Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Potop

Bibliografia


1.Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1986, s. 59.

2.Bortnowski S., "Potop" w szkole. Odbiór powieści Henryka Sienkiewicza. Wnioski dydaktyczne, Warszawa 1988.

3.Bujnicki T., Helman A., „Potop” Henryka Sienkiewicza. Powieść i film, wyd. 2, WSiP, Warszawa 1988.

4.Bubnicki T., „Potop” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1977.

5.Bujnicki T., "Trylogia" Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej, Wrocław 1973.

6.Bujnicki T., Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza, Wrocław 1968.

7.Bujnicki T., Sienkiewicza "Powieści z lat dawnych". Studia. Kraków 1996.

8.Ciejka M., Notatki z lekcji. Historia. Dzieje nowożytne 1492-1815, Kraków 2001.

9.Chmielowski P., H. Sienkiewicz w oświetleniu krytycznym, Lwów 1901.

10.Czapliński W., Glosa do Trylogii, Wrocław 1974.

11.Czapliński W., Historyczność Potopu. „Zeszyty Wrocławskie” 1948, zeszyt 1.

12.Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej, pod red. R. Ocieczek, Katowice 2000.

13.Danilewicz A., „Potop” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1991.

14.Falkowski Z., Przede wszystkim Sienkiewicz, Warszawa 1959.

15.Gombrowicz W., Sienkiewicz, w: Dzieła, t. 7, Kraków 1986, s. 353.

16.Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Materiały konferencji naukowej, listopad 1966. Pod red. A. Piorunowej i K. Wyki, Kraków 1968.

17.Jaszczuk A., Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870-1903, Warszawa 1986, s. 8-17.

18.Jodełka T., Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki, Warszawa 1962.

19.Kałużyński Z., Kozacy i aniołowie, "Polityka" 1996, nr 5, s. 52.

20.Kałużyński Z., Supergigant narodowy, "Polityka" 1974, nr 36.

21.Kersten A., Sienkiewicz – „Potop” – historia, Warszawa 1974.
22.Kijas J., „Potop” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1960.

23.Kijas J., Źródła historyczne Potopu. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Kraków 1936.

24.Kleiner J., Artyzm Sienkiewicza [w:] Sztychy, Lwów 1925.

25.Kleiner J., Potop. Charakterystyki literackie, nr 4, Lublin 1946.

26.Kosman M. Na tropach bohaterów Trylogii, Warszawa 1973.

27.Kosowska E., Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza, Katowice 1990.

28.Krzyżanowski J., Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, Warszawa 1956.

29.Krzyżanowski J., Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1966 (wyd. 4 - 1976).

30.Krzyżanowski J., Pokłosie Sienkiewiczowskie, Warszawa 1973.

31.Krzyżanowski J., Pasek i Sienkiewicz. Do źródeł Trylogii, „Pamiętnik Literacki”, tom XLVII, 1956, zeszyt 3-4.

32.Krzyżanowski J., Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970 (wyd. 3 - 1976).

33.Kulawik A., Poetyka, Kraków 1997.

34.Kulczycka – Saloni J., Henryk Sienkiewicz, Biblioteka Polonistyki, Warszawa 1966.

35.Ludorowski L., O postawie epickiej w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970.

36.Ładyka A., Henryk Sienkiewicz, Wiedza Powszechna, 1971.

37.Makowiecki A. Słownik postaci literackich, PIW, Warszawa 2000.

38.Markiewicz H., Pozytywizm, PWN, Warszawa 1999.

39.Mazan B., "Impresjonizm" Trylogii Henryka Sienkiewicza, Łódź 1993.

40.Nieckula F., Ku nadwątleniu serc, w: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu, Wrocław 1992, s. 287.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Aleksandry Billewiczówny
Charakterystyka Andrzeja Kmicica / Babinicza
Czas i miejsce akcji „Potopu”
Geneza i okoliczności powstania „Potopu”
„Potop” - TOM I - streszczenie szczegółowe
Przegląd bohaterów historycznych „Potopu”
„Potop” - TOM II - streszczenie szczegółowe
Obraz XVII-wiecznego społeczeństwa w powieści Henryka Sienkiewicza
„Ku pokrzepieniu serc” - znaczenie utworu „Potop”
Bohaterowie fikcyjni oraz znani z historii, a nieobecni we współczesnych podręcznikach
Sposoby kreowania postaci w powieści „Potop”
„Potop” - TOM III - streszczenie szczegółowe
Język i styl powieści historycznej „Potop”
„Potop” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna
Kompozycja i artyzm powieści „Potop”
Tło historyczne „Potopu” - stosunki polsko-szwedzkie w XVII wieku
Streszczenie „Potopu” w pigułce
Jan Onufry Zagłoba - charakterystyka
Motyw miłości w „Potopie”
Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”
Powieść historyczna w dziewiętnastowiecznej Polsce
Janusz Radziwiłł - charakterystyka
Biografia Henryka Sienkiewicza
Filmowe adaptacje „Potopu”
Polscy powieściopisarze o „Potopie”
Krytycy literaccy i badacze o „Potopie”
Ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
Wypowiedzi o Sienkiewiczu
Kalendarium twórczości Henryka Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
Najważniejsze cytaty z „Potopu”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies