Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Syzyfowe prace

Streszczenie „Syzyfowych prac”

Autor: Karolina Marlga

Marcin zdał egzaminy pisemne i ustne. Otrzymał świadectwo ukończenia gimnazjum, zdjął szkolny mundur. Zamierzał zacząć studia na warszawskim uniwersytecie. Wakacje spędził w Gawronkach, doglądając żniw i sianokosów. Jego ojciec bardzo podupadł na zdrowiu.

We wrześniu młody Borowicz przyjechał na kilka dni do Klerykowa. Spotkał panią Przepiórowską, która zaprosił go na kawę. Podczas rozmowy żaliła się, że dyrektor placówki Kriestobriadnikow zamknął jej stancję. Powodem tej decyzji był jej katolicyzm. Sprzedała zatem meble i wraz z rodziną szukała mniejszego mieszkania.

Przebywał u niej akurat Symonowicz. Jego kolega Grzebicki już nie żył. Rzekł, że internaty to dobra rzecz: „środek do zaprowadzenia wzorowej karności, należytego rygoru, ale…”. Marcin mu odpowiedział: „- Ależ tak, moskwicyzmu... (…) Nietylko w klasie, ale i w domu będą uczniowie zmuszeni do mówienia ciągle po rosyjsku. Społeczeństwo nie daje nam przecież żadnych środków ratunku...”. Nie chcąc dalej sprzeczać się z radcą, wyszedł.

Udał się pod dom Biruty, której nie widział od czasu owego spojrzenia. Zdziwił go widok pustego mieszkania Stogowskich. Od staruszki w bramie dowiedział się, że rodzina pięć tygodni temu wyjechała w głąb Rosji, gdzie lekarz otrzymał lepszą posadę. Panna Anna opuszczała kraj z płaczem. Borowicz był zdruzgotany. Poszedł do parku, usiadł na pamiętnej ławce. Wyjąwszy z kieszeni kartkę z wpisem Anny, którą ukradł niegdyś z pamiętnika: „Duszę jego gruchotała boleść tak głęboka, jakby trzymał na wargach rękawiczkę lub wstążkę wyjętą z trumny. Skąpy orszak myśli snuł się po jego rozbitym mózgu. Było ich coraz mniej, coraz mniej...”.

Nagle stanął przed nim Andrzej Radek, obecnie uczeń klasy ósmej. Ściskając mocno dłoń kolegi na powitanie, powiedział: „-Cóż ci to, Borowicz, cóż ci to?”. Marcin nie był w stanie rzec słowa: „nie mógł patrzeć, wyciągnął tylko rękę i wspomógł się na siłach, czując uściśnienie kościstej, a jakby z żelaza urobionej prawicy Radkowej”.
strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  

Szybki test:

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Polakom
c) Żydom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) pomocnika Mieszoczkina
c) inspektora Majewskiego
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) ugodowego stronnictwa literatów
b) partii wolno-próżniackiej
c) "pomidorowców"
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
Streszczenie „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” streszczenie w pigułce
Stefan Żeromski - biografia
„Napisać muszę książkę, gdzie wypowiem, ze historia mego czasu była przedmiotem mego badania i bólu mego serca”, czyli powstanie powieści
Geneza i autobiografizm „Syzyfowych prac”
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i styl „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Znaczenie tytułu powieści
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac” Żeromskiego
Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku
Szczegółowy plan wydarzeń „Syzyfowych prac”
Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku
„Syzyfowe prace” na wielkim i małym ekranie
Morfologia, składnia oraz stylistyka „Syzyfowych prac”
Krytycy i badacze o „Syzyfowych pracach”
Żeromski - kalendarium twórczości
Twórczość Stefana Żeromskiego
Najważniejsze cytaty „Syzyfowych prac”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Marcina Borowicza
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Bernarda Zygiera (Siegera)
Charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies