Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Mloda Polska

Statek pijany - wiadomosci wstępne

Nazywany „kultowym poetą surrealistów”, Jean Arthur Rimbaud zdaniem krytyków i badaczy jego twórczości: „chciał połączyć bunt przeciw dotychczasowym regułom tworzenia – głosząc konieczność innowacji w poezji, określanej jako język radykalnie wyzwolonej wyobraźni – z rewolucją społeczną, najlepiej permanentną” („Historia literatury francuskiej”, Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop, Warszawa 2005).

Jego dzieła wyrastały na zdecydowanym gruncie sprzeciwu przeciw wszystkiemu, co otaczało młodego artystę: „prowincjonalnej, mieszczańskiej, sytej i przyziemnej Francji II Cesarstwa i pierwszych lat po wojnie 1870/1r. i Komunie Paryskiej (wiosna 1871), lat represji przeciw komunardom (rozstrzelano ich, wziętych do niewoli, w pierwszym rzucie kilkanaście tysięcy, sporo też wysłano na ciężkie roboty do kolonii)” (dz. cyt.).

Podejmowane przez kraj próby podniesienia się z klęski i odbudowania moralnego porządku spotkały się jednak z wieloma przeszkodami, dotyczącymi przede wszystkim problemów wynikających z prowadzonej pospiesznie i w nieprzemyślany sposób industrializacji. W takie aurze zbliżającego się przełomu kilkunastoletni Rimbaud zaczynał formułować swój poetycki manifest, postulując nieograniczoną wolność, zrywającą wszelkie zastane schematy bariery, układy.

„Poeta robi z siebie jasnowidza przez długie, bezmierne i wyrozumowane rozregulowanie wszystkich zmysłów. Wszystkie postacie miłości, cierpienia, szaleństwa; sam znajduje i wyczerpuje wszelkie trucizny, aby zachować z nich kwintesencję. Niewysłowiona tortura, do której potrzeba mu całej wiary, całej nadludzkiej siły i od której staje się wielkim chorym, wielkim przestępcą, wielkim potępionym − i najwyższym Mędrcem! − Bo dochodzi do nieznanego! Kultywował przecież swoją duszę bardziej niż ktokolwiek inny! Dochodzi do nieznanego i kiedy, oszalały, traci na koniec rozeznanie swoich wizji, wtedy je zobaczył! Niech się na śmierć zamęczy skacząc przez rzeczy niesłychane i nie nazwane; przyjdą inni straszliwi pracownicy; zaczną od horyzontów, gdzie tamten stracił siły” (List Arthura Rimbauda do Paula Demny'ego z 15 maja 1871, nazywanego powszechnie „Listem Jasnowidza”).


Jednym z ważniejszych utworów Rimbaud, okrzykniętym mianem najbardziej znanego z wierszy regularnych artysty, jest napisany latem 1871 roku, w rodzinnym domu zaledwie siedemnastoletniego wówczas poety w Charleville, stu wersowy wiersz „Statek pijany”.

Jeszcze w tym samym roku będący poematem narracyjnym tekst został wysłany w liście do Paula Verline’a, późniejszego wieloletniego partnera Rimbaud.

Wszystkich miłośników twórczości oraz biografii obu poetów należy odesłać do filmu Agnieszki Holland „Całkowite zaćmienie”. Nakręcony w drugiej połowie lat 90. (28 marca 1996 premiera polska, światowa zaś 3 listopada 1995) obraz z Leonardo DiCaprio w roli Arthura Rimbaud i Davida Thewlisa jako Paula Verlaine'a po dziś dzień pozostaje jednym z najpełniejszych zapisów więzi łączącej prekursorów francuskiego symbolizmu i wolności w sztuce.


Zobacz inne artykuły:

Baudelaire Charles
Kwiaty zła - opracowanie
Kwiaty zła - wiadomości wstępne
Padlina - interpretacja i analiza

Kasprowicz Jan
Z chałupy - analiza i interpretacja
W chałupie -analiza i interpretacja
Dies Irae - analiza i interpretacja
Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach - analiza i interpretacja

Miciński Tadeusz
Anake - interpretacja i analiza
Lucyfer - interpretacja i analiza
Lucyfer - wiadomości wstępne

Przerwa-Tetmajer Kazimierz
Anioł Pański - interpretacja i analiza
Anioł Pański - kontekst
Eviva l'arte! - interpretacja i analiza
Lubię, kiedy kobieta - interpretacja i analiza
„Koniec wieku XIX” Kazimierza Przerwy-Tetmajera i „Schyłek wieku” Wisławy Szymborskiej - analiza porównawcza
Koniec wieku XIX - interpretacja i analiza
Koniec wieku XIX - kontekst
Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym) - interpretacja i analiza

Przybyszewski Stanisław
Confiteor - analiza i interpretacja

Rimbaud Jean Arthur
Statek pijany - analiza
Statek pijany - interpretacja
Statek pijany - wiadomosci wstępne
Samogłoski - interpretacja i analiza

Verlaine Paul
Sztuka poetycka - interpretacja i analiza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies