Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Opowiadania Żeromskiego

Charakterystyka głównych bohaterów opowiadania „Doktor Piotr”W kulminacyjnym punkcie utworu ujawniają się nowe cechy Piotra, takie jak wrażliwość na wyzysk najbiedniejszych mas, etyka i głębokie poczucie moralności oraz idealizm. W momencie, gdy dowiaduje się o nieuczciwym postępowaniu ojca względem zatrudnionych w cegielni chłopów, postanawia wyjechać do Hull (Anglia), by zacząć tam pracę i tym samym spłacać finansowe oszustwa Dominka. Poczucie obowiązku względem wyzyskiwanych i okradzionych chłopów jest w nim silniejsze i głębsze, niż miłość i przywiązanie do starego rodzica.

Teodor Bijakowski

Na przykładzie losów tej postaci z Doktora Piotra, Stefan Żeromski zawarł krytykę głównych haseł pozytywizmu, takich jak praca organiczna i praca u podstaw. Ideały te, dla teoretyków filozofii pozytywnej będące wzniosłymi słowami i receptami na poprawę losu najbiedniejszych mas, dla wielu ludzi (czego przykładem może być Bijakowski) dawały doskonałe warunki do poprawy swej sytuacji finansowej i statusu społecznego.

Teodor Bijakowski (Bijak) urodził się w Warszawie na ulicy Krochmalnej, w rodzinie właściciela ubogiego szynku, w którym mały Teoś z licznym rodzeństwem spędzał dzieciństwo. Czas upływał im na wybijaniu kamieniami szyb sąsiadom. Zmianę jego losu spowodowało przypadkowe zdarzenie.

Pewnego razu chłopiec przypadkowo strzelił kamieniem z procy w kok podstarzałej panny – właścicielki domu, w którym mieszkali. Wówczas kobieta powiedziała: „Pójdź dziecię, ja cię uczyć karzę”, po czym chłopiec rozpoczął naukę na jej koszt. Zdał egzaminy do gimnazjum, kończąc każdą klasę z nagrodami. Po śmierci opiekunki, której był bardzo wdzięczny, zaopiekowali się nim ludzie, finansując jego dalszą naukę.

Szkoła Główna - uczelnia utworzona w 1862 roku, w miejscu zamkniętego w 1831 roku Uniwersytetu Warszawskiego

Gdy skończył Szkołę Główną na wydziale matematycznym, dostał się do Instytutu (prawdopodobnie chodziło o Instytut Budowy Dróg i Mostów w Petersburgu). Po zakończeniu tego etapu nauki, otrzymał tytuł inżyniera. Wówczas zakończyła się biografia typowego bohatera pozytywistycznych powieści tendencyjnych. Bijakowski, zamiast poświęcić się spłacaniu długu względem społeczeństwa, zaczął dążyć do gromadzenia majątku: budował mosty, dworce i linie kolejowe. W przeciągu dziesięciu lat, które upłynęły na ciężkiej pracy, uzbierał kilkadziesiąt tysięcy rubli, po czym ulokował je i czerpał ogromne zyski. Na południowym wybrzeżu Krymu, nad morzem kupił willę, w której zamieszkał wraz z małżonką (córką bogatego warszawskiego powroźnika). Nadal pomagał finansowo swej licznej rodzinie.

Po powrocie do kraju rozpoczął pracę przy budowie drogi żelaznej i poznał Dominika Cedzynę, zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego. Na początku zatrudnił go na stanowisku dozorcy, dziwiąc się zawsze jego nienagannym wyglądem: starannym uczesaniem, ogoleniem, eleganckim i wytwornym strojem. Czuł satysfakcję, wydając polecenia szlachcicowi. Nie interesował się losem zatrudnionych przez siebie robotników, najważniejsze było dla niego powiększanie majątku. Działał w myśl zasady: cel uświęca środki.

Postać ta, wyrachowana i przebiegła, jest całkowitym przeciwieństwem szlachetnego i wrażliwego doktora Piotra.

Juliusz Polichnowicz

Drugoplanowy bohater Doktora Piotra był trzydziestoletnim właścicielem dworku, budynków gospodarczych i gorzelni we wsi Zapłocie, „(…) nieco przygarbiony, o twarzy wywiędłej i zużutej”. Choć ukończył szkołę rolniczą w Dublanach pod Lwowem, nie umiał zarządzać gospodarką, a przejętą po ojcu ziemię i dobra, mimo iż już i tak zrujnowane, doprowadził do doszczętnej klęski.

strona:    1    2  

Szybki test:

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Anglii
b) Szwecji
c) Szwajcarii
d) Belgii
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) chemii
b) medycyny
c) matematyki
d) fizyki
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Uniwersytet Wileński
b) Uniwersytet Lwowski
c) Szkołę Główną
d) Akademię Medyczną
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Doktor Piotr
Czas i miejsce akcji opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - stereszczenie opowiadania
Problematyka opowiadania „Doktor Piotr”
Charakterystyka głównych bohaterów opowiadania „Doktor Piotr”
Kompozycja i struktura opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - nowela czy opowiadanie?
Konflikt między ojcem a synem w „Doktorze Piotrze
Dominik Cedzyna jako przykład losów zrujnowanej szlachty w końcu XIX wieku w Królestwie Polskim
Plan wydarzeń opowiadania „Doktor Piotr”
Motywy literackie w opowiadaniu „Doktor Piotr”
Najważniejsze cytaty opowiadania „Doktor Piotr”

Rozdziobią nas kruki, wrony
Czas i miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
„Rozdziobią nas kruki, wrony…” - streszczenie noweli
Problematyka noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Charakterystyka bohaterów noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Kompozycja i struktura noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Symbolizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Impresjonizm, naturalizm i ekspresjonizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Plan wydarzeń noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Motywy literackie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Najważniejsze cytaty noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”

Siłaczka
Czas i miejsce akcji opowiadania „Siłaczka”
„Siłaczka” - streszczenie opowiadania
Geneza opowiadania „Siłaczka”
Problematyka „Siłaczki”
Charakterystyka bohaterów „Siłaczki”
Kompozycja i struktura „Siłaczki”
Altruizm czy konformizm w „Siłaczce” Żeromskiego
Narracja „Siłaczki”
Plan wydarzeń „Siłaczki”
Motywy literackie w „Siłaczce”
Najważniejsze cytaty w „Siłaczce”

Inne
Stefan Żeromski - życiorys
Kalendarium twórczości Żeromskiego
Krytyczne opinie o „Opowiadaniach” Stefana Żeromskiego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies