Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Ludzie bezdomni

Bibliografia

Autor: Jakub Rudnicki

1. Borowy W., O Żeromskim. Rozprawy i szkice, Warszawa 1964.

2. Dobrowolska D., Wstęp, w: Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni, Warszawa 1995.

3. Hutnikiewicz A., Problematyka form kompozycyjnych w sztuce pisarskiej Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 1.

4. Hutnikiewicz A., Stefan Żeromski, Warszawa 1991.

5. Hutnikiewicz A., Żeromski i naturalizm, Toruń 1956.

6. Jakubowski J., Ludzie bezdomni, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa 1984.

7. Jakubowski J., Stefan Żeromski, Warszawa 1974.

8. Jakubowski J., Żeromski Stefan, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, warszaw 1984.

9. Kasztelowicz S., Eile S., Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Kraków 1976.

10. Kubicka-Czekaj B., Jeszcze w sprawie Joasi z „Ludzi bezdomnych”, Komunikaty Naukowe towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Oddział w Częstochowie, Częstochowa 1966.

11. Maciąg, W., Żeromski – opowieść o wierności, Katowice 1964.

12. Markiewicz H., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1966.

13. Pękała B., Żeromskiego świat i Polska, Międzyrzecze, 2003.

14. Polańczyk D., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, w: Biblioteczka opracowań, Lublin 2006, zeszyt nr 5.

15. Popławska A., „Ludzie bezdomni”. Wydanie z opracowaniem, Kraków 2006.

16. Radziukinas H., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Lublin 1946.

17. Stefanowska Z., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść o filantropii, w: Stefan Żeromski, pod. red. Ewy Korzeniewskiej, Lublin 1951.

18. Walc J., Quo vadis, Judime?, w: Stefan Żeromski. O twórczości literackiej, pod red. Eugenii Łoch, Lublin 1994.

19. Ziółkowska G., Etos chrześcijański w „Ludziach bezdomnych”, w: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności, Ossolineum 1991.

20. Żeromski i Reymont, red. nauk. Jan Detko, Warszawa 1978.

21. Żeromski na ekranie, red. nauk. Jan Pacławski, Kielce 1997.

22. Żeromski w dzisiejszej szkole, red. nauk. Maria Knothe, Warszawa 1964.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Ludzie bezdomni” - streszczenie szczegółowe
„Ludzie bezdomni” - streszczenie w pigułce
Geneza „Ludzi bezdomnych”
Obraz społeczeństwa polskiego w „Ludziach bezdomnych”
Czas i miejsce akcji „Ludzi bezdomnych”
Interpretacja tytułowej bezdomności w „Ludziach bezdomnych”
Symbolizm w „Ludziach bezdomnych”
Plan wydarzeń „Ludzi bezdomnych”
Etos chrześcijański, czyli motywy religijne w „Ludziach bezdomnych”
Cechy powieści modernistycznej na podstawie „Ludzi bezdomnych”
Biografia Stefana Żeromskiego
Filozofia w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego
Historia miłości Tomasza i Joasi
Kalendarium twórczości Żeromskiego
Impresjonizm w „Ludziach bezdomnych”
Polityka w „Ludziach bezdomnych”
Naturalizm w „Ludziach bezdomnych”
Najważniejsze cytaty z „Ludzi bezdomnych”
Bibliografia
Bohaterowie
Tomasz Judym – charakterystyka szczegółowa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Ludzi bezdomnych”
Joanna Podborska - charakterystyka szczegółowa
„Rozdarta sosna” - subiektywna ocena wyboru JudymaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies