Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Syzyfowe prace

Język i styl „Syzyfowych prac”

· Występowanie zapożyczeń obcych z języka łacińskiego i rosyjskiego, wiążących się z życiem uczniowskim i służących do pełniejszej charakterystyki szkoły w dobie caratu.

1. Z łaciny wyrazy: ekspens, admonicja, indagacja, asocjacja, predestynacja, determinacja, audytorium, indywiduum; przysłowia: audiatur et altera pars; historia magistra vitae; omne tulit punctum, qui miscuit utile dulcii; utarte zwroty: de facto, extra muros, vox populi, ad calendas graecas.

2. Z rosyjskiego wyrazy: Naczalnoje Uczyliszcze; uczitieli; pieriekliczka; urok; diktowka; wiedomosti; zadaczki oraz wyrażenia: Imia suszczestwitielnoje, imia priiagatielnoje, miestoimienie.

· W mniejszym stopniu obecność pojedynczych wyrażeń i zwrotów frazeologicznych o charakterze ogólnoświatowym, zapożyczonych z języka francuskiego, angielskiego, włoskiego (con amore, high-life).

· Zastosowanie nazwisk, oddających „klimat nauki szkolnej”. Wiele pochodzi z literatury antycznej, greckiej i rzymskiej (Cezar, Cycero, Liwiusz, Ksenofont, Demostenes, Sofokles, Horacy). Słodkowski zauważa: „Rzecz ciekawa, że porównanie tego wykazu nazwisk z programem łaciny i greki z roku 1872 wykazuje, że pisarz wymienił w powieści prawie wszystkich autorów, których dzieła omawiano w ówczesnej szkole. Nie wymienieni twórcy są cytowani bowiem pośrednio przez ich utwory, jak Iliada, Odyseja, Eneida. Z pisarzy rosyjskich wymieniony jest np. Łomonosow, Karamzin, Puszkin, Gogol (kilka razy)”.

strona:    1    2    3  


Szybki test:

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) wystąpienie Zygiera
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) stołówka
c) stancja
d) koza
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
Streszczenie „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” streszczenie w pigułce
„Napisać muszę książkę, gdzie wypowiem, ze historia mego czasu była przedmiotem mego badania i bólu mego serca”, czyli powstanie powieści
Geneza i autobiografizm „Syzyfowych prac”
Stefan Żeromski - biografia
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Znaczenie tytułu powieści
Język i styl „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac” Żeromskiego
Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku
Szczegółowy plan wydarzeń „Syzyfowych prac”
Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku
„Syzyfowe prace” na wielkim i małym ekranie
Morfologia, składnia oraz stylistyka „Syzyfowych prac”
Krytycy i badacze o „Syzyfowych pracach”
Żeromski - kalendarium twórczości
Twórczość Stefana Żeromskiego
Najważniejsze cytaty „Syzyfowych prac”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Marcina Borowicza
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Bernarda Zygiera (Siegera)
Charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies