Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Balladyna

Geneza „Balladyny”

Tak, jak podejrzewał, gdy opublikowano Balladynę krytyka i czytelnicy drwili z poety, nie rozumiejąc zupełnie nowej struktury dramatu opartej na zasadzie ironii. Wieszczowi nie chodziło wcale o zobrazowanie konkretnej epoki historycznej, ale o prezentację uniwersalnego, międzyepokowego modelu polskiego losu. Budował go w oparciu o romantyczną historiozofię. Według niej, los Polski jako narodu i państwa, został zapisany w chwili powołania słowiańskiego plemienia do narodowego bytu przez boską rękę. Dlatego odtworzenie tradycji mówiącej o początkach narodu uznał poeta za warunek zrozumienia całokształtu narodowych dziejów.

Jego bohaterowie nie noszą „ciężkich” historycznych kostiumów, są z pogranicza baśni, legendy, to lekkie „epokowe” duchy. Gdzieś pośród nich ukrywa się mityczny Scyta (Słowianin), któremu autor nadaje rangę króla – jednego z trzech mędrców ze Wschodu. Jego koroną miał bawić się malutki Jezusek nim Scyta zawędrował pod strzechę Lecha i został z nim, zapoczątkowując dzieje państwa polskiego. Korona stała się symbolem tego państwa.

Tak pisał do przyjaciela - Zygmunta Krasińskiego, twórcy Irydiona: „Tak, więc kiedy ty dawne posągowe Rzymian postacie napełniasz wulkaniczną duszą wieku naszego; ja z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę, z ciszy wiekowej wydobywam chóry prorockie” ( ze wstępu – listu dedykacyjnego).

Krasiński w historycznym „przebraniu” Greków i Rzymian ukazywał współczesne mu dylematy walki Polaków z carskim despotyzmem. Słowacki miał nieco inny cel – nie chodziło mu o paralelę przeszłości i współczesności, ale o refleksję nad prawami historii i zasadami narodowego losu. Przeszłość i teraźniejszość miały się prześwietlać, by rozjaśnić zagadki przyszłości. Tradycja „czuwa” nad historią. Fakt ten ilustruje scena sądu nad Balladyną. W świadomości jednostki sumienie odnosi zwycięstwo nad zbrodniczymi postępkami. Uderzenie pioruna zamykające dramat i oceniające jednocześnie historię ujawnia harmonię między tradycją a przyrodą.
strona:    1    2  


Szybki test:

"Balladyna" miała:
a) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
b) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
c) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) poganin
b) Lech
c) pierwszy król Polski
d) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Balladyna” streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Balladyny” w pigułce
Geneza „Balladyny”
Czas i miejsce akcji w „Balladynie”
Biografia Juliusza Słowackiego
Problematyka władzy w „Balladynie”
Baśniowość, ludowość i historia w „Balladynie” Słowackiego
Groteska w „Balladynie”
Fantastyka w „Balladynie”
Symbolika „Balladyny”
Melodyjność i plastyczność „Balladyny”
Styl „Balladyny”
„Balladyna” jako dramat romantyczny – kompozycja i struktura
Konflikty moralne w „Balladynie”
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
„Szekspiryzm” w „Balladynie” Juliusza Słowackiego
Motywy literackie w „Balladynie”
Plan wydarzeń „Balladyny”
Kalendarium twórczości Słowackiego
Nawiązania do „Balladyny”
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Opinie i komentarze o „Balladynie”
Najważniejsze cytaty „Balladyny”
Bibliografia
Bohaterowie
„Balladyna” – charakterystyka tytułowej postaci
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Charakterystyka postaci fantastycznych – Goplana, Skierka i ChochlikPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies