Faraon


Autor: Bolesław Prus (właściwie Aleksander Głowacki).

Tytuł: Faraon.

Data pierwszego wydania: powieść początkowo ukazywała się w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym, od 1895 do 1896 roku. W formie książki została wydana w roku 1987.

Epoka literacka: pozytywizm.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: powieść historiozoficzno – polityczna, napisana zgodnie z założeniami realizmu i naturalizmu.

Temat: cała fabuła powieści koncentruje się wokół głównego wątku: walki młodego faraona z kapłanami o władzę w państwie.

Bohaterowie: Ramzes XIII, Herhor, Pentuer, Mefres, Lykon, Mentezufis, Ramzes XII, Nikotris, Sara, Kama, Tutmozis.

Czas akcji: historia dotyczy czasów XI wieku przed naszą erą, kiedy upadła dynastia dwudziesta, a po Ramzesie XIII na tronie zasiadł arcykapłan Amona, Herhor.

Miejsce akcji: starożytny Egipt.

Struktura dzieła: autor podzielił fabułę powieści na trzy tomy. Tom pierwszy (25 rozdziałów) obejmuje wydarzenia od mianowania głównego bohatera na następcę tronu do spotkania Fenicjan, na którym postanawiają przekazać Ramzesowi informację o traktacie z Asyrią. Tom drugi (24 rozdziały) obejmuje czasy od pobytu Ramzesa w świątyni Hator do chwili w której Ramzes wraca z wojny i dowiaduje się, że został faraonem. Tom trzeci (18 rozdziałów i epilog) to wydarzenia od wjazdu Ramzesa do pałacu królewskiego aż do objęcia rządów przez Herhora. Późniejsze wydania są dwutomowe (tom pierwszy składa się z 39 rozdziałów, natomiast tom drugi – z 28 i epilogu).

Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies