Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Faraon

„Faraon” - streszczenie w pigułceRozdział siedemnasty
Ramzes tęskni za życiem w pałacu. Faraon powraca i chce, aby syn go powitał. Ramzes opuszcza folwark Żydówki. Ramzes XII mianuje syna dowódcą korpusu i namiestnikiem Dolnego Nilu.

Rozdział osiemnasty
Ramzes skupia się na nowych obowiązkach. Herhor wyjaśnia mu jak działa struktura urzędników w Egipcie. Faraon wysyła syna w podróż do Dolnego Egiptu, aby znalazł odpowiedź na pytanie: dlaczego co roku skarb faraona ubożeje. Ramzes dowiaduje się, że Sara jest w ciąży.

Rozdział dziewiętnasty
W fenickim zajeździe „Pod Okrętem” pojawia się tajemniczy Phut. Kapłanka każe mu przyjść do domu pod „Zieloną Gwiazdą”. Fenicjanie postanawiają śledzić przybysza.

Rozdział dwudziesty
Phut wyrusza do świątyni Seta. Okazuje się, że jest to kapłan chaldejski, Beroes. W podziemiach świątyni spotyka się z Herhorem, Mefresem i Pentuerem. Zawierają układ o podpisaniu traktatu z Asyrią.

Rozdział dwudziesty pierwszy
Ramzes wyrusza w podróż. Witający następcę tronu lud zmuszany jest do zbierania się na brzegach Nilu. Nomarcha nomesu Aa pokazuje mu prowincję. Wyjaśnia, że państwo ubożeje, gdyż pustynia zabiera żyzne grunty.

Rozdział dwudziesty drugi
Ramzes próbuje dowiedzieć się od Mefresa, dlaczego Egipt ubożeje. Kapłan uważa, że odpowiedź na to pytanie książę uzyska, udając się do świątyń. Dwór następcy przenosi się do nomesu Hak. Ramzes wysyła Tutmozisa do Sary.

Rozdział dwudziesty trzeci
W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia cudzoziemców. Mentezufis radzi księciu, aby udał się do świątyń, lecz następca obawia się, że kapłani chcą zrobić z niego człowieka równie pobożnego jak jego ojciec.

Rozdział dwudziesty czwarty
Tutmozis przynosi wieści, że dziecko Sary będzie chłopcem. Ramzes przenosi się do nomesu Ka. Jakiś mężczyzna rzuca się pod koła wozu następcy. Ucztę przerywa wtargnięcie Bakury. W nocy robotnik zostaje otruty. Ramzes spotyka się z robotnikami. Córka nomarchy, Abeb, zostaje jego kochanką.Rozdział dwudziesty piąty
W Memfisie dochodzi do spotkania Dagona i Hirama. Fenicjanie są przerażeni wiadomością o traktacie między Egiptem i Asyrią, na mocy którego Fenicja ma dostać się pod władzę Asyrii. Postanawiają podesłać księciu fenicką kochankę, która na niego wpłynie.

Rozdział dwudziesty szósty
Ramzes udaje się do świątyni Hator. Czuje dotyk niewidzialnych dłoni. Spędza czas na modłach oraz poznaje szkoły przy świątyni.

Rozdział dwudziesty siódmy
Do świątyni przybywa Pentuer. Podczas nabożeństwa opowiada o przyczynach nieszczęścia państwa egipskiego, którymi są: zmniejszająca się liczba mieszkańców, ubożejący skarb faraona i mniejsza armia.

Rozdział dwudziesty ósmy
Pentuer opowiada o niedoli ludu egipskiego. Przyczynę ubożenia widzi w biedzie i wyzysku ludu, cudzoziemcach, którzy w zamian za pożyczki odbierają wysoki procent. Ramzes dochodzi do wniosku, że wojna wzbogaciłaby Egipt.

Rozdział dwudziesty dziewiąty
Ramzes przenosi się do nomesu Habu. Dowiaduje się, że jego skarbiec jest pusty i postanawia zwrócić się z prośbą o pożyczkę do Fenicjan. Dagon radzi mu, aby porozmawiał z Hiramem.

Rozdział trzydziesty
Hiram informuje Ramzesa o tajnym układzie, jaki zawarli arcykapłanowie z Beroesem. Ramzes uważa, że to haniebne rozwiązanie dla Egiptu. Rozumie, że odsunięto go od ojca i z pałacu królewskiego, żeby o niczym nie widział.

Rozdział trzydziesty pierwszy
Ramzes udaje się do świątyni Astoreth, aby przekonać się, jakie kapłani czynią cuda. W komnacie dostrzega człowieka łudząco podobnego do siebie. Poznaje kapłankę fenicką – Kamę i zakochuje się w niej. Sara rodzi syna.

Rozdział trzydziesty drugi

strona:    1    2    3    4    5  

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Faraon” - TOM I – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - TOM II – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - streszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji „Faraona”
Geneza „Faraona”
Życiorys Bolesława Prusa
„Faraon” jako powieść historyczna
Tragizm postaci Ramzesa XIII
Walka o władzę w Egipcie – konflikt między Ramzesem XIII a kapłanami
Obraz społeczeństwa egipskiego w „Faraonie” Prusa
Kompozycja utworu i narrator w „Faraonie”
Główne wątki „Faraona” Bolesława Prusa
Plan wydarzeń „Faraona”
Motywy literackie w „Faraonie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Faraonie”
Realizm „Faraona”
Przyczyny kryzysu państwa egipskiego
Państwo i jego problemy w „Faraonie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Ramzes (później Ramzes XIII) – szczegółowa charakterystyka
Uniwersalna wymowa „Faraona”
Rola kapłanów w Egipcie
„Faraon” na szklanym ekranie
Plan reform Ramzesa XIII i rządy Herhora
Kalendarium twórczości Bolesława Prusa
Kalendarium życia Bolesława Prusa
Słowniczek pojęć egipskich
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies