Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Potop

Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”


7. Przemiana Kmicica w Babinicza.

Rozdział III

1. Wysłanie smolarza z listem do Radziwiłła.
2. Ponowne przyjęcie Kiemliczów do służby.
3. Plany wyruszenia na Śląsk do polskiego króla.
4. Podróż w przebraniu chudopachołków.
5. Udawanie handlarzy koni, jadącymi na jarmark do Soboty.

Rozdział IV

1. Zatrzymanie na odpoczynek w karczmie.
2. Rozmowa ze starostą z Wąsoczy – Rzędzianem.
3. Pojawienie się Butryma z ludźmi ze szlachty laudańskiej.
4. Przysłuchiwanie się Andrzeja rozmowie Józwy z Rzędzianem.
5. Butrym rozpoznaje Kmicica.
6. Bójka i zwycięstwo ludzi Babinicza.
7. Prośba skierowana do Rzędziana o ostrzeżenie Wołodyjowskiego przed niecnym planem Radziwiłła.

Rozdział V

1. Przyjazd wojewody do Szczuczyna.
2. Poinformowanie Michała o nadchodzącym zagrożeniu.
3. Przekazanie listu od Kmicica.
4. Uwierzenie w przemianę Andrzeja.
5. Wyruszenie Wołodyjowskiego z chorągwią na Podlasie do pana Sapiehy.

Rozdział VI

1. Rozpowszechnienie ostrzeżenia Andrzeja wśród innych pułkowników.
2. Zbiórka chorągwi pod Białymstokiem.
3. Zagłoba mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami.
4. Wydanie czterech uniwersałów:
· O konfiskacie majątków szlachty,
· O zwołaniu pospolitego ruszenia wśród szlachty,
· O powstrzymaniu Kozaków Zołtareńki,
5. Pocieszającego króla elekta.
6. Zbiór żywności dla wojska.
7. Przybycie Sapiehy z oddziałami na Podlasie.
8. Uczta zebranych.

Rozdział VII

1. Posiłki szwedzkie przybyłe do Janusza Radziwiłła.
2. Przygotowania do wyruszenia na Podlasie.
3. Pojawienie się na zamku Bogusława.
4. Opowieść o starciu z Kmicicem.
5. Odczytanie listu przekazanego przez smolarza.
6. Atak astmy hetmana.
7. Obawa o wykryciu zdrady.
8. Wymyślenie planu oczerniającego Andrzeja.

Rozdział VIII
1. Kolacja na zamku w Kiejdanach.
2. Umizgi Bogusława do Billewiczówny.
3. Oczernianie Andrzeja.
4. Uwierzenie panny w słowa księcia.
5. List Sapiehy wzywającego Radziwiłłów do wojny na Podlasiu.
6. Decyzja ataku.

Rozdział IX

1. Kmicic podróżujący w przebraniu przez kraj.
2. Odkupienie koni Andrzeja przez komendanta szwedzkiego (wystawienie kwitu zamiast pieniędzy).
3. Rabowanie przez Szwedów kościołów i domów.
4. Przystąpienie do wroga polskiej szlachty i magnatów.
5. Uroczystości na cześć zdobycia Krakowa.
6. Przerażenie i rozpacz Kmicica na widok ucztujących w kościele Szwedów.

Rozdział X

1. Przybycie Andrzeja do Warszawy.
2. Grabieże, rabowanie miasta przez Szwedów, Niemców, Ormian, Cyganów.
3. Uratowanie przez pułkownika przed wrogiem majątku starosty Łuszczewskiego pod Sochaczewem.
4. Rozmowa z wdzięcznym mężczyzną i jego córką Oleńką.
5. Prośba dziewczyny o modlitwę za narzeczonego (o imieniu Andrzej) zmierzającego do Częstochowy rycerza.

Rozdział XI

1. Dalsza podróż pułkownika.
2. Nocleg w Kruszynie pod Częstochową.
3. Zapoznanie z kapitanem Wrzeszczowiczem.
4. Podsłuchanie rozmowy kapitana i barona o planach uderzenia na klasztor jasnogórski.
5. Dotarcie Kmicica z oddziałem do Częstochowy.
6. Modlitwa o odzyskanie wiary w zwycięstwo Rzeczypospolitej.

Rozdział XII

1. Uczestnictwo w nabożeństwie w kościele częstochowskim.
2. Przemiana stanu ducha Andrzeja.
3. Rozmowa z księdzem Kordeckim i poinformowanie go o podsłuchanym planie napadu na klasztor.
4. Babinicz oskarżony przez zakonników o łgarstwo celem uzyskania nagrody.
5. Oburzenie pułkownika i wysypanie swych kosztowności na stół na znak, że nie zależy mu na majątku.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Aleksandry Billewiczówny
Charakterystyka Andrzeja Kmicica / Babinicza
Czas i miejsce akcji „Potopu”
Geneza i okoliczności powstania „Potopu”
„Potop” - TOM I - streszczenie szczegółowe
Przegląd bohaterów historycznych „Potopu”
„Potop” - TOM II - streszczenie szczegółowe
Obraz XVII-wiecznego społeczeństwa w powieści Henryka Sienkiewicza
„Ku pokrzepieniu serc” - znaczenie utworu „Potop”
Bohaterowie fikcyjni oraz znani z historii, a nieobecni we współczesnych podręcznikach
Sposoby kreowania postaci w powieści „Potop”
„Potop” - TOM III - streszczenie szczegółowe
Język i styl powieści historycznej „Potop”
„Potop” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna
Kompozycja i artyzm powieści „Potop”
Tło historyczne „Potopu” - stosunki polsko-szwedzkie w XVII wieku
Streszczenie „Potopu” w pigułce
Jan Onufry Zagłoba - charakterystyka
Motyw miłości w „Potopie”
Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”
Powieść historyczna w dziewiętnastowiecznej Polsce
Janusz Radziwiłł - charakterystyka
Biografia Henryka Sienkiewicza
Filmowe adaptacje „Potopu”
Polscy powieściopisarze o „Potopie”
Krytycy literaccy i badacze o „Potopie”
Ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
Wypowiedzi o Sienkiewiczu
Kalendarium twórczości Henryka Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
Najważniejsze cytaty z „Potopu”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies