za sprawą drugoplanowych bohaterów, takich jak grabarze czy wartownicy.

3. Wprowadzenie scen zbiorowych – w sumie w Hamlecie można doszukać się sześciu scen zbiorowych, głównie z udziałem dworu. Największą z nich jest scena spektaklu wystawianego na zamku przez trupę teatralną.

4. Brak chóru – w żadnej ze scen nie pojawia się znany z antyku chór.

5. KompozycjaHamlet podzielony jest na akty, które dzielą się na sceny. Brak jest prologu i epilogu, charakterystycznego dla dramatu antycznego.

6. Tematyka historyczna – wydarzenia opisane w Hamlecie są umieszczone w czasach późnego średniowiecza.

7. Wprowadzenie scen drastycznych – dramat zawiera liczne elementy drastyczne, które odbywają się w większości na scenie. Należy zwrócić uwagę na ostatnią scenę, w której ginią cztery osoby.

8. Złamanie zasady mimesis (wprowadzenie elementów fantastycznych) – w Hamlecie mamy do czynienia z jedną zjawą – duchem ojca Hamleta.

9. Moralne przesłanieHamlet opowiada o moralnych konsekwencjach zemsty, która zataczając coraz szersze kręgi powoduje niepotrzebny rozlew krwi i przyczynia się do śmierci wielu niewinnych ludzi.

10. Pobudzenie uczuć i wyobraźni – Skomplikowane postaci głównego antagonisty i protagonisty zmuszają odbiorcę do zastanowienia.

11. Bohatera nie cechuje fatum – Hamlet wcale nie musiał zginąć. Dokonanie zemsty było jego świadomym wyborem.

12. Skłócony z otoczeniem jak i z własnym sumieniem bohater – Hamlet poza Horacym nie ma przyjaciół. Dręczony własnymi przemyśleniami nie wie, co ma robić, jak ma postępować.


Zobacz inne artykuły:

Inne
„Hamlet ”- streszczenie szczegółowe
Charakterystyka Hamleta - „On sam jest rodu swego niewolnikiem”
Geneza „Hamleta”
Czas i miejsce akcji „Hamleta”
Charakterystyka Ofelii
Życiorys Szekspira
Problematyka „Hamleta”
Streszczenie „Hamleta” w pigułce
Charakterystyka Gertrudy
Charakterystyka Klaudiusza
„Hamlet” jako przykład tragedii szekspirowskiej
Kompozycja, budowa i język „Hamleta”
Religia w „Hamlecie”
Filozofia w „Hamlecie”
„Być albo nie być...” - problematyka życia i śmierci w „Hamlecie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Hamleta”
Nawiązania do „Hamleta” w sztuce
Plan wydarzeń „Hamleta”
Motyw kobiety w „Hamlecie”
Psychoanaliza „Hamleta”
Ekranizacje „Hamleta”
Kalendarium życia i twórczości Szekspira
Zdania o twórczości Szekspira
Twórczość Szekspira
Najważniejsze cytaty „Hamleta”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies