Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Syzyfowe prace

Bibliografia

Autor: Jakub Rudnicki

1.Adamczewski S., Stefan Żeromski. Syzyfowe prace. Objaśnienia i przypisy, Warszawa 1930.

2.Baranowski M., Szkoły średnie szwajcarskie, Lwów 1898.

3.Borowy W., Listy Stefana Żeromskiego, Ruch Literacki, 1935, nr 7/8, s. 191-199.

4.Borowy W., O Żeromskim, Warszawa 1960, s. 149-162.

5.Borowy W., O Żeromskim. Rozprawy i szkice, Warszawa 1964.

6.Borowy W., Powieść o dorastaniu, Pion, 1936, nr 44.

7.Cassius-Kowalczyk J., Rozbiór metodyczny „Syzyfowych prac”
Stefana Żeromskiego
, Przyjaciel szkoły, 1931, nr 5, s. 174-183.

8.Ceysingerówna H., Tajna szkoła w Warszawie w epoce caratu, Warszawa 1948.

9.Chudziński A., Szkoły średnie w Prusiech po reformie w roku 1892, Muzeum, 1899, z. 3.

10.Chwalba A., Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Kraków 2006.

11.Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, PWN, Kraków 1999.

12.Dmowski R., Gimnazja rosyjskie w Polsce. Szkic wychowawczy, Paryż 1893.

13.Dubiecki M., Młodzież polska w uniwersytecie kijowskim przed rokiem 1863, Kijów 1909.

14.Galle H., Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace, Książka, 1910, nr 11, s. 460-461.

15.Galle H., Ze wspomnień szkolnych, Tygodnik ilustrowany, 1910, nr 1, s. 9.

16.Goetel F., Syzyfowe prace, Tygodnik Ilustrowany, 1925, nr 49, s. 978.

17.Górski S., Z dziejów cenzury w Polsce. Szkic historyczny, Warszawa 1906.

18.Grabiec J., Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem, Poznań 1925.

19.Hulewicz J., Adamczewski S., Stefan Żeromski. Syzyfowe prace. Objaśnienia i przypisy, Warszawa 1930. [Recenzja], Ruch Pedagogiczny, 1932, nr 4, s. 118-120.

20.Hutnikiewicz A., Problematyka form kompozycyjnych w sztuce pisarskiej Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 1.

21.Hutnikiewicz A., Stefan Żeromski, Warszawa 1991.
22.Jakubowski J., Stefan Żeromski, Warszawa 1974.

23.Jakubowski J., Żeromski Stefan, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 1984.

24.Janik M., Dzieje szkolnictwa polskiego, Częstochowa 1924.

25.Jaworski M., Opisy przyrody w Syzyfowych pracach Stefana Żeromskiego, Polonistyka, 1956, nr 1, s. 32-38.

26.Karbowiak A., Rusyfikacji i bojkot szkół w Królestwie Polskim, Muzeum 1907.

27.Karpowicz S., Ideały i metoda wychowania spółczesnego, Warszawa –Lwów 1907.

28.Kasztelowicz S., Eile S., Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Kraków 1976.

29.Kawyn S., Syzyfowe prace, [Komentarz], Wyd. 2., Lublin 1946.

30.Kądziela J., O genezie „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego, Pamiętnik Literacki, 1965, z.1, s. 1-4.

31.Konczyński T., Syzyfowe prace, [Recenzja], Kurier Warszawski, 1909, nr 308, s. 2-3.

32.Korotyński W., Losy szkolnictwa w Królestwie Polskim, Warszawa 1906.

33.Krzemiński S., Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863-1888). Zarys historyczny, Lwów 1892.

34.Krzyżanowski J., Adamczewski S., Stefan Żeromski. Syzyfowe prace. Objaśnienia i przypisy, Warszawa 1930, [Recenzja], Polonista, 1930/1931, nr 4, s. 159-160.

35.Kuchta J., Książki zakazane, Muzeum 1931, nr 5.

36.Lange A., Analfabetyzm i walka z ciemnotą w Królestwie Polskim, Warszawa 1906.

37.Medynskij E., Istota pedagogiki, Moskva 1949.

38.Nowak [Dłużewski] J., Syzyfiana, [w:] S. Pigoń, Miłe życia drobiazgi, Warszawa 1964, PWN, s. 320-245.

39.Pękała B., Żeromskiego świat i Polska, Międzyrzecze, 2003.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
Streszczenie „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” streszczenie w pigułce
Stefan Żeromski - biografia
„Napisać muszę książkę, gdzie wypowiem, ze historia mego czasu była przedmiotem mego badania i bólu mego serca”, czyli powstanie powieści
Geneza i autobiografizm „Syzyfowych prac”
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i styl „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Znaczenie tytułu powieści
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac” Żeromskiego
Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku
Szczegółowy plan wydarzeń „Syzyfowych prac”
Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku
„Syzyfowe prace” na wielkim i małym ekranie
Morfologia, składnia oraz stylistyka „Syzyfowych prac”
Krytycy i badacze o „Syzyfowych pracach”
Żeromski - kalendarium twórczości
Twórczość Stefana Żeromskiego
Najważniejsze cytaty „Syzyfowych prac”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Marcina Borowicza
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Bernarda Zygiera (Siegera)
Charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies