Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Proces

Problematyka „Procesu” Kafki

To sumienie zmusza K. do wcześniejszego przeanalizowania swojej egzystencji i dokonania rozrachunku własnego postępowania. W ciągu ostatniego roku życia bankier analizuje swoje życie pod względem winy, próbuje odpowiedzieć na dręczące go pytania. Nie może uciec przed własnym sumieniem, którego wyrzuty nieustannie go dręczą, pozostaje osamotniony w rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu sensu istnienia. Jego sytuacja – człowieka aresztowanego, lecz pozornie wolnego – zmusza go do zastanowienia się, czy dokonane wybory były trafne.

Z filozofią egzystencjalną wiąże się również problem ludzkiego niepokoju, wynikający z samego faktu istnienia. Dla egzystencjalistów już samo życie budziło metafizyczny lęk. Człowiekiem kierował strach przed przeżywaną w samotności śmiercią, która była postrzegana jako kres wszystkiego. Pod tym względem każdy człowiek jest skazany wyłącznie na siebie. Zagadnienie samotności, zagubienia i samodzielnego rozwiązywania problemów, których rozwiązanie przekracza możliwości jednostki, poruszył Franz Kafka.

Jego bohater jest człowiekiem samotnym, wyalienowanym, czującym się obco wśród otaczających go ludzi. Józef K. zostaje potraktowany przedmiotowo przez wszechobecny aparat władzy, choć sam przecież, jako urzędnik bankowy, należy do świata biurokracji. Jego życie po aresztowaniu przypomina labirynt, który przemierza samotnie w poszukiwaniu właściwej drogi. Życie staje się dla niego koszmarem, w którym znaczącą rolę odgrywa wyłącznie sąd i toczący się proces. Samotność mężczyzny jest przytłaczająca. Nie potrafi porozumieć się z innymi, nie potrafi związać się emocjonalnie z kobietą.

Zostaje całkowicie zdominowany przez aparat władzy, co potęguje jego wyobcowanie ze społeczeństwa. Wtłoczony w urbanistyczną cywilizację zatracił cechy, które decydowały o jego człowieczeństwie. Powieść Franza Kafki porusza zagadnienia zawsze aktualne i uniwersalne. Każdy człowiek, który zatracił sens swojego życia, może stać się Józefem K.
strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Proces” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Procesu” w pigułce
Geneza „Procesu” Kafki
Franz Kafka – biografia
Czas i miejsce akcji „Procesu”
Problematyka „Procesu” Kafki
„Proces” jako powieść o idealnym aparacie władzy
Labirynt Kafki - kreacja przestrzeni w „Procesie”
Wyjaśnienie tytułu utworu
Główny wątek „Procesu” Kafki
Uniwersalizm powieści Franza Kafki
Józef K. – tragizm postaci
Interpretacje „Procesu”
„Proces” jako powieść absurdu
W poszukiwaniu winy Józefa K. – problem winy niezawinionej
Motywy literackie w „Procesie”
Artyzm „Procesu” Franza Kafki
Józef K. - everyman
„Proces” – kompozycja, narracja i styl powieści
Plan wydarzeń „Procesu”
„Proces” – ekranizacje, sztuki teatralne, nawiązania w literaturze i sztuce
Franz Kafka – kalendarium życia i twórczości
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Józefa K.
Pozostali bohaterowie „Procesu”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies