Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Krzyżacy

„Krzyżacy” – streszczenie szczegółowe

Autor: Dorota Blednicka

W Malborku Maćko pojedynkował się z trzema rycerzami, a wielki mistrz pozwolił mu stanąć w szranki z krewnym Kunona. To jednak nie uspokoiło starego rycerza. Zbyszko odparł, że stryj ślubował zabić Lichtensteina i wypełnił przysięgę. Starzec wspomniał, że po śmierci wielkiego mistrza, Kuno może zostać jego następcą, choć mówiono również, że wielkim mistrzem Zakonu może zostać Ulryk von Jungingen, który chciał wojny z Polską.

Rozdział czterdziesty ósmy

Umiera Konrad von Jungingen, a jego następcą zostaje Ulryk. W Polsce trwają przygotowania do wojny. Maćko wybiera się do Krakowa i wraca z wieścią o zbliżających się walkach. W Bogdańcu pojawia się posłaniec z wiciami. Rycerze wyruszają w drogę.

W rok później zmarł wielki mistrz Konrad von Jungingen, a jego następcą został obrany Ulryk. Rycerze z Bogdańca zaczęli przygotowywać się do wyprawy. Wybierali konie, zbroje i ćwiczyli pachołków. To samo czyniono we wszystkich dworach i każdy miał nadzieję, że nadchodzi kres potęgi Zakonu. W Krześni szlachcice wypytywali Zbyszka i Maćka, którzy bywali między Niemcami, o nowiny i sposoby walki z wrogiem. Tymczasem mijały tygodnie, a wojna nie wybuchła. Z Krakowa nadeszły wiadomości o poselstwie krzyżackim i Maćko wybrał się do miasta.

Wrócił po sześciu tygodniach z twarzą rozjaśnioną radością. Nakazywał cierpliwość i pełną gotowość, ponieważ organizowano zapasy dla wojska, a w borach i puszczach królewskich zarządzono wielkie łowy. Chłopi zaczęli uciekać z Prus na Mazowsze i do Królestwa. Następnie nadciągnęli „dziadowie” ze wszystkich pruskich miast, przynosząc wiadomości o przygotowaniach w Zakonie. Mistrz Ulryk był pewien zwycięstwa. Zbyszko tęsknił za wojną a Maćko zapewniał go, że wkrótce sytuacja się wyjaśni. Stosunki polsko – krzyżackie zaostrzyło zagarnięcie Drezdenka przez Krzyżaków.

Wkrótce rozeszła się wieść, że bracia zakonni napadli na Santok. Mistrz Ulryk wyjechał z Malborka, aby nie przyjąć posłów polskich, którzy zjawili się, by złożyć mu życzenia z powodu objęcia stanowiska i zarządził, że wszelkie rozmowy mają odbywać się po niemiecku. Zakon próbował zjednać sobie Witolda i uczynił go rozjemcą w sprawie Drezdenka, wkrótce żałując wyboru, ponieważ kniaź miasteczko i zamek przyznał Polsce i rozpoczął wojnę na Żmudzi. Pewnego dnia Zbyszko, Jagienka i Maćko siedzieli przed bramą kasztelu, kiedy pojawił się nagle człowiek na koniu i rzuciwszy wieniec pod nogi rycerzy, z okrzykiem „wici” pomknął dalej.
Zobacz również:
Streszczenie na klp.pl
Streszczenie na 2l.pl

Wiadomość ta ucieszyła obu rycerzy i zaczęli przygotowywać się do drogi, gdyż starzec nie chciał zrezygnować z udziału w bitwie. Jagienka zapewniła męża, że da sobie sama radę i w godzinę później wszyscy wyruszyli do Sieradza. Zbyszko pozwolił, aby żona i dzieci towarzyszyły im do miasta. W drodze dołączył do nich Jaśko ze Zgorzelic oraz stary Wilk, który jechał, by pomścić śmierć syna. Zewsząd nadciągali rycerze i sołtysi oraz zbrojni pachołkowie, a Maćko cieszył się i wróżył pewne zwycięstwo Polski.

Rozdział czterdziesty dziewiąty

Wybucha wojna, początkowo zwycięska dla Krzyżaków. Czternastego lipca wojska polskie stają na polach Grunwaldu.

Wybuchła wojna, niepomyślna w pierwszych bitwach dla Polaków. Krzyżacy zdobyli Bobrowniki, zniszczyli Złotoryję i zajęli ziemię dobrzyńską. Nastąpił rozejm, w czasie którego król czeski Wacław miał osądzić spór między Polską a Zakonem. Przekupiony, wydał werdykt na korzyść braci zakonnych i konflikt rozgorzał na nowo. Tymczasem nadeszło lato i z pomocą Polakom przybył Witold. Pod Czerwieńskiem chorągwie polska i litewska połączyły się, a w obozie pod Świeciem stanęło sto tysięcy Niemców. Przeprawa wojsk polskich przez Drwęcę nie powiodła się i Jagiełło zawrócił w stronę Działdowa, gdzie rozbił swój obóz. Wkrótce wzięto Dąbrowę.

W nocy z czternastego na piętnastego lipca rozpętała się burza. W obozie polskim rozpoczęła się narada wojenna. Zbyszko i Maćko spotkali Powałę i Zawiszę Czarnego, którego młodzieniec zapytał, czy stryj, zabiwszy w pojedynku krewnego Kuna, wypełnił śluby, na co wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że tak. Maćko jednakże, choć ucieszył się z takiego wyroku, miał nadzieję, że na polu stanie do walki z Lichtensteinem. Na naradzie zjawił się Fulko de Lorche, który z radością powitał rycerzy z Bogdańca. Lotaryńczyk od pięciu lat był mężem Agnieszki z Długolasu i walczył po stronie polskiej. Razem z nim przybyli również Hlawa i Sanderus.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44  

Szybki test:

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Kwidzynie
c) Gdańsku
d) Toruniu
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
b) upokorzyć się przed Zakonem
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) wilk
b) tur
c) niedźwiedź
d) żubr
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Krzyżacy” – streszczenie szczegółowe
Geneza „Krzyżaków”
Zbyszko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Czas i miejsce akcji „Krzyżaków”
Jurand ze Spychowa – szczegółowa charakterystyka postaci
Maćko z Bogdańca – szczegółowa charakterystyka postaci
Streszczenie „Krzyżaków” w pigułce
Życiorys Henryka Sienkiewicza
Kompozycja i artyzm powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”
Główne wątki „Krzyżaków”
Danusia Jurandówna – szczegółowa charakterystyka postaci
Jagienka ze Zgorzelic – szczegółowa charakterystyka postaci
Realia i obyczaje średniowiecza w „Krzyżakach”
Obraz Zakonu Krzyżackiego w „Krzyżakach” Sienkiewicza
Obraz rycerstwa w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
Plan wydarzeń „Krzyżaków”
Motywy literackie w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza
Charakterystyka postaci epizodycznych w „Krzyżakach”
Charakterystyka postaci drugoplanowych w „Krzyżakach”
Ekranizacja „Krzyżaków”
Charakterystyka postaci historycznych w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz - kalendarium twórczości
Henryk Sienkiewicz - kalendarium życia
O „Krzyżakach” powiedzieli…
Henryk Sienkiewicz - ciekawostki
O Sienkiewiczu powiedzieli...
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies