Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Wesele

Ponadczasowość „Wesela” Wyspiańskiego

Autor: Jakub Rudnicki

W „Weselu” Wyspiański przedstawił współczesną sobie sytuację. Opisał bohaterów i panującą obyczajowość. Scharakteryzował cechy postaci oraz poszczególnych grup społecznych.

W swoim opisie autor odwołał się do wielu powszechnych stereotypów. Część z nich jest aktualna do dziś. Wyobrażenia Mieszkańców miast o życiu na wsi są często wyidealizowane. Wieś kojarzy się z sielanką i życiem w zgodzie z prawami natury. Nie ma to zbyt wiele wspólnego z prawdą. Przekonanie inteligencji o wyższości także się nie straciło na czasie. Wywyższanie się poparte zdobytym wykształceniem spotykamy do dziś.

Wyspiański przedstawia też ogólną cechę kierowania się stereotypami w życiu. Współcześnie także polegamy w swoich sądach na powszechnych opiniach. Łatwo posłużyć się gotowymi opiniami w stosunkach międzyludzkich. Służy to także ocenie przeszłości i wydarzeń historycznych. Polityka historyczna we współczesnej Polsce odgrywa niemałe znaczenie. Stereotypy zniekształcają rzeczywistość. Emocje w działaniu wpływają na ich racjonalizm.

Poszczególne wady i zalety są także ponadczasowe. Zarówno te dotyczące jednostek, jak i całego społeczeństwa. Polacy w oczach Wyspiańskiego wolą słowa od czynów. Wiele mówią o tym, co by zrobili. Nie podejmują żadnych realnych kroków. Są tez zapatrzeni w przeszłość. Żyją chwałą minionych chwil. Sami nie są w stanie działać.

Autor pokazał też takie cechy, jak pijaństwo (Nos), porywczość i skłonność do awantur (Czepiec). Ukazał chłopomanię – płytką miłość do wsi (Pan Młody). Poddał też krytyce przywiązanie do rzeczy małostkowych i materialnych (Jasiek, Gospodyni). W chłopach docenił zaradność, szacunek dla tradycji i realistyczne patrzenie na świat (Panna Młoda).

Najbardziej aktualne jest diagnoza polskiego społeczeństwa. Autor pokazuje, że jest ono skłócone. Nie jest zdolne do kompromisów. Każde stronnictwo myśli o swoich interesach.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Wesele” - krótkie streszczenie
„Wesele” - streszczenie szczegółowe
Geneza „Wesela” Wyspiańskiego
Stanisław Wyspiański - biografia
„Wesele” - plan wydarzeń
Mity narodowe w „Weselu” Wyspiańskiego
Obraz inteligencji w „Weselu” Wyspiańskiego
Obraz chłopów w „Weselu” Wyspiańskiego
Ocena społeczeństwa w „Weselu” Wyspiańskiego
Struktura i odmiany dramatu w „Weselu”
„Wesele” jako dramat narodowy
„Wesele” jako dramat neoromantyczny
„Wesele” jako dramat symboliczny
„Wesele” jako dramat fantastyczny
„Wesele” jako dramat realistyczny
Symboliczne zakończenie „Wesela”
Symbolika przedmiotów w „Weselu”
Rola zjaw w „Weselu” Wyspiańskiego
Kalendarium życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego
Stylizacja na gwarę w „Weselu”
„Teatr mój widzę ogromny”, czyli koncepcja teatru ogromnego
Czas i miejsce akcji w „Weselu” Wyspiańskiego
Wymowa ideowa „Wesela” Wyspiańskiego
Symbolika w „Weselu”
Ponadczasowość „Wesela” Wyspiańskiego
Najważniejsze cytaty „Wesela”
Wybrane adaptacje „Wesela” w kulturze
Bibliografia
Premiera spektaklu „Wesele”
Bohaterowie
Bohaterowie „Wesela” i ich pierwowzory
Panna Młoda - charakterystyka
Pan Młody - charakterystyka
Dziennikarz - charakterystyka
Poeta - charakterystyka
Gospodyni - charakterystyka
Żyd - charakterystyka
Rachel - charakterystyka
Czepiec - charakterystyka
Radczyni - charakterystyka
Nos - charakterystyka
Jasiek - charakterystyka
Ojciec - charakterystyka
Dziad - charakterystyka
Klimina - charakterystyka
Ksiądz - charakterystyka
Marysia - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Wesela”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies