Opowiadania Żeromskiego

Doktor Piotr
Czas i miejsce akcji opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - stereszczenie opowiadania
Problematyka opowiadania „Doktor Piotr”
Charakterystyka głównych bohaterów opowiadania „Doktor Piotr”
Kompozycja i struktura opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - nowela czy opowiadanie?
Konflikt między ojcem a synem w „Doktorze Piotrze
Dominik Cedzyna jako przykład losów zrujnowanej szlachty w końcu XIX wieku w Królestwie Polskim
Plan wydarzeń opowiadania „Doktor Piotr”
Motywy literackie w opowiadaniu „Doktor Piotr”
Najważniejsze cytaty opowiadania „Doktor Piotr”

Rozdziobią nas kruki, wrony
Czas i miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
„Rozdziobią nas kruki, wrony…” - streszczenie noweli
Problematyka noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Charakterystyka bohaterów noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Kompozycja i struktura noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Symbolizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Impresjonizm, naturalizm i ekspresjonizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Plan wydarzeń noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Motywy literackie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Najważniejsze cytaty noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”

Siłaczka
Czas i miejsce akcji opowiadania „Siłaczka”
„Siłaczka” - streszczenie opowiadania
Geneza opowiadania „Siłaczka”
Problematyka „Siłaczki”
Charakterystyka bohaterów „Siłaczki”
Kompozycja i struktura „Siłaczki”
Altruizm czy konformizm w „Siłaczce” Żeromskiego
Narracja „Siłaczki”
Plan wydarzeń „Siłaczki”
Motywy literackie w „Siłaczce”
Najważniejsze cytaty w „Siłaczce”

Inne
Stefan Żeromski - życiorys
Kalendarium twórczości Żeromskiego
Krytyczne opinie o „Opowiadaniach” Stefana Żeromskiego
Bibliografia

Autor opowiadań: Stefan Żeromski.

Tytuł: Rozdziobią nas kruki, wrony…
Bohaterowie: Szymon Winrych, chłop, Moskale.
Problematyka: krytyka do powstania stronnictwa konserwatywnego; negacja pozostawienia przez inteligencję chłopów samych sobie.
Style literackie: naturalizm, impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm.
Data pierwszego wydania: 1895.
Epoka: Młoda Polska.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela.
Czas akcji właściwej: koniec XIX wieku.


Tytuł: Doktor Piotr.
Bohaterowie: Dominik Cedzyna, Piotr Cedzyna, Teodor Bijakowski, Juliusz Polichnowicz.
Problematyka: konflikt między ojcem a synem, początki kapitalizmu, wyzysk chłopów.
Style literackie: naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm.
Data pierwszego wydania: 1895.
Epoka: Młoda Polska.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: opowiadanie.
Czas akcji właściwej: lata 80. XIX wieku.


Tytuł: Siłaczka.
Bohaterowie: Paweł Obarecki, Stanisława Bozowska.
Problematyka: zestawienie dwóch postaw: konformistycznej i heroicznej, praca u podstaw.
Style literackie: naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm.
Data pierwszego wydania książkowego: 1895.
Epoka: Młoda Polska.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela.
Czas akcji właściwej: koniec XIX wieku.

Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies