Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja

Miły mój śnieżnobiały i rumiany,
znakomity spośród tysięcy.
Głowa jego - najczystsze złoto,
kędziory jego włosów jak gałązki palm,
czarne jak kruk.
Oczy jego jak gołębice
nad strumieniami wód.
Zęby jego wymyte w mleku
spoczywają w swej oprawie.
Jego policzki jak balsamiczne grzędy,
dające wzrost wonnym ziołom.
Jak lilie wargi jego,
kapiące mirrą najprzedniejszą.
Ręce jego jak walce ze złota,
wysadzane drogimi kamieniami.
Tors jego - rzeźba z kości słoniowej,
pokryta szafirami.
Jego nogi - kolumny z białego marmuru,
wsparte na szczerozłotych podstawach.
Postać jego [wyniosła] jak Liban,
wysmukła jak cedry.
Usta jego przesłodkie
i cały jest pełen powabu.
Taki jest miły mój, taki jest przyjaciel mój,
córki jerozolimskie!
Na pozór zapisany dialog kochanków można uważać za wspaniałą hebrajską pieśń miłosną lub weselną, szczególnie, że odnajdziemy wiele odniesień do wzajemnej fascynacji ciałem i urodą wybranków. Oblubienica oprócz krasy jest także płodna: jej łono to „snop przenicy”, a pępek zostaje porównany do „czaszy pełnej wina”. Obok doznań wzrokowych pojawiają się w tekście także zapachy ciała i szat. Mamy obok wykorzystania narządu wzroku i słuchu odniesienia do smaku – takie wyrazy jak wino, owoc wyborny, owoc granatu oraz mleko i miód użyte zostały w kontekście smaku warg. Przede wszystkim dominuje zmysłowość, fascynacja i pożądanie.

Współczesna interpretacja każe w poemacie szukać afirmacji całej, także cielesnej rzeczywistości związku dwojga ludzi. Utwór porusza kwestie głębszego wymiaru fizycznego kontaktu między dwojgiem ludzi. Głosi wielką siłę miłości, podkreśla rolę partnerstwa i równouprawnienia. Podkreśla takie wartości, jak wierność i wyłączność (Oblubienica to „zamknięty ogród”). Miłość jest wiecznym poszukiwaniem i dążeniem do pełni. Można w tych słowach odnaleźć nawiązanie do drugiego rozdziału „Księgo Rodzaju”, gdzie mowa jest o połączeniu mężczyzny i niewiasty w jedno ciało. Miłość pochodzi od Boga, więc jest dobra we wszystkich jej przejawach. Łączy istoty, które wzajemnie się uzupełniają. Chrześcijanie od wieków uważali Oblubieńca za Chrystusa, a Oblubienicę za Kościół i całą zbawioną ludzkość. Za pogłębioną możliwością interpretacji przemawiać mogą podkreślane bardzo często przymioty: czystość i niewinność. Pod postaciami Oblubieńca i Oblubienicy może kryć się Bóg i Kościół, Bóg i człowiek, który nie może żyć bez swego Stworzyciela, głosi jego chwałę. Oblubienica-człowiek chce zespolić się ze swym Oblubieńcem-Chrystusem.
strona:    1    2  


Szybki test:

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią weselną
b) pieśnią żałobną
c) zbiorem pieśni
d) pieśnią religijną
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Bogiem-Jahwe
b) kochankiem Oblubienicy
c) Chrystusem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Salomonowi
b) Koheletowi
c) Izajaszowi
d) Dawidowi
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies