Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Potop

Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza

Autor: Dorota Blednicka

· 5 V 1846 – w Woli Okrzejskiej na Podlasiu przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz.

· 1858 – Sienkiewicz został przyjęty do Gimnazjum Realnego w Warszawie, mieszącego się w Pałacu Kazimierzowskim.

· 1862 - 64 – lata nauki w Gimnazjum II w Pałacu Staszica.

· 1865 – pisarz ukończył siódmą klasę i zrezygnował z dalszej nauki.

· VIII 1865 – VI 1866 – Sienkiewicz objął posadę guwernera u państwa Wejherów w Poświętnem.

· 14-15 IV 1866 – zdał maturę.

· 25 X 1866 – pozytywnie zdał egzaminy do Szkoły Głównej; rozpoczął najpierw naukę na wydziale prawnym, później na lekarskim.

· II 1887 – przeniósł się na wydział filologiczny.

· 18 IV 1868 – debiut dziennikarski w Przeglądzie Tygodniowym. Pod pseudonimem „Litwos” drukował felietony w prasie warszawskiej.

· 1871 – opuścił uczelnię bez zaliczenia egzaminów końcowych.

· 1872 – druk w dwutygodniku Wieniec powieści Na marne oraz pierwsze wydanie książkowe cyklu Humoreski z teki Worszyłły.

· 1873 – praca w Gazecie Polskiej – cykl felietonów Bez tytułu.

· 1874 – zaręczyny z Marią Kellerówną, zerwane w listopadzie tego roku. Zakupił Niwę wraz z Julianem Ochorowiczem i Mścisławem Godlewskim, w której prowadził dział literacki.

· 1875 – felietony z cyklu Chwila obecna w Gazecie Polskiej oraz recenzje teatralne na łamach Niwy.

· 19 II 1876 – wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

· VI 1876 – jesień 1877 – pobyt w Anaheim.

· 1878 – wyjazd z Ameryki.

· 1878 – 1879 – pobyt w Paryżu.

· IX 1879 – w Wenecji zawarł znajomość z Marią Szetkiewiczówną i jej siostrą, Jadwigą.
· 1879 – powrót do kraju, kolejna podróż tym razem do Lwowa i Tarnopola.

· 16 VIII 1881 – ślub z Marią Szetkiewiczówną.

· 15 VII 1882 – narodziny pierworodnego syna Henryka Józefa.

· 1882 – 1887 – objął stanowisko redaktora naczelnego Słowa.

· 1882 – Sienkiewicz został jednym z założycieli Kasy im. Mianowskiego.

· 13 XII 1883 – narodziny córki Jadwigi.

· I 1884 – wyjazd na konsultacje lekarskie z żoną w okolice Monaco, później do Francji.

· 1884 – 1885 – pobyt w uzdrowiskach zachodniej Europy w związku z chorobą żony.

· 19 X 1885 – śmierć Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej.

· 1886 – podróż do Konstantynopola, Aten, Bułgarii, Rumunii i południowych Włoch.

· 1887 – powrót do kraju i założenie fundacji im. Marii Sienkiewiczowej, której celem było fundowanie stypendiów pisarzom i artystom chorym na gruźlicę.

· Wiosna 1888 – Sienkiewicz oświadczył się młodszej o 18 lat kuzynce Marii Babskiej, które później zerwał.

· 1888 – podróż do Hiszpanii.

· VII 1890 – zainicjował wraz z Matejką i arystokracją sprowadzenie zwłok A. Mickiewicza na Wawel.

· 1890 – podróż do Afryki (Egipt, Zanzibar, Bagamojo).
· 1892 – 1893 – burzliwe małżeństwo z 18-letnią Marią (Marynuszką) Włodkowiczówną.

· 1896 – unieważnienie małżeństwa.

· 16 IX 1899 – poznanie Marii Radziejewskiej.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Aleksandry Billewiczówny
Charakterystyka Andrzeja Kmicica / Babinicza
Czas i miejsce akcji „Potopu”
Geneza i okoliczności powstania „Potopu”
„Potop” - TOM I - streszczenie szczegółowe
Przegląd bohaterów historycznych „Potopu”
„Potop” - TOM II - streszczenie szczegółowe
Obraz XVII-wiecznego społeczeństwa w powieści Henryka Sienkiewicza
„Ku pokrzepieniu serc” - znaczenie utworu „Potop”
Bohaterowie fikcyjni oraz znani z historii, a nieobecni we współczesnych podręcznikach
Sposoby kreowania postaci w powieści „Potop”
„Potop” - TOM III - streszczenie szczegółowe
Jan Onufry Zagłoba - charakterystyka
Język i styl powieści historycznej „Potop”
„Potop” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna
Kompozycja i artyzm powieści „Potop”
Tło historyczne „Potopu” - stosunki polsko-szwedzkie w XVII wieku
Streszczenie „Potopu” w pigułce
Powieść historyczna w dziewiętnastowiecznej Polsce
Janusz Radziwiłł - charakterystyka
Biografia Henryka Sienkiewicza
Motyw miłości w „Potopie”
Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”
Filmowe adaptacje „Potopu”
Polscy powieściopisarze o „Potopie”
Krytycy literaccy i badacze o „Potopie”
Ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
Wypowiedzi o Sienkiewiczu
Kalendarium twórczości Henryka Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
Najważniejsze cytaty z „Potopu”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies