Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Wesele

„Wesele” - plan wydarzeń

Autor: Jakub Rudnicki

Akt I

1. Rozmowa Czepca z Dziennikarzem o polityce i polskim społeczeństwie.
2. Flirt Dziennikarza z Zosią.
3. Zgoda Radczyni na tańce Zosi i Hanki z chłopami.
4. Dialog Radczyni i Kliminy o podziałach miasto - wieś.
5. Taniec Zosi i Kaspra oraz Hanki i Jaśka.
6. Państwo młodzi rozprawiają o karierze Księdza, miłości i szczęściu.
7. Czułe wyznania Pana Młodego świadczące o chłopomanii.
8. Zosi i Haneczki poglądy na miłość.
9. Rozmowa Żyda i Pana Młodego o weselu.
10. Przybycie wyemancypowanej Racheli.

11. Odniesienia do mitologii Racheli i Poety.
12. Zapewnienia Pana Młodego o wyższości życia na wsi.
13. Debata Gospodarza i Poety o rycerstwie i duszy Polaka.
14. Rozmowa Ojca Panny Młodej, Czepca i Gospodarza o narodowej jedności.
15. Manifest Poety.
16. Wspomnienia rabacji galicyjskiej przez Dziada.
17. Tajemnicze interesy Żyda i Księdza.
18. Dług Czepca u Żyda.
19. Dialog Gospodarza i Czepca o charakterze chłopów.
20. Marzenia Jaśka o bogactwie.
21. Miłość Racheli do poezji.
22. Zaproszenie chochoła na wesele.

Akt II

1. Zapowiedź oczepin.
2. Ukazanie się chochoła małej Isi.
3. Wspomnienie dawnej miłości Widma i Marysi.
4. Zderzenie mitu z rzeczywistością w rozmowie Stańczyka i Dziennikarza.
5. Krytyka biernej i słabej inteligencji.
6. Wręczenie Dziennikarzowi kaduceusza.
7. Marzenia Rycerza o wskrzeszeniu silnego narodu polskiego.
8. Chęć przebudzenia Polaków wyrażona przez Poetę.
9. Zuchwałość Hetmana.
10. Wspomnienie rabacji galicyjskiej przez Upiora.

11. Zaloty Kaspra do Kasi.
12. Fantazje Pana Młodego o przyszłym życiu małżeńskim.
13. Spostrzeżenia Zosi o brataniu się Inteligencji z chłopami.
14. Przeczucia Racheli.
15. Przybycie Wernyhory.
16. Trzy rozkazy lirnika.
17. Wątpliwości żony Gospodarza.
18. Powierzenie misji rozesłania wici Jaśkowi.
19. Ukrycie złotej podkowy.
20. Przemówienie Gospodarza do krakusów.

Akt III

1. Udanie się na spoczynek Gospodarza i Nosa.
2. Kłótnia Czepca z muzykami.
3. Pożegnania gości weselnych.
4. Obawy o powierzchowność zbliżenia chłopów i gości z miasta.
5. Niepokój o nowe życie państwa młodych.
6. Sen Panny Młodej o Polsce.
7. Przybycie Czepca z kosą postawioną na sztorc.
8. Zdziwienie Gospodarza.
9. Przypomnienie wieczornych spotkań ze zjawami.
10. Zjawiska zapowiadające wielkie wydarzenie.
11. Przybycie chłopów z kosami.
12. Nasłuchiwanie przybyszy ze strony krakowskiego gościńca.
13. Zgubienie złotego rogu przez Jaśka.
14. Chocholi taniec.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Wesele” - krótkie streszczenie
„Wesele” - streszczenie szczegółowe
„Wesele” - plan wydarzeń
Geneza „Wesela” Wyspiańskiego
Stanisław Wyspiański - biografia
Mity narodowe w „Weselu” Wyspiańskiego
Obraz inteligencji w „Weselu” Wyspiańskiego
Obraz chłopów w „Weselu” Wyspiańskiego
Ocena społeczeństwa w „Weselu” Wyspiańskiego
„Wesele” jako dramat narodowy
„Wesele” jako dramat neoromantyczny
„Wesele” jako dramat symboliczny
„Wesele” jako dramat fantastyczny
„Wesele” jako dramat realistyczny
Symboliczne zakończenie „Wesela”
Symbolika przedmiotów w „Weselu”
Rola zjaw w „Weselu” Wyspiańskiego
Struktura i odmiany dramatu w „Weselu”
Wymowa ideowa „Wesela” Wyspiańskiego
Kalendarium życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego
Stylizacja na gwarę w „Weselu”
„Teatr mój widzę ogromny”, czyli koncepcja teatru ogromnego
Czas i miejsce akcji w „Weselu” Wyspiańskiego
Ponadczasowość „Wesela” Wyspiańskiego
Symbolika w „Weselu”
Najważniejsze cytaty „Wesela”
Wybrane adaptacje „Wesela” w kulturze
Bibliografia
Premiera spektaklu „Wesele”
Bohaterowie
Bohaterowie „Wesela” i ich pierwowzory
Panna Młoda - charakterystyka
Pan Młody - charakterystyka
Dziennikarz - charakterystyka
Poeta - charakterystyka
Gospodyni - charakterystyka
Rachel - charakterystyka
Czepiec - charakterystyka
Żyd - charakterystyka
Radczyni - charakterystyka
Nos - charakterystyka
Jasiek - charakterystyka
Marysia - charakterystyka
Ojciec - charakterystyka
Dziad - charakterystyka
Klimina - charakterystyka
Ksiądz - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Wesela”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies