Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Proces

Franz Kafka – biografia


W 1923 roku Kafka wraz z siostrą i jej dziećmi przebywał w kąpielisku Mtitz nad Bałtykiem. Przypadkowo zetknął się tam z kolonią letnią berlińskiego Żydowskiego Ogniska Ludowego. Tam również poznał Dorę Dymant, która została towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza. Związek z dziewiętnastoletnią wówczas Dorą umocnił Kafkę w przekonaniu, że powinien wyzwolić się ostatecznie spod wpływu rodziny. Podjął decyzję o przeprowadzce do Berlina, gdzie zamieszkał z ukochaną. W końcu lipca tego roku, szczęśliwy, opuścił Pragę. Zimą zaczął poważnie chorować. Przed Nowym Rokiem wrócił do zdrowia. Przeprowadził się do Zehlendorfu, gdzie przez kilka tygodni żył w samotności. Dora, na życzenie pisarza, spaliła część jego rękopisów. Inne zostały zabrane w 1933 roku przez Gestapo i prawdopodobnie zniszczone.

Stan zdrowia Franza Kafki pogarszał się. 17 marca 1924 roku Max Brod przywiózł go do Pragi. W kilka dni później przyjechała za nimi Dora. Pisarz zamieszkał u rodziców, z czym nie mógł się pogodzić. W kwietniu został przewieziony do sanatorium. W kilka dni później nadeszła wiadomość, że został umieszczony w klinice uniwersyteckiej w Wiedniu. Stwierdzono u niego gruźlicę krtani. Pod koniec miesiąca Kafka został przeniesiony do sanatorium w Kierling.

W ostatnich dniach życia opiekowali się nim Dora i Robert Klopstock. 3 czerwca Franz Kafka zmarł. Jego zwłoki zostały przewiezione do Pragi i 11 czerwca odbył się uroczysty pogrzeb. Pochowany został na żydowskim Cmentarzu Strasznickim. Pozostawił po sobie testament, w którym wyraził wolę spalenia wszystkich rękopisów. Egzekutorem testamentu uczynił przyjaciela, Maxa Broda, który nie spełnił ostatniej woli pisarza.

strona:    1    2    3  

Szybki test:

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Milena Jesenska
b) Julia Vehryzek
c) Dora Dymant
d) Felicja Bauer
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) prawa
b) chemii
c) matematyki
d) germanistyki
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) kolonialnymi
b) galanteryjnymi
c) tytoniowymi
d) bławatnymi
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Proces” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Procesu” w pigułce
Franz Kafka – biografia
Geneza „Procesu” Kafki
Czas i miejsce akcji „Procesu”
Problematyka „Procesu” Kafki
Uniwersalizm powieści Franza Kafki
Józef K. – tragizm postaci
Interpretacje „Procesu”
„Proces” jako powieść o idealnym aparacie władzy
Labirynt Kafki - kreacja przestrzeni w „Procesie”
Wyjaśnienie tytułu utworu
Główny wątek „Procesu” Kafki
Artyzm „Procesu” Franza Kafki
Józef K. - everyman
„Proces” – kompozycja, narracja i styl powieści
„Proces” jako powieść absurdu
W poszukiwaniu winy Józefa K. – problem winy niezawinionej
Motywy literackie w „Procesie”
Plan wydarzeń „Procesu”
„Proces” – ekranizacje, sztuki teatralne, nawiązania w literaturze i sztuce
Franz Kafka – kalendarium życia i twórczości
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Józefa K.
Pozostali bohaterowie „Procesu”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies