Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Syzyfowe prace

Bibliografia

Autor: Jakub Rudnicki

40.Pini T., Zych M., Syzyfowe prace, Wyd. 3., Lwów 1905, [Recenzja], Muzeum, 1906, t. 1, s. 289-290.

41.Słodkowski W., Posłowie i Aneks, [w:], S. Żeromski.
Syzyfowe prace
, Warszawa 1962, Czytelnik, s. 266-330.

42.Słodkowski W., Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego na tle lektury Dzienników, Polonistyka, 1956, nr 1, s. 3-21.

43.Słodkowski W., Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego, Warszawa 1963.

44.Smyk G., Rusyfikacja obsady personalnej organów zarządu gubernialnego Królestwa Polskiego w latach 1867-1915, Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LI, zeszyt 1-2, 1999.

45.Wasilewski Z., Żeromski w poszukiwaniu nakładcy, Kurier Poznański, 1931, nr 554.

46.Wasylewski S., Pod pierwszym urokiem Żeromskiego, Tęcza, 1937, nr 1, s. 25-28.

47.Wilhelmi J., Posłowie, [w:] S. Żeromski. Syzyfowe prace, Warszawa 1953, s. 251-284.

48.Wołyński J., Wspomnienia z czasów szkolnictwa rosyjskiego w byłym Królestwie Polskiem 1868 – 1915, Warszawa 1936.

49.Zaremba E., Obraz rzeczywistości kieleckiej w „Syzyfowych pracach”, Radostowa, 1938, nr ¾, s. 49-59.

50.Zaremba E., U źródeł „Syzyfowych prac”, Myśl Narodowa, 1935, nr 1.

51.Żeromski na ekranie, red. nauk. Jan Pacławski, Kielce 1997.

52.Żeromski w dzisiejszej szkole, red. nauk. Maria Knothe, Warszawa 1964.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
Streszczenie „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” streszczenie w pigułce
Stefan Żeromski - biografia
„Napisać muszę książkę, gdzie wypowiem, ze historia mego czasu była przedmiotem mego badania i bólu mego serca”, czyli powstanie powieści
Geneza i autobiografizm „Syzyfowych prac”
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i styl „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Znaczenie tytułu powieści
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac” Żeromskiego
Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku
Szczegółowy plan wydarzeń „Syzyfowych prac”
Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku
„Syzyfowe prace” na wielkim i małym ekranie
Morfologia, składnia oraz stylistyka „Syzyfowych prac”
Krytycy i badacze o „Syzyfowych pracach”
Żeromski - kalendarium twórczości
Twórczość Stefana Żeromskiego
Najważniejsze cytaty „Syzyfowych prac”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Marcina Borowicza
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Bernarda Zygiera (Siegera)
Charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies