Nad Niemnem


Autor: Eliza Orzeszkowa.

Tytuł: Nad Niemnem.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: proza, powieść realistyczna wpisana w kanon literatury realizmu krytycznego.

Bohaterowie: mieszkańcy dworu w Korczynie (reprezentanci szlachty - ziemiaństwa) – Benedykt Korczyński, Emilia Korczyńska, Witold Korczyński, Leonia Korczyńska, Marta Korczyńska, Justyna Orzelska, Ignacy Orzelski, Teresa Plińska;
Mieszkańcy bohatyrowickiego zaścianka (chłopstwo) – Jan Bohatyrowicz, Anzelm Bohatyrowicz, Antolka Jaśmontówna, Fabian Bohatyrowicz i jego rodzina: żona, synowie: Michał, Adam i Julek oraz córka Elżunia, inni: Jadwiga Domuntówna i jej dziadunio – Jakub Bohatyrowicz;
Przedstawiciele ubożejącej arystokracji: Andrzejowa Korczyńska, Zygmunt Korczyński, Teofil Różyc;
Ubożejąca szlachta – mieszkańcy dworu w Olszynce: Maria Kirłowa, Bolesław Kirło i ich potomstwo: Marynia, Rózia, Staś, Bronia, Boleś;
Inni: Klotylda, „Apostoł” Bohatyrowicz, elegant Michał – adorator Antolki, Franuś – przyszły małżonek Elżuni, Darzeccy;
Bohaterowie epizodyczni – uczestnicy wesela w Bohatyrowiczach, między innymi: bracia Domunci, Cecylka Staniewska, Osipowicze, rodzina Giecołdów, panny Siemaszczanki, bracia Zaniewscy, familia Obuchowiczów;
Postaci ze wspomnień: Dominik Korczyński, Jerzy Bohatyrowicz, Andrzej Korczyński, brat dziadka Domuntówny – Franciszek (żołnierz armii Napoleona).

Temat: historia mezaliansu Justyny i Jana oraz propagowanie idei modnych w pozytywizmie: etosu pracy, patriotyzmu, przywiązania do tradycji, przypominanie o wartościach narodowych: wątek powstania styczniowego.

Struktura: powieść zbudowana z trzech tomów:
Tom I – sześć rozdziałów
Tom II – pięć rozdziałów
Tom III – pięć rozdziałów
Rozdziały nie są tytułowane, ale oznaczone numerami.

Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies