Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Śluby panieńskie

Kompozycja i struktura „Ślubów panieńskich”

W Ślubach Fredro ukazał dwa odmienne modele miłości:

Tradycyjny, w którym miłość nie zawsze wiąże się z małżeństwem. Pary były kojarzone, jak Gustaw i Aniela, przez dorosłych. O przyszłym związku decydowała podobna pozycja majątkowa, status społeczny, a nie uczucia (jeżeli para się kochała, to dobrze, jeżeli nie – to trudno).

Sentymentalny będący następstwem romantycznych lektur, w których zakochani, aby być razem, zdolni byli do podwójnego samobójstwa. „Namiętna miłość ponad wszystko!” – takie było przykazanie sentymentalistów. Spadkobiercami miłości sentymentalnej są w utworze początkowo Gucio, Aniela i Klara. Mylnie wierzą, że małżeństwo niszczy miłość, wieje nudą (Gustaw) i powoduje uprzedmiotowieniem kobiety (panienki).

Postaci bohaterów są zarysowane z dbałością o ukazanie temperamentów i osobowości. Aby jeszcze bardziej uwidocznić najważniejsze cechy bohaterów, Fredro zestawił te najbardziej kontrastowe w wielu scenach. Gustaw i Albin zawiązują swoiste „przymierze”, choć są całkowicie różni. Pierwszy energiczny i pomysłowy, drugi bierny i płaczliwy, pierwszy – przekonany o swej męskości, drugi – zniewieściały. Aniela i Klara również są całkowicie różne. Posiadaczka „anielskiego” imienia jest dobroduszna i łatwowierna, podczas gdy ukochana Albina – przekorna, złośliwa i buntownicza. Widoczne jest, że Aniela cechami bardziej przypomina Albina, a Klara – Gucia.

strona:    1    2  


Szybki test:

Rozwój akcji komedii intrygi i charakterów można graficznie przedstawić w kształcie litery:
a) A
b) O
c) U
d) V
Rozwiązanie

W komedii Fredry:
a) nie następuje zmiana nastawienia głównych bohaterek do spraw miłości i małżeństwa
b) brak jest psychologizmu
c) dokładnie śledzimy narodziny i dojrzewanie do miłości
d) brak jest nacisku na wierne ukazanie psychicznej strony ludzkiej natury
Rozwiązanie

Komediodramat liczy:
a) sześć aktów
b) pięć aktów
c) sześć aktów
d) trzy akty
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Śluby panieńskie” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Ślubów panieńskich” w pigułce
Geneza „Ślubów panieńskich”
Życiorys Fredry
Problematyka „Ślubów panieńskich”
„Śluby panieńskie” jako komedia intrygi i charakteru
Czas i miejsce akcji „Ślubów panieńskich”
Język utworu i rodzaje komizmu w „Ślubach panieńskich”
Kompozycja i struktura „Ślubów panieńskich”
Tytuł komedii Fredry
„Śluby panieńskie” - komedia romantyczna czy antyromantyczna?
Szczegółowy plan wydarzeń „Ślubów panieńskich”
Aleksander Fredro – kalendarium życia
Motywy w „Ślubach panieńskich”
Szlachecka obyczajowość w „Ślubach panieńskich”
Motto „Ślubów panieńskich”
Słynne cytaty z utworów Aleksandra Fredry
Twórczość Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty w „Ślubach panieńskich”
Bibliografia
Bohaterowie
Albin – charakterystyka postaci
Gustaw – charakterystyka postaci
Aniela – charakterystyka postaci
Klara – charakterystyka postaci
Pani Dobrójska – charakterystyka postaci
Radost – charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies