Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Ludzie bezdomni

Cechy powieści modernistycznej na podstawie „Ludzi bezdomnych”


Cechy powieści modernistycznej:
1. synkretyzm stylistyczny, czyli pomieszanie wielu różnych konwencji pisarskich. W powieści występują elementy impresjonizmu, symbolizmu, naturalizmu i realizmu,
2. luźna kompozycja (budowa „wysepkowa”), czyli zorganizowanie fabuły nie z punktu przyczynowo-skutkowego, lecz z perspektywy czterech epizodów z życia głównego bohatera (paryski, warszawski, cisowski oraz górniczy), pomiędzy którymi występują luki i przerwy czasowe,
3. zaburzenie proporcji między głównym wątkiem (lody Tomasza Judyma), a pobocznymi (na przykład dzieje żony Wiktora – Teosi czy rozdział Swawolny Dyzio), Rozdział Swawolny Dyzio Żeromski napisał jeszcze przed powstaniem „Ludzi bezdomnych”. W czasie pracy mad powieścią włączył to opowiadanie do jej kompozycji.
4. subiektywizacja i liryzacja narracji, przejawiająca się zastąpieniem narratora wszechwiedzącego mową pozornie zależną.

strona:    1    2  

Szybki test:

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) bezosobowa
b) pierwszoosobowa
c) pośrednia
d) trzeciosobowa
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja portretowa
c) narracja intrapersonalna
d) narracja personalna
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) uosobienie przyrody
b) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
c) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Ludzie bezdomni” - streszczenie szczegółowe
„Ludzie bezdomni” - streszczenie w pigułce
Geneza „Ludzi bezdomnych”
Obraz społeczeństwa polskiego w „Ludziach bezdomnych”
Czas i miejsce akcji „Ludzi bezdomnych”
Interpretacja tytułowej bezdomności w „Ludziach bezdomnych”
Symbolizm w „Ludziach bezdomnych”
Plan wydarzeń „Ludzi bezdomnych”
Etos chrześcijański, czyli motywy religijne w „Ludziach bezdomnych”
Cechy powieści modernistycznej na podstawie „Ludzi bezdomnych”
Biografia Stefana Żeromskiego
Filozofia w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego
Historia miłości Tomasza i Joasi
Kalendarium twórczości Żeromskiego
Naturalizm w „Ludziach bezdomnych”
Impresjonizm w „Ludziach bezdomnych”
Polityka w „Ludziach bezdomnych”
Najważniejsze cytaty z „Ludzi bezdomnych”
Bibliografia
Bohaterowie
Tomasz Judym – charakterystyka szczegółowa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Ludzi bezdomnych”
Joanna Podborska - charakterystyka szczegółowa
„Rozdarta sosna” - subiektywna ocena wyboru JudymaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies