Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Szewcy

Bibliografia

Autor: Jakub Rudnicki

100. Puzyna Konstanty: Witkacy in the polish theater [w:] „Poland between the wars. 1918-1939” 1991, s. 288-292.

101. R.B.: W Słupsku o Witkacym [w:] „Rzeczpospolita” 1994, nr 217, s. 4.

102. Rajca Waldemar: Oddziwnienia dziwności próba nieśmiała. "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza na lekcjach języka polskiego w klasie III liceum i technikum [w:] „Język Polski w Szkole Średniej” 1993, z. 3 (1993/1994), s. 16-26.

103. Ratajczak Mirosław: Witkacy, one i Oni [w:] „Opole” 1993, nr 3/6, s. 76-77.

104. Rudomino Tomasz: Witkacy w Narodowym [w:] „Kultura” 1990, nr 1, s. 1.

105. Rudzki Piotr: O Witkacym w Słupsku [w:] „Odra” 1995, nr 2, s. 119-120.

106. Sawicka Elżbieta: Gwiazda Witkacy [w:] „Rzeczpospolita” 1991, nr 262, s. 6.

107. Schiller Anna: Z drugiej ręki. Czy Witkacy był sympatyczny? [w:] „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 144, s. 19.

108. Siedlecka Joanna: Mahatma Witkac, Warszawa 1992.

109. Skoro to nie Witkacy... [w:] „Rzeczpospolita” 1994, nr 194, s. 4.

110. Skwara Marta, Szaleńcy wśród zmechanizowanych bydląt. O bohaterach dramatów Witkacego [w:] „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1.

111. Skwara Marta: Witkacy, Conrad a szaleństwo (nie tylko tropikalne) [w:] „Litteraria” 1994, t. 25, s. 25-42.

112. Smogorzewski Paweł: Gwiazdka z PIW-em (Graves, Lechoń, Witkacy i ostatni Stuartowie [w:] „Słowo Powszechne” 1992, nr 223, s. 6.

113. Sojewska Beata: Witkacy według Marczewskiego [w:] „Słowo Powszechne” 1992, nr 71, s. 6.

114. Sokół Lech: Groteska w teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1973.

115. Sokół Lech: Postacie hermafrodyczne i androginiczne u Strindberga i Witkacego [w:] Zwierciadła Północy. Związki i paralele literatur polskiej i skandynawskiej. Warszawa 1991.

116. Sokół Lech: Prorok Witkacy [w:] „Goniec Teatralny” 1990, nr 24, s. 1, 3.
117. Sokół Lech: Witkacy i Strindberg - dalecy i bliscy, 1995.

118. Sokół Lech: Witkacy i Strindberg. Studium porównawcze, 1990.

119. Sokół Lech: Witkacy, [w:] S. L Witkiewicz, W małym dworku. Szewcy, Warszawa 1988, s. 5.

120. Sokół Lech: Witkacy – teoretyk groteski, [w:] Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, praca zbior., pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1972, s. 270.

121. Sokół Lech: Groteska w teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1973, s. 197.

122. Speina Jerzy: Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza. Geneza i struktura, Toruń 1965.

123. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa pod red. Tadeusza Kotarbińskiego i Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego. Warszawa 1957.

124. Stankiewicz-Podhorecka Temida: Witkacy realistyczny?... [w:] „Życie Warszawy” 1991, nr 124.

125. Stremecki Marek: Koniec "Akcji Witkacy". Wstępna ekspertyza wykazała, że w grobie artysty na zakopiańskim cmentarzu pochowano szczątki innej osoby [w:] „Życie Warszawy” 1994, nr 301, s. 13.

126. Styrna-Bartkowicz Krystyna: Ja, Witkacy [w:] „Przegląd Polski = Polish Review” 1994, z. 1 XII, s. 12.

127. Sugiera Małgorzata: Witkacy i Artaud. Dwa modele teatru XX wieku [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum” 1995, z. 5, s. 113-125.

128. Sułek-Kowalska Barbara: Czy Witkacy był antysemitą? [w:] „Tygodnik Solidarność” 1994, nr 41, s. 16.

129. Szczawiński Józef: "Szewcy" - sztuka na wszystkie sezony [w:] „Słowo Powszechne” 1991, nr 266, s.4.

strona:    1    2    3    4    5  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Szewcy” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Szewców” w pigułce
Geneza „Szewców”
Biografia Stanisława Ignacego Witkiewicza
Problematyka „Szewców”
Czas i miejsce akcji „Szewców”
Język „Szewców” Witkacego
Struktura i kompozycja „Szewców”
Czysta Forma Witkacego
Problematyka władzy w „Szewcach” Witkacego
Krytyka ustrojów politycznych w „Szewcach” Witkacego
Obraz rewolucji w „Szewcach” Witkacego
Interpretacja tytułu „Szewców”
Motywy literackie obecne w „Szewcach”
Nuda i Nienasycenie w „Szewcach”
Sceniczne dzieje „Szewców” dawniej i dziś
Biogram życia i twórczości Witkacego
O Witkacym powiedzieli...
Cytaty z Witkacego
Najważniejsze cytaty „Szewców”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Księżny Iriny Wsiewołodownej Zbereźnickiej-Podberezkiej
Charakterystyka Sajetana Tempe
Charakterystyka prokuratora Scurviego
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Szewców”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies