Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Wesele

Obraz inteligencji w „Weselu” Wyspiańskiego

Autor: Jakub Rudnicki

Inteligencja została w „Weselu” ukazana w sposób negatywny. To przedstawiciele mieszkańców Krakowa. Są wśród nich poeci, dziennikarze, artyści.

Inteligencja wykazuje się brakiem znajomości życia wiejskiego. Uważa chłopów za gorszych od siebie. Nie wierzy w ich zainteresowanie politykom. Pełna jest nieufności. Lęka się też porywczego zachowania chłopów. W swych sądach kieruje się stereotypami. Niektórzy z krakusów reprezentują chłopomanię. Są zafascynowani wsią. Pragną żyć na wsi. Uważają, że panuje tam spokój i harmonia. Najbardziej zakochany we wsi jest pochodzący z miasta Pan Młody.

W kwestiach narodowych i niepodległościowych inteligencja pozostaje bierna. Niektórzy są przedstawicielami konserwatystów (Dziennikarz). Nie są skłonni poprzeć powstanie. Wystarczą im ustępstwa zaborców. Usypiają naród. Publikując artykuły nie piszą całej prawdy. Inni, jak Poeta, marzą o wielkich słowach. Brak im jednak mocy i talentu, by tworzyć wzniosłe i budzące patriotyzm postawy utwory. Artyści poddają się nastrojom pesymizmu i dekadencji.

Inteligencji przypisuje się przywódczą rolę
. Wyspiański pokazuje, że nie jest ona do tego zdolna. Ich zapał narodowy kończy się na słowach. Nie są zdolni do działania. Tracą szansę na odzyskanie niepodległości. Przesypiają ją.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Wesele” - krótkie streszczenie
„Wesele” - streszczenie szczegółowe
„Wesele” - plan wydarzeń
Geneza „Wesela” Wyspiańskiego
Stanisław Wyspiański - biografia
Ocena społeczeństwa w „Weselu” Wyspiańskiego
Mity narodowe w „Weselu” Wyspiańskiego
Obraz inteligencji w „Weselu” Wyspiańskiego
Obraz chłopów w „Weselu” Wyspiańskiego
Struktura i odmiany dramatu w „Weselu”
„Wesele” jako dramat narodowy
„Wesele” jako dramat neoromantyczny
„Wesele” jako dramat symboliczny
„Wesele” jako dramat fantastyczny
„Wesele” jako dramat realistyczny
Symboliczne zakończenie „Wesela”
Symbolika przedmiotów w „Weselu”
Rola zjaw w „Weselu” Wyspiańskiego
Kalendarium życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego
Stylizacja na gwarę w „Weselu”
„Teatr mój widzę ogromny”, czyli koncepcja teatru ogromnego
Czas i miejsce akcji w „Weselu” Wyspiańskiego
Wymowa ideowa „Wesela” Wyspiańskiego
Symbolika w „Weselu”
Ponadczasowość „Wesela” Wyspiańskiego
Najważniejsze cytaty „Wesela”
Wybrane adaptacje „Wesela” w kulturze
Bibliografia
Premiera spektaklu „Wesele”
Bohaterowie
Bohaterowie „Wesela” i ich pierwowzory
Panna Młoda - charakterystyka
Pan Młody - charakterystyka
Dziennikarz - charakterystyka
Poeta - charakterystyka
Gospodyni - charakterystyka
Żyd - charakterystyka
Rachel - charakterystyka
Czepiec - charakterystyka
Nos - charakterystyka
Jasiek - charakterystyka
Radczyni - charakterystyka
Ojciec - charakterystyka
Dziad - charakterystyka
Klimina - charakterystyka
Ksiądz - charakterystyka
Marysia - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Wesela”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies