Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Potop

Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”

Autor: Karolina Marlga

6. Zdziwienia i oburzenie tym widokiem Wołodyjowskiego.
7. Uznanie Andrzeja za zdrajcę.
8. Stłumienie buntu przez Kmicica.

Rozdział XVI

1. Otrzymanie przez pułkownika rozkazu sprowadzenia do Kiejdan chorągwi Mirskiego, Stankiewicza oraz Wołodyjowskiego.
2. Ustanowienie Kmicica regimentarzem (głównodowodzącym).
3. Prośba Andrzeja o darowanie życia Michałowi, Zagłobie oraz Skrzetuskim.
4. Wysłuchanie błagania.
5. Rozkaz wywiezienia jeńców do obozu szwedzkiego do Birż.
6. Chęć ujrzenia przez Radziwiłła Oleńki.
7. Obawy Kmicica, że panna wstąpiła do klasztoru.

Rozdział XVII

1. Niezrealizowanie nakazu księcia w sprawie sprowadzenia chorągwi.
2. Odwiezienie przez Rocha Kowalskiego jeńców do Birży.
3. Uknucie planu ucieczki przez Zagłobę.
4. Upojenie Rocha alkoholem.
5. Odebranie mężczyźnie konia i listu z rozkazem.
6. Ucieczka Zagłoby.
7. Odkrycie dezercji.
8. Sprowadzenie przez zbiega chorągwi Wołodyjowskiego (dzięki okazaniu pierścienia).
9. Uwolnienie jeńców.
10. Przejście żołnierzy Rocha pod rozkazy Michała.
11. Uwięzienie Kowalskiego.
12. Odczytanie listu księcia do szwedzkiego komendanta z wyrokiem śmierci dla przewożonych do Birży.
13. Żal i złość walecznych i dzielnych żołnierzy.
14. Decyzja przyłączenia do Sapiehy.
15. Napotkanie w drodze oddziału Szwedów, palących wieś Klewany.

Rozdział XVIII

1. Bitwa oddziałów Wołodyjowskiego z wrogiem
2. Zwycięstwo wojsk Michała.
3. Wzięcie do niewoli rotmistrza i siedmiu szwedzkich jeńców.
4. Namówienie do współpracy Rocha.
5. Plan Zagłoby:
· Uwolnienie i poinformowanie Szwedów, iż to wojsko Radziwiłła na nich napadło.
· „Zdradzenie” prawdziwego charakteru zawartej umowy.
· Przekonanie nieprzyjaciół o rozkazie ich całkowitego zgładzenia, wydanym przez hetmana.
6. Odpoczynek przyjaciół po bitwie w lasku brzozowym.

Rozdział XIX
1. Wojna domowa na Litwie.
2. Podział wojska między Radziwiłła a wojewodę Sapiehę.
3. Zniszczenie przez hetmana chorągwi Stankiewicza i Mirskiego.
4. Zmiana planów bohaterów.
5. Postanowienie udzielenie pomocy chorągwiom tworzącym konfederację.
6. Wieść o ucieczce dociera do księcia (otrzymanie listu od szwedzkiego komendanta, zarzucającego, że jego wojsko napadło w Klewanach na Szwedów).
7. Wytłumaczenie wszystkiego w liście do Szwedów.
8. Niechęć współtworzących dotychczasową unię do Radziwiłła.
9. Wściekłość upokorzonego hetmana na uciekinierów.
10. Zabicie nieposłusznych ludzi Niewiarowskiego (niepopierających polityki księcia) w bitwie przez Andrzeja.
11. Dojście do Andrzeja wieści o ucieczce polskich jeńców.
12. Radość pułkownika.
13. Umocnienie obrony Kiejdan przez Kmicica w obawie przez Wołodyjowskim i jego wojskiem.
14. Zniknięcie Michała z chorągwią mimo obstawienia wszystkich dróg.
15. Częste ataki astmy i pogorszenie stanu zdrowia hetmana.

Rozdział XX

1. Wyruszenie Andrzeja z rozkazu Janusza po Oleńkę i miecznika.
2. Dotarcie do dworu po pozostawieniu swych ludzi w karczmie.
3. Uzmysłowienie kobiecie nieakceptacji odmowy podróży.
4. Nagłe przybycie Wołodyjowskiego z pułkownikami.
5. Spotkanie twarzą w twarz obrońcy i zdrajcy Rzeczypospolitej.
6. Rozkaz rozstrzelania pojmanego Andrzeja.
7. Wyprowadzenie mężczyzny za granice wsi.
8. Znalezienie przy aresztancie listu od hetmana, z którego wynikało, że niedawni jeńcy nie zostali rozstrzelani od razu tylko na jego prośbę.
9. Darowanie Kmicicowi życia.
10. Pokazanie Andrzejowi listu wykradzionego Rochowi z poleceniem zabicia przewożonych żołnierzy po dotarciu do Birży.
11. Niedowierzanie pułkownika w przeczytane słowa. Uświadomienie sobie prawdziwych zamiarów Radziwiłła.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Aleksandry Billewiczówny
Charakterystyka Andrzeja Kmicica / Babinicza
Czas i miejsce akcji „Potopu”
Geneza i okoliczności powstania „Potopu”
„Potop” - TOM I - streszczenie szczegółowe
Przegląd bohaterów historycznych „Potopu”
„Potop” - TOM II - streszczenie szczegółowe
Obraz XVII-wiecznego społeczeństwa w powieści Henryka Sienkiewicza
„Ku pokrzepieniu serc” - znaczenie utworu „Potop”
Bohaterowie fikcyjni oraz znani z historii, a nieobecni we współczesnych podręcznikach
Sposoby kreowania postaci w powieści „Potop”
„Potop” - TOM III - streszczenie szczegółowe
Jan Onufry Zagłoba - charakterystyka
Język i styl powieści historycznej „Potop”
„Potop” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna
Kompozycja i artyzm powieści „Potop”
Tło historyczne „Potopu” - stosunki polsko-szwedzkie w XVII wieku
Streszczenie „Potopu” w pigułce
Powieść historyczna w dziewiętnastowiecznej Polsce
Janusz Radziwiłł - charakterystyka
Biografia Henryka Sienkiewicza
Motyw miłości w „Potopie”
Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”
Filmowe adaptacje „Potopu”
Polscy powieściopisarze o „Potopie”
Krytycy literaccy i badacze o „Potopie”
Ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
Wypowiedzi o Sienkiewiczu
Kalendarium twórczości Henryka Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
Najważniejsze cytaty z „Potopu”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies