Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Potop

Tło historyczne „Potopu” - stosunki polsko-szwedzkie w XVII wiekuIV.Skutki wojen

Do skutków siedemnastowiecznych wojen ze Szwecją zaliczamy:

Wyniszczenie polskich ziem.
Utratę Inflant.
Straty ludności (po „potopie” szanowano je na 30-35 %).
Agraryzację miast.
Chaos monetarny.
Głód.
Umocnienie potęgi Szwecji i Francji w Europie (pośrednio to wpływ wojny 30-letniej).
Uniezależnienie się Prus w 1657 roku (na mocy traktatów welawsko-bydgoskich), które stały się niebawem groźnym przeciwnikiem Polski.
Wzrost znaczenia oligarchii magnackiej, spiskującej przeciw królowi (Radziwiłłowie, Jerzy Lubomirski, Hieronim Radziejowski).

Oligarchia magnacka to grupa rodów możnowładczych, mająca decydujący wpływ na władzę i politykę. Proces ten obserwujemy podczas rządów Zygmunta III Wazy (1587-1632), Władysława IV (1632-1648) czy Jana Kazimierza (1648-1668).

Wzmocnienie katolicyzmu w Polsce i obietnicę opieki nad chłopami złożoną w ślubach lwowskich przez Jana Kazimierza w 1656 roku.
Rozwój kontrreformacji (wygnanie arian z Polski w 1658 roku).
Upadek gospodarczy (zmniejszenie eksportu zboża) i polityczny Rzeczpospolitej szlacheckiej.
Słabość polskiej armii.

Kontrreformacja to walka kościoła katolickiego z reformacją od połowy XVI do początków XVIII wieku, mająca na celu: wzmocnienie pozycji kościoła, przeprowadzenie reform, odzyskanie wpływów w tych państwach, gdzie pojawiła się reformacja.

V.Kalendarium
1600-1611 - wojna

1605 Kircholm
1611 rozejm
1617 zerwanie ugody przez Szwedów
1621 zajęcie Inflant
1622 rozejm w Mitawie

1626-1629 - wojna
1627 Puck, Oliwa
1629 Trzciana
1629 rozejm w Altmarku (starym Targu)
1635 rozejm w Sztumskiej Wsi

1655-1660 - „potop szwedzki”
1655 Ujście, Kiejdany, Żarnowiec, Wojnicz, Jasna Góra
29 XII 1655 konfederacja w Tyszowcach
10 XII 1656 traktat w Randot
1657 traktaty welawsko-bydgoskie
3 V 1660 pokój w Oliwie

strona:    1    2    3    4  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Aleksandry Billewiczówny
Charakterystyka Andrzeja Kmicica / Babinicza
Czas i miejsce akcji „Potopu”
Geneza i okoliczności powstania „Potopu”
„Potop” - TOM I - streszczenie szczegółowe
Przegląd bohaterów historycznych „Potopu”
„Potop” - TOM II - streszczenie szczegółowe
Obraz XVII-wiecznego społeczeństwa w powieści Henryka Sienkiewicza
„Ku pokrzepieniu serc” - znaczenie utworu „Potop”
Bohaterowie fikcyjni oraz znani z historii, a nieobecni we współczesnych podręcznikach
Sposoby kreowania postaci w powieści „Potop”
„Potop” - TOM III - streszczenie szczegółowe
Język i styl powieści historycznej „Potop”
„Potop” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna
Kompozycja i artyzm powieści „Potop”
Tło historyczne „Potopu” - stosunki polsko-szwedzkie w XVII wieku
Streszczenie „Potopu” w pigułce
Jan Onufry Zagłoba - charakterystyka
Biografia Henryka Sienkiewicza
Motyw miłości w „Potopie”
Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”
Powieść historyczna w dziewiętnastowiecznej Polsce
Janusz Radziwiłł - charakterystyka
Filmowe adaptacje „Potopu”
Polscy powieściopisarze o „Potopie”
Krytycy literaccy i badacze o „Potopie”
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
Ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
Wypowiedzi o Sienkiewiczu
Kalendarium twórczości Henryka Sienkiewicza
Najważniejsze cytaty z „Potopu”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies