Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Zwroty frazeologiczne w Biblii

trąby jerychońskie - przeraźliwy, silny dźwięk. Nawiązuje do historii miasta Jerycha, które Izraelici z Jozuem na czele zdobyli, grając na siedmiu trąbach z baranich rogów, siódmego dnia obalili mury miasta.

pojedynek Dawida i Goliata – pojedynek dwóch nierównych przeciwników, w którym jednak, dzięki sprytowi zwycięża osoba będąca pozornie na przegranej pozycji.

salomonowy wyrok – sprawiedliwe i mądre rozwiązanie, związek pochodzi od imienia biblijnego króla Salomona, który słynął ze swej roztropności.

z pustego i Salomon nie naleje - istnieją sprawy, których nawet najmądrzejsi tego świata nie są w stanie rozwiązać, także nawiązanie do wielkiej mądrości króla Salomona, który jednak nie był wszechmocny i wszechpotężny.

rzeź niewiniątek – wydarzenie, które pochłania wiele ofiar, ma katastrofalne skutki – nawiązanie do rozkazu Heroda Wielkiego wymordowania w okolicy Betlejem wszystkich chłopców do dwóch lat po tym, gdy dowiedział się o narodzinach nowego żydowskiego króla (Jezusa).

być na świeczniku – zajmować wysokie stanowisko, być w centrum uwagi.

nadstawić drugi policzek – nie odpowiadać przemocą na przemoc – nawiązanie do słów Ewangelii św. Mateusza: „Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 5,39). To znaczy, jeśli ktoś depcze twoje dobro, twój honor osobisty, nie należy reagować tak, jak reagują wszyscy — rozlewem krwi, kalumnią, wytoczeniem procesu — ale odpowiedzieć miłością, która pozwoli przeciwnikowi zrozumieć, iż pragnie się jego dobra, że gotowym jest się poświęcić dla niego drugi policzek, to znaczy narazić na szwank dalszą reputację.

rzucać perły przed wieprze - dawać czegoś cennego czy kosztownego temu, kto tego nie umie docenić.

dom zbudowany na piasku – rzecz niepewna, niemająca solidnych podstaw.

pocałunek Judasza – zdradliwy, fałszywy uczynek wobec przyjaciela, osoby bliskiej.


odsyłać od Annasza do Kajfasza – kierować kogoś do różnych osób, instytucji, nie pomagając w załatwieniu sprawy – zwrot nawiązuje do odsyłania Jezusa do różnych instytucji (najpierw przesłuchiwał go arcykapłan Annasz, potem arcykapłan Kajfasz i cały Sanhedryn, a potem nie tylko Piłat, ale jeszcze Herod Antypas).

umywać od czegoś ręce - nie brać za coś odpowiedzialności, zrzucać z siebie winę – nawiązuje do umycia rąk przez Poncjusza Piłata po wydaniu na Jezusa wyroku skazującego.

wierzgać przeciw ościeniowi - daremnie się buntować – zwrot pochodzi z „Dziejów Apostoskich”, słów św. Pawła: Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi”. „Kto jesteś, Panie?” - zapytałem. A Pan odpowiedział: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz […].

budować na opoce – mieć solidne podstawy do robienia czegoś, być dobrze przygotowanym, opierać się na rzeczach pewnych, tworzących silny fundament.

strona:    1    2  


Szybki test:

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) dwanaście
b) cztery
c) trzy
d) siedem
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Hioba
b) Lota
c) Abrahama
d) Izajasza
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Łazarza
b) Abrahama
c) Mojżesza
d) Hioba
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies