Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Antygona

Pochodzenie i rozwój dramatu antycznegoPrzedstawienia teatralne odbywały się w czasie tak zwanych Wielkich i Małych Dionizji.

Dionizje Wielkie – miejskie, odbywały się w porze wiosennego zrównania dnia z nocą, czyli na przełomie marca i kwietnia. Można by je porównać ze słowiańskim sobótkami czy wiankami. Odbywały się wówczas konkursy dramatyczne: autorzy wystawiali trzy tragedie (trylogie) i jedną komedię. Zwycięzcy mieli zapewnioną nieśmiertelną sławę. Po dziś dzień jedyną zachowaną trylogią z tamtych czasów jest „Oresteja” Ajschylosa.

Dionizje Małe – wiejskie, były świętami winobrania i obchodzono je w porze jesiennej. W charakterze przypominały współczesne dożynki. Towarzyszył im nastrój ludowej zabawy.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Antygona” - streszczenie szczegółowe
Antygona - charakterystyka szczegółowa
„Antygona” jako tragedia antyczna
Kreon – charakterystyka szczegółowa
Teatr grecki
Cechy tragedii antycznej
Pochodzenie i rozwój dramatu antycznego
Streszczenie „Antygony” w pigułce
Biografia Sofoklesa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony”
Prawda rozumu a prawdy uczucia w „Antygonie”
Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie”
Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie
Konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa
Sofokles - twórczość
Plan wydarzeń „Antygony”
„Antygony” różne – reminiscencje: przekłady, kontynuacje i nawiązania...
Mit rodu Labdakidów - streszczenie
Sofokles - kalendarium życia
Interpretacje sceniczne „Antygony” (przykłady)
O Sofoklesie powiedzieli...
Oskarżenie Antygony - lista argumentów i przemowa
Obrona Antygony - lista argumentów i przemowa
Mit tebański – streszczenie
Czy Antygona jest bohaterką tragiczną?
Ismena - charakterystyka postaci
Antygona – problematyka tragedii Sofoklesa
Na czym polega uniwersalność „Antygony”?
Tragizm bohaterów „Antygony” Sofoklesa: Antygona, Kreon, Hajmon, Ismena
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies