Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Balladyna

Kalendarium twórczości Słowackiego


1825 – 1827 - pierwsze skromne próby literackie – utwory poetyckie: „Nowy Rok”, „Sonet”, „Do Ludwika Spitznagla”.

1829 – pobyt w Warszawie, powstaje powieść bajroniczna „Hugo”, dramat „Mindowe”.

1830 – Warszawa, praca w Komisji Skarbu, powstaje: „Mnich”, „Jan Bielecki”, „Maria Stuart”, „Arab”, po wybuchu powstania listopadowego: „Hymn”, „Oda do Wolności” (publikacja w 1830), „Kulik” (publikacja w 1831).

1831 – Warszawa, „Pieśń Legionu Litewskiego”, dwie pierwsze pieśni „Żmii”.

1831 – 1832 – Paryż – zakończenie pracy nad „Żmiją”.

1832„Paryż”, „Lambro”, „Duma o Wacławie Rzewuskim”, ukazują się dwa pierwsze tomy „Poezji”.

1833 – 1835 – Szwajcaria, Genewa„Godzina myśli”, „Kordian”, trzeci tom „Poezji”.

1834 – w Paryżu wychodzi „Kordian”, w Genewie trwają prace poety nad „Balladyną”.

1835 – pobyt w Veytoux, powstaje „Horsztyński”.

1836 – romantyczna podróż na Wschód (Grecja, Egipt, Palestyna), powstają: „Rzym”, „W Szwajcarii”, „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu” (część pieśni), „Hymn (Smutno mi Boże...)”.

1837 – 1838 - podróże: Palestyna, Liban, Włochy, Florencja, powstają w tym czasie: „Anhelli”, „Ojciec zadżumionych”, „Wacław”, „Poema Piasta Dantyszka”, w 1838 roku „Anhelli” zostaje wydany.

1839 – powrót do Paryża, powstają: „Mazepa”, „Lilla Weneda”, „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu” (kolejne pieśni), „Testament mój”, wydane zostają: „Poema Piasta Dantyszka”, „Trzy poema”, „Balladyna”, „Hymn (Smutno mi Boże...)”.
1840 – praca nad „Beniowskim”, ukazują się: „Mazepa”, „Lilla Weneda”.

1841 – koniec pracy nad „Beniowskim” – wydrukowanie dzieła, w trakcie tworzenia: „Pogrzeb kapitana Meyznera”.

1842 – 1843 – powstają dzieła: „Fantazy”, Ksiądz Marek”, „Sen srebrny Salomei”, Książę niezłomny”.

1844 – powstaje „Genezis z Ducha”, ukazują się: „Sen srebrny Salomei”, „Książę niezłomny”.

1844 – 1845 – powstaje „Zawisza Czarny”, „Król Duch”, „Samuel Zborowski”, wiersz „Uspokojenie”.

1846 – poeta na wakacjach w Dieppes, powstaje: „Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską”.

1847 – wakacje w Ostendzie, wiersz „Góry się ozłociły”, ukazuje się „Król Duch” - Rapsod I .

1849 – śmierć poety.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Balladyna” streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Balladyny” w pigułce
Geneza „Balladyny”
Czas i miejsce akcji w „Balladynie”
Biografia Juliusza Słowackiego
Problematyka władzy w „Balladynie”
Motywy baśniowe, legendarne i historyczne w „Balladynie” Słowackiego
Groteska i ironia w „Balladynie”
Fantastyka w „Balladynie”
Symbolika „Balladyny”
Melodyjność i plastyczność „Balladyny”
Styl „Balladyny”
„Balladyna” jako dramat romantyczny – kompozycja i struktura
Konflikty moralne w „Balladynie”
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
„Szekspiryzm” w „Balladynie” Juliusza Słowackiego
Kalendarium twórczości Słowackiego
Nawiązania do „Balladyny”
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Opinie i komentarze o „Balladynie”
Korona Lecha (Popielów) - historia i znaczenie
Motywy literackie w Balladynie J. Słowackiego
Kogo, dlaczego i jak zabiła Balladyna?
Bibliografia
Bohaterowie
„Balladyna” – charakterystyka tytułowej postaci
Grabiec - charakterystyka postaci (Balladyna)Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies