Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Ludzie bezdomni

Cechy powieści modernistycznej na podstawie „Ludzi bezdomnych”

Cechy powieści modernistycznej:
1. synkretyzm stylistyczny, czyli pomieszanie wielu różnych konwencji pisarskich. W powieści występują elementy impresjonizmu, symbolizmu, naturalizmu i realizmu,
2. luźna kompozycja (budowa „wysepkowa”), czyli zorganizowanie fabuły nie z punktu przyczynowo-skutkowego, lecz z perspektywy czterech epizodów z życia głównego bohatera (paryski, warszawski, cisowski oraz górniczy), pomiędzy którymi występują luki i przerwy czasowe,
3. zaburzenie proporcji między głównym wątkiem (lody Tomasza Judyma), a pobocznymi (na przykład dzieje żony Wiktora – Teosi czy rozdział Swawolny Dyzio), Rozdział Swawolny Dyzio Żeromski napisał jeszcze przed powstaniem „Ludzi bezdomnych”. W czasie pracy mad powieścią włączył to opowiadanie do jej kompozycji.
4. subiektywizacja i liryzacja narracji, przejawiająca się zastąpieniem narratora wszechwiedzącego mową pozornie zależną.

strona:    1    2  

Szybki test:

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja intrapersonalna
b) narracja personalna
c) narracja interpersonalna
d) narracja portretowa
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
b) uosobienie przyrody
c) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) naśladowaniu stylu innych twórców
b) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
c) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
d) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Ludzie bezdomni” - streszczenie szczegółowe
„Ludzie bezdomni” - streszczenie w pigułce
Geneza „Ludzi bezdomnych”
Obraz społeczeństwa polskiego w „Ludziach bezdomnych”
Czas i miejsce akcji „Ludzi bezdomnych”
Interpretacja tytułowej bezdomności w „Ludziach bezdomnych”
Symbolizm w „Ludziach bezdomnych”
Plan wydarzeń „Ludzi bezdomnych”
Etos chrześcijański, czyli motywy religijne w „Ludziach bezdomnych”
Cechy powieści modernistycznej na podstawie „Ludzi bezdomnych”
Biografia Stefana Żeromskiego
Filozofia w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego
Historia miłości Tomasza i Joasi
Kalendarium twórczości Żeromskiego
Naturalizm w „Ludziach bezdomnych”
Impresjonizm w „Ludziach bezdomnych”
Polityka w „Ludziach bezdomnych”
Najważniejsze cytaty z „Ludzi bezdomnych”
Bibliografia
Bohaterowie
Tomasz Judym – charakterystyka szczegółowa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Ludzi bezdomnych”
Joanna Podborska - charakterystyka szczegółowa
„Rozdarta sosna” - subiektywna ocena wyboru JudymaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies