Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Potop

Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”

Autor: Karolina Marlga

12. Pojawienie się wojsk szwedzkich, specjalnie wyczekujących momentu rozproszenia oddziałów przeciwnika.
13. Przysłanie wysłannika z listem ze strony szwedzkiej.
14. Odmowa poddania się wojewodów.
15. Przegranie pierwszej bitwy przez wojska Rzeczypospolitej.
16. Nocne otoczenie przez Szwedów obozów przeciwnika.
17. Ponowne przysłanie listu.
18. Kilkugodzinne narady wojewodów.
19. Poddanie się Opalińskiego, Grudzińskiego i innych namiestników.
20. Odczytanie warunków kapitulacji (zdrady).
21. Pojednawcza uczta w szwedzkim obozie.
22. Rozjechanie się wojsk z powodu czasu żniw.

Rozdział XI

1. Zabawa dzieci państwa Skrzetuskich z panem Zagłobą.
2. Przedstawienie postaci pięknej Heleny.
3. Przybycie do wsi Burzec Stanisława Skrzetuskiego (stryjecznego brata Jana).
4. Przekazanie wieści o zdradzie ojczyzny przez wojewodów w Upicie i zwycięstwie Szwedów.
5. Decyzja o wyruszeniu na wojnę przeciw nieprzyjacielowi.
6. Wyjazd Heleny z synami, braci Skrzetuskich oraz Zagłoby do Puszczy Białowieskiej.
7. Pozostawienie kobiety i dzieci u łowczego.
8. Odjazd mężczyzn pod chorągiew księcia Janusza Radziwiłła.

Rozdział XII

1. Przyjazd Zagłoby i Skrzetuskich do Wołodyjowskiego.
2. Opowieść Michała o zorganizowaniu „zaciągu”.
3. Wyjazd z przyjaciółmi do Kiejdan (Radziwiłł wzywał Wołodyjowskiego).
4. Ujrzenie ogromu wojsk hetmańskich na rynku.
5. Odpoczynek u Charłampa.
6. Złe wieści o aresztowaniu przez Radziwiłła Judyckiego i Gosiewskiego.
7. Zaproszenie mężczyzn na hetmański zamek przez posłannika Harasimowicza.
8. Spotkanie z Radziwiłłem.
9. Wręczenie Michałowi dokumentu przekazującego mu na własność majątek Dydki za okazane poświęcenie dla ojczyzny.
10. Zaproszenie na wieczorną ucztę.
11. Przyjazd szwedzkich posłów do hetmana w celu paktowania.
12. Okrzyki wnoszone na zamkowych dziedzińcu przez Zagłobę (oddanemu hetmanowi).
13. Przyjazd Oleńki ze stryjem do zamku.
Rozdział XIII

1. Przybycie Kmicica do Kiejdan i spotkanie z Wołodyjowskim.
2. Rozmowa Andrzeja z hetmanem i złożenie przysięgi o dozgonnej służbie.
3. Wieczorna uczta.
4. Spotkanie byłych narzeczonych.
5. Zapewnianie hetmana Janusza Radziwiłła o poprawie charakteru i osobowości Andrzeja.
6. Wybaczenie win przez Oleńkę.
7. Kolacja na trzysta osób.
8. Wybicie północy.
9. Oznajmienie przez gospodarza (Radziwiłł) o przejściu pod władanie Szwedów i poddaniu obcemu królowi.
10. Oburzenie żołnierzy.
11. Rzucenie buław pod nogi zdrajcy.
12. Osłupienie Kmicica, wierzącego mimo wszystko w rzetelność władcy.
13. Aresztowanie przeciwników Radziwiłła .
14. Bolesne słowa Oleńki (nazwała Andrzeja zdrajcą).
15. Wyjście pułkownika, wołanego przez księcia.

Rozdział XIV

1. Nocna narada Radziwiłła z posłami szwedzkimi i wojewodą wendeńskim Korfem Witebskim.
2. Obawy Radziwiłła przed Sapiehą – oddanym patriotą.
3. List od Michała Kazimierza Radziwiłła (potępił Jana).
4. Pomysł wysłania Charłampa po chorągiew Michała do Upity.
5. Rozkaz przyprowadzenia Kmicica.
6. Przekonywanie Andrzeja przez hetmana o słuszności swej decyzji.
7. Uwierzenie w usłyszane słowa o podstępie przechytrzenia zwiedzionych Szwedów.

Rozdział XV

1. Los uwięzionych w podziemiach kiejdańskiego zamku (Zagłoba, Michał Wołodyjowski oraz bracia Skrzetuscy).
2. Rozmyślania o próbie i szansie ucieczki.
3. Podjęcie się realizacji niebezpiecznego planu przez Zagłobę.
4. Wzięcie pierścienia Wołodyjowskiego jako dowodu uwięzienia.
5. Obserwacje zamkowego dziedzińca z okienka aresztu:
· Bunt miedzy przeciwnikami a zwolennikami polityki Radziwiłła.
· Przybycie Kmicica.
· Tratowanie i zabijanie przeciwników.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Aleksandry Billewiczówny
Charakterystyka Andrzeja Kmicica / Babinicza
Czas i miejsce akcji „Potopu”
Geneza i okoliczności powstania „Potopu”
„Potop” - TOM I - streszczenie szczegółowe
Przegląd bohaterów historycznych „Potopu”
„Potop” - TOM II - streszczenie szczegółowe
Obraz XVII-wiecznego społeczeństwa w powieści Henryka Sienkiewicza
„Ku pokrzepieniu serc” - znaczenie utworu „Potop”
Bohaterowie fikcyjni oraz znani z historii, a nieobecni we współczesnych podręcznikach
Sposoby kreowania postaci w powieści „Potop”
„Potop” - TOM III - streszczenie szczegółowe
Jan Onufry Zagłoba - charakterystyka
Język i styl powieści historycznej „Potop”
„Potop” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna
Kompozycja i artyzm powieści „Potop”
Tło historyczne „Potopu” - stosunki polsko-szwedzkie w XVII wieku
Streszczenie „Potopu” w pigułce
Powieść historyczna w dziewiętnastowiecznej Polsce
Janusz Radziwiłł - charakterystyka
Biografia Henryka Sienkiewicza
Motyw miłości w „Potopie”
Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”
Filmowe adaptacje „Potopu”
Polscy powieściopisarze o „Potopie”
Krytycy literaccy i badacze o „Potopie”
Ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
Wypowiedzi o Sienkiewiczu
Kalendarium twórczości Henryka Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
Najważniejsze cytaty z „Potopu”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies