Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Potop

Bibliografia41.Nofer-Ładyka A., Henryk Sienkiewicz, Warszawa 1959 (wyd. 5 - 1971).

42.Oleksiewicz M., 535 dni Potopu, Warszawa 1975.

43.Osmoła J., Potop Henryka Sienkiewicza, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 1995.

44.Papee S., Sienkiewicz wielki czy mały? Kraków 1948.

45.Prus B., "Ogniem i mieczem" - powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza. Warszawa 1962, s. 182-183.

46.Prus B., "Ogniem i mieczem" (...), Trylogia Henryka Sienkiewicza, s. 182.

47.Przyboś A., W latach potopu. Walka narodu polskiego z najazdem szwedzkim w latach 1655-1660, Warszawa 1956.

48.Przyboś A., Stefan Czarnecki w latach „potopu” 1655-1660, Warszawa 1957.

49.Sandler S., Wokół Trylogii, Wrocław 1952. Studia historyczno-literackie, nr 13.

50.Sandler S., Wstępy do Ogniem i mieczem i Potopu w wydaniu PIW, 1953.

51.Serczyk W.A., Jak zdobyto (i utracono) Dziki Wschód. Kozak wszystko umiał, "Polityka" 1996, nr 9, s. 69.

52.Sienkiewicz dzisiaj. Studia i szkice, pod red. Jana Jakubowskiego, Warszawa 1968.

53.Sienkiewicz H., Mieszaniny literacko-artystyczne, Dzieła 50, Warszawa 1950, s. 190.

54.Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1999.

55.Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1998.

56.Stawar A., Pisarstwo Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1960.

57.Stawar A., Trylogia, „Przegląd Humanistyczny” 1959, nr 2.

58.Szwedzka Akademia Umiejętności o Sienkiewiczu, "Wędrowiec" 1905, nr 52.

59.Szweykowski Z., Trylogia Sienkiewicza jako baśń na tle dziejowym „Życie Literackie”, Poznań 1946, nr 12.

60.Szweykowski Z., Ogniem i mieczem a krytyka pozytywistyczna, „Zeszyty Wrocławskie” 1947, zeszyt 3.

61.Weintraub W., Wyznaczniki stylu realistycznego, „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 2, s. 405. 62.Wojciechowski K., Henryk Sienkiewicz, Lwów-Warszawa 1925.

63.Wyka K., Sienkiewicz, Warszawa 1960.

64.Wyka K., Sprawa Sienkiewicza, [w:] Szkice literackie i artystyczne, t. 1, Kraków 1956, s. 122-123.

65.Tarnowski S., O literaturze polskiej XIX wieku, Warszawa 1977, s.738.

66.Tarnowski S., Z najnowszych powieści polskich, II. Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem", Warszawa 1977.

67.Tomkiewicz W., Wartości historyczne "Ogniem i mieczem", "Przegląd Powszechny" 1934, t. 204.

68.Tyma P., "Ogniem i mieczem" w ukraińskich oczach. Zaproszenie do dialogu, "Tygodnik Powszechny" 1999, nr 10.

69.Uliasz S., Literatura kresów - kresy literatury, Rzeszów 1994, s. 53.

70.Żabski T., Sienkiewicz, Wrocław 1999.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Aleksandry Billewiczówny
Charakterystyka Andrzeja Kmicica / Babinicza
Czas i miejsce akcji „Potopu”
Geneza i okoliczności powstania „Potopu”
„Potop” - TOM I - streszczenie szczegółowe
Przegląd bohaterów historycznych „Potopu”
„Potop” - TOM II - streszczenie szczegółowe
Obraz XVII-wiecznego społeczeństwa w powieści Henryka Sienkiewicza
„Ku pokrzepieniu serc” - znaczenie utworu „Potop”
Bohaterowie fikcyjni oraz znani z historii, a nieobecni we współczesnych podręcznikach
Sposoby kreowania postaci w powieści „Potop”
„Potop” - TOM III - streszczenie szczegółowe
Język i styl powieści historycznej „Potop”
„Potop” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna
Kompozycja i artyzm powieści „Potop”
Tło historyczne „Potopu” - stosunki polsko-szwedzkie w XVII wieku
Streszczenie „Potopu” w pigułce
Jan Onufry Zagłoba - charakterystyka
Biografia Henryka Sienkiewicza
Motyw miłości w „Potopie”
Szczegółowy plan wydarzeń „Potopu”
Powieść historyczna w dziewiętnastowiecznej Polsce
Janusz Radziwiłł - charakterystyka
Filmowe adaptacje „Potopu”
Polscy powieściopisarze o „Potopie”
Krytycy literaccy i badacze o „Potopie”
Kalendarium życia Henryka Sienkiewicza
Ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
Wypowiedzi o Sienkiewiczu
Kalendarium twórczości Henryka Sienkiewicza
Najważniejsze cytaty z „Potopu”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies