Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Wesele

Wymowa ideowa „Wesela” Wyspiańskiego

Autor: Jakub Rudnicki

W „Weselu” Wyspiański poruszył problematykę narodową i społeczną. Przywołał wiele narodowych stereotypów. Zdemaskował narodowe mity. Scharakteryzował też polskie społeczeństwo. Skupił się na dwóch grupach – chłopach i inteligencji.

Pierwszym wniosek jaki niesie lektura „Wesela” dotyczy sojuszu mieszkańców wsi i miasta. Wyspiański twierdzi, że nie jest on możliwy. Krytykuje zarówno chłopów, jak i krakowską inteligencję. Goście z miasta nie rozumieją wsi. Jej przedstawicieli lekceważą. Boją się ich. W swej ocenie posługują się stereotypami. Są bierni, nie wykazują inicjatywy. Z kolei chłopi nie ufają panom z miasta. Są porywczy i kłótliwi. Interesuje ich możliwość wzbogacenia się.

Drugie przesłanie porusza problem gotowości polskiego społeczeństwa na powstanie. Zarówno chłopi, jak i przedstawicie inteligencji marzą o wolnej Polsce. Ich słowa świadczą o patriotyzmie. Za słowami nie idą czyny. Ich zapał jest słomiany. Porywają się na wielkie słowa. Kiedy przychodzi czas do wali wszyscy pozostają bierni.

Wymowa ideowa utworu jest pesymistyczna. Polacy są skłóceni. Poszczególne warstwy nie mogą się porozumieć. Rządzi marazm i bierność. W takiej sytuacji nie ma dobrych warunków do wybuchu ogólnego powstania.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Wesele” - krótkie streszczenie
„Wesele” - streszczenie szczegółowe
„Wesele” - plan wydarzeń
Geneza „Wesela” Wyspiańskiego
Stanisław Wyspiański - biografia
Ocena społeczeństwa w „Weselu” Wyspiańskiego
Mity narodowe w „Weselu” Wyspiańskiego
Obraz inteligencji w „Weselu” Wyspiańskiego
Obraz chłopów w „Weselu” Wyspiańskiego
Struktura i odmiany dramatu w „Weselu”
„Wesele” jako dramat narodowy
„Wesele” jako dramat neoromantyczny
„Wesele” jako dramat symboliczny
„Wesele” jako dramat fantastyczny
„Wesele” jako dramat realistyczny
Symboliczne zakończenie „Wesela”
Symbolika przedmiotów w „Weselu”
Rola zjaw w „Weselu” Wyspiańskiego
Kalendarium życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego
Stylizacja na gwarę w „Weselu”
„Teatr mój widzę ogromny”, czyli koncepcja teatru ogromnego
Czas i miejsce akcji w „Weselu” Wyspiańskiego
Wymowa ideowa „Wesela” Wyspiańskiego
Symbolika w „Weselu”
Ponadczasowość „Wesela” Wyspiańskiego
Najważniejsze cytaty „Wesela”
Wybrane adaptacje „Wesela” w kulturze
Bibliografia
Premiera spektaklu „Wesele”
Bohaterowie
Bohaterowie „Wesela” i ich pierwowzory
Panna Młoda - charakterystyka
Pan Młody - charakterystyka
Dziennikarz - charakterystyka
Poeta - charakterystyka
Gospodyni - charakterystyka
Żyd - charakterystyka
Rachel - charakterystyka
Czepiec - charakterystyka
Nos - charakterystyka
Jasiek - charakterystyka
Radczyni - charakterystyka
Ojciec - charakterystyka
Dziad - charakterystyka
Klimina - charakterystyka
Ksiądz - charakterystyka
Marysia - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Wesela”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies