Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Antygona

Biografia Sofoklesa

Autor: Ewa Petniak

Był autorem ponad stu dwudziestu tragedii, niestety zachowało się ich zaledwie siedem:

· „Ajas” - najstarsza tragedia;
· „Antygona” (442 p.n.e.);
· „Król Edyp” (429 p.n.e. - 426 p.n.e.);
· „Elektra” (416 p.n.e.);
· „Kobiety z Trachis” czyli „Trachinki” (416 p.n.e., przedstawiająca śmierć Herkulesa);
· „Filoktet” (409 p.n.e.);
· „Edyp w Kolonie” (ostatnie dzieło Sofoklesa, sztuka wydana i wystawiana po jego śmierci).

strona:    1    2  

Szybki test:

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 24 lat
b) 36 lat
c) 32 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) współgraniu elementów tragedii i komedii
b) wyższości stylu wysokiego nad niskim
c) harmonijnym wychowaniu
d) unikaniu scen zbiorowych
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do chóru
b) do szkoły ateńskiej
c) do wojska
d) na służbę na dworze cesarza
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Antygona” - streszczenie szczegółowe
Antygona - charakterystyka szczegółowa
„Antygona” jako tragedia antyczna
Kreon – charakterystyka szczegółowa
Teatr grecki
Cechy tragedii antycznej
Pochodzenie i rozwój dramatu antycznego
Streszczenie „Antygony” w pigułce
Biografia Sofoklesa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony”
Prawda rozumu a prawdy uczucia w „Antygonie”
Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie”
Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie
Konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa
Sofokles - twórczość
Plan wydarzeń „Antygony”
„Antygony” różne – reminiscencje: przekłady, kontynuacje i nawiązania...
Mit rodu Labdakidów - streszczenie
Sofokles - kalendarium życia
Interpretacje sceniczne „Antygony” (przykłady)
O Sofoklesie powiedzieli...
Mit tebański – streszczenie
Czy Antygona jest bohaterką tragiczną?
Ismena - charakterystyka postaci
Antygona – problematyka tragedii Sofoklesa
Na czym polega uniwersalność „Antygony”?
Tragizm bohaterów „Antygony” Sofoklesa: Antygona, Kreon, Hajmon, Ismena
Bibliografia
Oskarżenie Antygony - lista argumentów i przemowa
Obrona Antygony - lista argumentów i przemowaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies