Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Proces

Franz Kafka – biografia


Natychmiast po zakończeniu noweli rozpoczął pracę nad kolejnymi utworami. W miesiąc później, ogarnięty wątpliwościami, niewiarą w siebie i troską o przyszłość, napisał do panny Felicji list, pragnąc zakończyć znajomość. Od tej pory zaczęła się tragedia ich miłości. Zakochany i szczęśliwy Kafka pisał jak w transie, w ciągu dwóch miesięcy poświęcając się pracy nad trzema swoimi najważniejszymi dziełami. Zaczął również interesować się ruchem syjonistycznym, podjął studia judaistyczne, poznał literaturę żydowską, wygłaszał odczyty w języku hebrajskim. W styczniu 1913 roku drukiem ukazało się „Rozważanie”, zadedykowane przyjacielowi, Maxowi Brodowi.

W maju ukazał się „Palacz”, pierwszy rozdział wydanej dopiero po śmierci pisarza powieści „Ameryka”. Pomimo perswazji za strony przyjaciół i wydawcy, Kafka nie był w stanie ukończyć żadnej ze swych wielkich powieści. We wrześniu tego roku uciekł do Rivy, do sanatorium doktora von Hartungera. W listopadzie do Pragi przyjechała przyjaciółka Felicji Bauer, próbując pogodzić zwaśnioną parę. W kwietniu 1914 roku, po dwóch latach znajomości, pisarz oświadczył się pannie Bauer i został przyjęty. Zaczęli planować ślub, lecz w świadomości pisarza obudził się paniczny lęk przed małżeństwem. Wkrótce zdecydował się na zerwanie zaręczyn, niejako wbrew sobie, gdyż kochał narzeczoną, lecz obawiał się o swoją przyszłość. Zaczął rozważać możliwość zarabiania na życie wyłącznie pracą literacką. Jego plany przekreślił wybuch wojny. W październiku wziął urlop i rozpoczął pracę jednocześnie nad trzema utworami: „Procesem”, „Kolonią karną” i „Wspomnieniem kolei”. Ponownie nawiązał kontakt z Felicją, zaczął poważnie myśleć o małżeństwie.

W roku 1915 Kafka podjął próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców i postanowił żyć samodzielnie. W lutym wynajął pokój przy ulicy Bilkowej, z którego następnie przeprowadził się do domu „Pod Złotym Szczupakiem” przy ulicy Długiej. Stanął przed komisją poborową, lecz został zwolniony ze służby wojskowej jako urzędnik ważnej instytucji państwowej. Później, coraz bardziej zagubiony, ubiegał się o cofnięcie zwolnienia i chciał wstąpić do wojska. Ten zamiar jednak zniweczyła choroba.
W październiku tegoż roku otrzymał nagrodę literacką imienia Theodora Fontane. W rok później drukiem ukazał się „Wyrok”. Zimą 1916 roku zamieszkał przy uliczce Alchemików. Doszło do ponownych zaręczyn z Felicją Bauer. Narzeczeni rozpoczęli przygotowania do ślubu. Latem wynajęli mieszkanie, a Kafka zaczął odwiedzać z narzeczoną krewnych i przyjaciół. W sierpniu jego stan zdrowia pogorszył się. Sam pisarz swoją chorobę tłumaczył jako ratunek przed ślubem. Czwartego września profesor Friedl Pick zdiagnozował u pisarza suchoty i zalecił mu pobyt w sanatorium dla chorych na płuca.

Fraz Kafka, który do tej pory chętnie przebywał w sanatoriach, bronił się przed kuracją ze wszystkich sił. Schorowany, próbował kontynuować pracę w Zakładzie Ubezpieczeń, lecz ostatecznie przeszedł na emeryturę. Wyjechał na wypoczynek do Zrau, korzystając z zaproszenia najmłodszej siostry. We wrześniu spotkał się z narzeczoną. Pod koniec grudnia wrócił do Pragi, gdzie ponownie doszło do spotkania z Felicją. Pisarz ostatecznie zerwał zaręczyny, tłumacząc się tym, że „to, co ma osiągnąć, może osiągnąć tylko w samotności”.

W kilka dni później wrócił do Zrau, gdzie przebywał do lata 1918 roku. W tym samym roku poznał Julię Vehryzek, w rok później zaręczył się z nią, lecz 1920 roku zerwał zaręczyny. Po powrocie do Pragi objął stanowisko w urzędzie, a popołudniami pracował w Instytucie Pomologicznym w Troi, na przedmieściach Pragi. Uporządkował również opowiadania, które później złożyły się na tom „Lekarz wiejski”. W 1920 poznał Milenę Jesenską, czeską pisarkę i tłumaczkę. Między pisarzem a kobietą nawiązał się romans. Widzieli się zaledwie kilka razy, a świadectwem ich burzliwego związku są listy, które ukazały się drukiem w zbiorze „Listy do Mileny”. Znajomość z zamężną tłumaczką nie zrealizowała nadziei Kafki na założenie rodziny. Po dwóch latach zakończył romans.

strona:    1    2    3  

Szybki test:

Kafka zmarł w roku:
a) 1927
b) 1938
c) 1924
d) 1930
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) z powodu ideologicznych przekonań
b) dzięki wstawiennictwu ojca
c) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
d) z powodu wątłego zdrowia
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) bławatnymi
b) kolonialnymi
c) galanteryjnymi
d) tytoniowymi
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Proces” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Procesu” w pigułce
Franz Kafka – biografia
Geneza „Procesu” Kafki
Czas i miejsce akcji „Procesu”
Problematyka „Procesu” Kafki
Uniwersalizm powieści Franza Kafki
Józef K. – tragizm postaci
Interpretacje „Procesu”
„Proces” jako powieść o idealnym aparacie władzy
Labirynt Kafki - kreacja przestrzeni w „Procesie”
Wyjaśnienie tytułu utworu
Główny wątek „Procesu” Kafki
Artyzm „Procesu” Franza Kafki
Józef K. - everyman
„Proces” – kompozycja, narracja i styl powieści
„Proces” jako powieść absurdu
W poszukiwaniu winy Józefa K. – problem winy niezawinionej
Motywy literackie w „Procesie”
Plan wydarzeń „Procesu”
„Proces” – ekranizacje, sztuki teatralne, nawiązania w literaturze i sztuce
Franz Kafka – kalendarium życia i twórczości
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Józefa K.
Pozostali bohaterowie „Procesu”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies