Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Potop

Krytycy literaccy i badacze o „Potopie”


Przeciw Sienkiewiczowi wystąpili również w pierwszych latach XX wieku znani krytycy i publicyści: Stanisław Brzozowski oraz Wacław Nałkowski. Zaatakowali oni ostro cykl oraz jego autora, zarzucając pisarzowi konserwatyzm, prezentowanie interesów świata szlacheckiego, niezdolność do rozumienia dziejów Polski, płytki optymizm, stworzenie z Trylogii: „karykatury polskości, apoteozy tego wszystkiego, co było w niej najlichsze”.

Inne opinie krytyków:

Juliusz Kleiner, zmarły w 1957 roku profesor historii literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim: „Nie ma w „Potopie” jak w „Ogniem i mieczem” przelania dynamiki dziejowej w nurt powieści. Jest to tylko powieść historyczna, ale jednak z najświetniejszych, której żywe postaci i żywe sceny przy wielokrotnym nawet czytaniu zawsze przykuwają uwagę, zawsze dają wielką sumę przyjemności szlachetnej, zawsze darzą strumieniem energii i w pamięci pozostają na zawsze. Z walorami artystycznymi złączyła się wartość narodowa. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci był to najsilniejszy literacki wyraz dążenia do państwowości własnej, niby przewodnik ruchu niepodległościowego (…) Spośród trzech wielkich powieści o wieku XVII – pokrzepienie serc wniósł najpotężniej „Potop””.

Samuel Sandler, historyk literatury badający dzieła pisarza z perspektywy marksistowskiej, który wyżej stawia Potop niż Ogniem i mieczem: „Potop (…)jest obok Krzyżaków najlepszą powieścią Sienkiewicza, a obie – najpopularniejszymi powieściami historycznymi XIX wieku o tematyce zaczerpniętej z dziejów Polski (…) Żadna poza Potopem część Trylogii nie posiada (…) równej siły ideowo-artystycznej, w żadnej nie utrafił pisarz w tej mierze, jak tu, w szeroko rozpowszechnione wśród mas nastroje patriotyczne (…) Jedność intencji ideowych i trafnie wybranego konfliktu dziejowego – oto co stanowi o wyższości Potopu nad Ogniem i mieczem. Największą bowiem wartością Potopu z punktu widzenia wierności historycznej jest plastyczne ukazanie wojny z nawałą szwedzką jako ogólnonarodowego powstania przeciwko zaborcy”.
strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Aleksandry Billewiczówny
Charakterystyka Andrzeja Kmicica / Babinicza
Czas i miejsce akcji „Potopu”
Geneza i okoliczności powstania „Potopu”
„Potop” - TOM I - streszczenie szczegółowe
Przegląd bohaterów historycznych „Potopu”
„Potop” - TOM II - streszczenie szczegółowe
Obraz XVII-wiecznego społeczeństwa w powieści Henryka Sienkiewicza
„Ku pokrzepieniu serc” - znaczenie utworu „Potop”
Bohaterowie fikcyjni oraz znani z historii, a nieobecni we współczesnych podręcznikach
Sposoby kreowania postaci w powieści „Potop”
„Potop” - TOM III - streszczenie szczegółowe
Język i styl powieści historycznej „Potop”
„Potop” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna
Kompozycja i artyzm powieści „Potop”
Tło historyczne „Potopu” - stosunki polsko-szwedzkie w XVII wieku
Streszczenie „Potopu” w pigułce
Jan Onufry Zagłoba - charakterystyka
Motyw miłości w „Potopie”
Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”
Powieść historyczna w dziewiętnastowiecznej Polsce
Janusz Radziwiłł - charakterystyka
Biografia Henryka Sienkiewicza
Filmowe adaptacje „Potopu”
Polscy powieściopisarze o „Potopie”
Krytycy literaccy i badacze o „Potopie”
Ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
Wypowiedzi o Sienkiewiczu
Kalendarium twórczości Henryka Sienkiewicza
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
Najważniejsze cytaty z „Potopu”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies